Publikacja Raportu o Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan w Europie w 2011 r.

19 marzec 2012: Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan w Europie publikuje raport podsumowujący rok 2011. Przedstawia on najważniejsze kierunki rozwoju wolności religijnej, a także najbardziej uderzające przypadki nietolerancji i dyskryminacji w całej Europie. Pokazuje również co poszczególne osoby oraz instytucje mówią na ten temat. Raport zawiera kilka statystyk i analiz, dotyczących znaczenia wolności religijnej w europejskim kontekście.  

Raport 2011 jest dostępny pod linkiem.

Dr Gudrun Kugler, dyrektor Obserwatorium, tłumaczy: „Badania pokazują, że 85% przestępstw z nienawiści o podłożu antyreligijnym w Europie jest skierowanych do chrześcijan. Najwyższy już czas podjąć ten temat w debacie publicznej! Zauważamy również ograniczenia w życiu zawodowym chrześcijan. Ze względu na wolność sumienia maleje liczba chrześcijan wykonujących takie zawody jak lekarz, pielęgniarka, położna, czy farmaceuta. Nauczyciele i rodzice popadają w kłopoty, gdy nie zgadzają się z narzucaną przez państwo etyką seksualną. Nasze badania pokazuja, że tylko dzięki bardziej przyjaznemu podejściu do religii, a w szczególności do chrześcijaństwa, Europa może realizować swoją podstawową wartość – wolność.

 

Rozwój Wolności Religijnej w 2011 r.

Rok 2011 został naznaczony dyskusją publiczną na temat religii, m.in. o przypadku norweskiego mordercy, Andresa Breivik, którego momentalnie przedstawiono jako „chrześcijańskiego fundamentalistę“, chociaż w rzeczywistości nim nie był. Antychrześcijańskie uprzedzenia zostały poparte tym fałszywym stwierdzeniem, tworząc sobie odpowiednik na wzór terrorystów muzułmańskich. Bezmyślnie i pospiesznie przyczepiona etykietka „chrześcijańskiego fundamentalisty“ została ochoczo przejęta przez światowe media.

Z pozytywnych przykładów warto wymienić słynny przypadek „Lautsi“ w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Wielka Izba Trybunału odrzuciła decyzję pierwszej instancji, tłumacząc, że krzyż na ścianach w państwowych szkołach we Włoszech (gdzie chrześcijaństwo jest dominującą religią) nie jest wystarczającym powodem, by wszczynać proces o indoktrynację i że nie stanowi on pogwałcenia prawa wolności religijnej, jak twierdzili państwo Lautsi.

Inny pozytywny przykład z roku 2011 to rezolucja Stowarzyszenia Parlamentarnego OSCE, zachęcająca do debaty publicznej na temat nietolerancji i dyskryminacji chrześcijan w Europie. Rezolucja wzywa do poprawy przepisów, które są niekorzystne dla chrześcijan. 

 

Podsumowanie Raportu 2011

1. Nietolerancja i Dyskryminacja Chrześcijan to najbardziej wymowne określenie na aktualny fenomen zachodniego świata – społeczną marginalizację chrześcijan i odmawianie im równych praw. Nawet jeśli jest to niewątpliwie forma prześladowania, w Europie nie może byc tak nazywana. Trzeba ją odróżnić od przestępstw przeciw chrześcijanom w innych częściach świata.

2. Statystyki pokazują skalę problemu: 74% ankietowanych z Wielkiej Brytanii zadeklarowało, że „więcej jest dyskryminacji wobec chrześcijan niż wobec wyznawców innych wiar”. 84% szybko zwiększającego się wandalizmu we Francji jest skierowane przeciw chrześcijańskim miejscom kultu. W Szkocji 95% przypadków przemocy o podłożu religijnym dotyka właśnie chrześcijan.

3. Stowarzyszenie Parlamentarne OSCE dostrzega problem, zachęca do debaty publicznej na temat nietolerancji i dyskryminacji chrześcijan w Europie i wzywa do poprawy przepisów, które są niekorzystne dla chrześcijan.

4. Niezliczone jednostki oraz instytucje wypowiadały się w 2011 r. zwracając uwagę na problem narastajacej dyskryminacji chrześcijan oraz podkreślając konieczność zmiany.

5. Liczne przypadki nietolerancji i dyskryminacji chrześcijan zostały udokumentowane przez Obserwatorium w 2011 r. Kilka z nich zaprezentowano w raporcie z podziałem na następujące kategorie: Wolność Religii, Wolność Wyrażania Myśli, Wolność Sumienia, Dyskryminacyjna Polityka Rowności, Wyłączanie Chrześcijan z Życia Społecznego i Publicznego, Represje Symboli Religijnych, Znieważanie, Oszczerstwa i Negatywne Stereotypy, Przypadki Nienawiści, Wandalizm i Bezczeszczenie, a także Zbrodnie z Nienawiści wobec Jednostek.

 

Ciekawe Cytaty na Temat Nietolerancji Chrześcijan w Europie

To smutne, że w niektórych krajach, zwłaszcza na zachodzie, coraz częściej spotykamy się w politycznych i kulturalnych kręgach oraz w mediach z brakiem szacunku, a nawet wrogością i pogardą wobec religii, w szczególności chrześcijaństwa.” Papież Benedykt XVI, 10 styczeń, 2011

"Prawo do religijnych przekonań oraz do życia w zgodzie z wiarą jest stawiane w opozycji do prawa by nie być obrażanym – i przegrywa z nim… W przepisach brakuje równowagi. Nie chronią bowiem wolności ani interesów ludzi wierzących w sytuacjach, kiedy uważają sie oni za ofiary dyskryminacji. To niezdrowa nierównowaga, którą trzeba zlikwidować – jeśli nie drogą sądową, to poprzez Parlament.” The Daily Telegraph (editorial), 18 styczeń, 2011

Ciekawe że ateiści okazują się być tak bardzo nietolerancyjni w stosunku do tych, którzy wierzą.” Lord Chris Patten, 12 kwiecień, 2011

Próba narzucenia religijnym organizacjom obowiązujących aktualnie wytycznych na temat równości i niedyskryminacji jest niszczeniem wolności religijnej.” UK Chief Rabbi Lord Sacks, 4 lipiec, 2011

Musimy stworzyć państwo, w którym ludzie będą dumni ze swojej wiary – takie, w którym nikt nie ma poczucia, że religię musi zostawić za drzwiami. Oznacza to bycie dumnym z Chrześcijaństwa, a nie degradowanie go.” Minister rządu brytyjskiego, Baroness Warsi (muzułmanin), 1 listopad, 2011

Więcej szczegółów i cytatów znajduje się w linku do Raportu 2011 oraz na stronie Obserwatorium.