78 hungarian
 

Dear Friends,

The European Citizenship Initiative “One of Us” has now reached already 1,3 Mio signatures in Europe and fulfils all criteria to be considered by the European Commission (www.oneofus.eu).

In a recent attempt to neutralize One of Us before it gets submitted in November, a Report is due to be voted at in the European Parliament next Monday. Below you find some significant quotes from this document presented by the Portuguese socialist MEP Ms. Estrela.

This report promotes abortion as a fundamental right, attacks the right to conscientious objection and the rights of parents and calls on the European Union to fund abortion in its Foreign and Development Aid Policy.  This text wants more abortions and less rights for conscientious objectors and parents, it recommends nothing in relation to the prevention of abortion or support for pregnant women. It is a striking example of old-style feminism and has nothing to do with modern politics in which space for life and all people, including children, must be sought.

Please support this urgent matter by expressing your concern to your national deputies in the EU-Parliament. It would be useful to write a short, personalized email before the weekend in order to ask your representatives in the European Parliament to vote against this report or make sure it gets significantly changed. Only in this way, direct democracy and human dignity can be secured.

Here you find all members of the European Parliament, including contact details: http://www.europarl.europa.eu/meps/en/search.html?politicalGroup=2948
It might be particularly useful to write to Members of the European Peoples Party.

 

Text excerpts below. Full text: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0306+0+DOC+XML+V0//EN

Your Europe4Christ-Team

 

Draft Report “Estrela” to be voted on Oct 22 – excerpts:

The European Parliament …

8.  hangsúlyozza, hogy a reproduktív döntéseknek és a termékenységi szolgáltatások nyújtásának hátrányos megkülönböztetéstől mentesen kell történniük, és felszólítja a tagállamokat, hogy az egyedülálló és leszbikus nők számára is biztosítsanak hozzáférést a termékenységi kezelésekhez és az orvosi segítséggel történő megtermékenyítéshez;

19. felszólítja a tagállamokat, hogy gondoskodjanak a közszolgáltatások, valamint a szexuális és reproduktív egészség területén szolgáltatásokat nyújtó civil társadalmi szervezetek fenntartható finanszírozásáról;

26.      hangsúlyozza, hogy a szexuális és reproduktív egészség és jogok a nők és férfiak alapvető jogai, és – például az állam és az egyház közötti megállapodások megkötésével – el kell kerülni azok vallási alapú korlátozását;

A nem tervezett és nem kívánt terhességről: a fogamzásgátlás és a biztonságos művi terhességmegszakítási szolgáltatások hozzáférhetősége

30. felszólítja a tagállamokat, hogy ne akadályozzák meg a terhes nőket abban, hogy a művi terhességmegszakítás elvégzése érdekében más olyan tagállamokba vagy országokba utazzanak, ahol az eljárás legális;

34.      javasolja, hogy – mivel emberi jogi és népegészségügyi kérdésről van szó – a minőségi művi terhességmegszakítási szolgáltatásokat tegyék mindenki számára legálissá, biztonságossá és hozzáférhetővé a tagállamok népegészségügyi rendszerén belül, az adott tagállam területén lakóhellyel nem rendelkező nők számára is, akik gyakran azért keresik e szolgáltatásokat, mert azokhoz a művi terhességmegszakítás tekintetében korlátozó előírások miatt a lakóhelyük szerinti saját uniós országukban nem férhetnek hozzá, valamint az illegális művi terhességmegszakítások elkerülése végett, amelyek súlyosan veszélyeztetik a nők testi és lelki épségét;

35. hangsúlyozza, hogy a művi terhességmegszakítást – még ha legális is – gyakran akadályozzák vagy késleltetik a megfelelő szolgáltatásokhoz való hozzáférés előtti akadályok, például a művi terhességmegszakítás elvégzésének lelkiismereti okokból való megtagadásának széles kör alkalmazása, az egészségügyi szempontból szükségtelenül hosszú várakozási idő vagy az elfogult tanácsadás; hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak szabályozniuk és ellenőrizniük kell a művi terhességmegszakítás elvégzésének lelkiismereti okokból történő megtagadását a kulcsfontosságú hivatásokban annak biztosítása érdekében, hogy a reproduktív egészségügyi ellátást egyéni jogként lehessen szavatolni, miközben biztosítva van a jogszerű szolgáltatásokhoz való hozzáférés, és megfelelő és minőségi beutalási rendszer működik; hangsúlyozza, hogy a művi terhességmegszakítás elvégzésének lelkiismereti okokból való megtagadásához való jog egyéni jog, nem pedig kollektív szabály, és hogy bizalmas és értékítélettől mentes tanácsadást kell biztosítani; aggodalommal jegyzi meg, hogy az egyházi kórházakban és klinikákon Unió-szerte a szexuális és reproduktív egészséggel kapcsolatos szolgáltatások elvégzésének megtagadására kényszerítik az egészségügyi személyzetet;

50. emlékezteti a tagállamokat arra, hogy biztosítaniuk kell a gyermekek és a fiatalok számára azt a jogot, hogy – az életkort és a nemek közötti különbségeket szem előtt tartva – a szexualitással, többek között a szexuális irányultsággal, a nemi identitással és annak kifejezésével kapcsolatos tájékoztatást kaphassanak, és az így megszerzett információkat átadhassák;