V nedeľu 29. januára 2012 bola blahorečená Hildegarda Burjanová, prvá ženská kresťansko-sociálna poslankyňa rakúskeho parlamentu. Tým Cirkev potvrdila, že jej život bol milý Bohu.

Prichádza to v zaujímavom čase: Kresťania vnímajú politiku, ochranu ľudských práv a verejnú debatu ako čosi mimo pastorácie, ako niečo, čo nie je prioritou. Hildegarda Burjanová povedala: “Plný záujem o politiku patrí k autentickému kresťanstvu.”

Kresťania cítia, že politici ich nepočúvajú, a často reagujú tým, že sa stiahnu. Ale Hildegarda Burjanová povedala:

“Boh nám dáva rozum, aby sme si uvedomili biedu našej doby, dôvody tejto biedy a prostriedky, ako ju odstrániť. Nie náhodou nás priviedol k týmto okolnostiam, nie náhodou sa prihovára nášmu srdcu, nie náhodou nás vedie k tejto práci.”

Pre všetkých európskych kresťanov, katolíkov aj nekatolíkov, môže byť táto neobyčajná žena vzorom. Angažovanie sa v politike, inšpirované kresťanskou vierou, nie je (ako to mnohí vnímajú) vnucovaním viery a morálky neveriacim. Je to služba pre ľudstvo, ochrana slabých a podpora ľudskej dôstojnosti, bez ohľadu na vierovyznanie. Angažovanie sa v politike môžeme v skutočnosti označiť za skutok milosrdenstva a akt dobročinnosti.

Ak sa nájde viac európskych kresťanov, ktorí si z nej budú brať príklad, Európa sa stane ľudskejšou.

Ďakujeme vám za spoločné úsilie a modlitby za kresťanskú Európu!

Váš tím Európy pre Krista

 

Život Hildegardy Burjanovej (1883-1933)

Mladosť, vzdelanie a obrátenie

Hildegarda Freundová sa narodila 30. januára 1883 do nepraktizujúcej židovskej rodiny z Nemecka. Po maturite v Bazileji začala študovať germanistiku v Zurichu. Zároveň navštevovala kurzy filozofie, kde sa dozvedela o kresťanských mysliteľoch. Počas svojich štúdií spoznala Alexandra Burjana, maďarského podnikateľa židovského pôvodu. Zobrali sa v roku 1907 a usadili sa v Berlíne.

Hildegarda už od svojej mladosti hľadala ideály a túžila po niečom veľkom. Podnetom k jej obráteniu sa stalo jej prekvapivé uzdravenie zo smrteľnej nemoci. V roku 1908 bola táto mladá žena hospitalizovaná kvôli obličkovej kolike. Aj keď sa doktori vzdali nádeje na jej záchranu, jej stav sa viditeľne zlepšil na Veľkonočný pondelok. Hildegardu hlboko zasiahol spôsob, akým Boh viedol jej život. Pokrstená bola 11. augusta 1909. Potom sa so spolu svojím manželom presťahovali do Viedne, kde porodila ich jedinú dcéru Elisabeth, aj keď ju tehotenstvo ohrozovalo na živote.

Oddanosť k sociálnej práci a založenie Caritas Socialis

“Náboženské organizácie v dnešnej dobe nepostačujú... Musíme robiť všetko, čo je v našich silách, ak nechceme len nečinne sedieť a prizerať sa, ako sa svet okolo nás rozpadá ... Záujem o politiku patrí k praktizovaniu kresťanstva”

Hildegarda Burjanová sa čoskoro začala zaujímať o sociálnu prácu, najmä o pracovné podmienky a duchovné dobro chudobných žien a detí. Bola zároveň ženou výkonného riaditeľa aj zástupkyňou chudobných, utláčaných a tých, ktorí nemajú žiadne práva. Činnosť a práca Hildegardy Burjanovej mali svoj pôvod a motiváciu v jej hlbokom vzťahu k Bohu a v presvedčení, že jej poslaním bolo hlásať Božiu lásku cez sociálnu činnosť. Po svojom príchode do Viedne sa začala zaujímať najmä o situáciu ľudí pracujúcich doma. V spolupráci s dobrovoľníčkami navštevovala ženy v ich príbytkoch, upozorňovala na ich práva a bojovala za lepšie platy, právnu ochranu a prístup k vyššiemu vzdelaniu. V roku 1912 založila “Spolok kresťanských žien pracujúcich v domácnosti” a v roku 1918 “Spolok pre sociálnu pomoc”. Nazývali ju “Matkou doma pracujúcich”. Hildegarda preukazovala neobyčajný organizačný talent a dokázala sa obklopiť dobrovoľníčkami. Veľkú zručnosť ukázala aj pri objavovaní finančných zdrojov a v kontakte s politickými vodcami.

Jej hlavnou zásluhou zostáva založenie náboženskej kongregácie pre pomoc chudobným, ktorá priniesla revolúciu do sociálneho apoštolátu: Caritas Socialis. Hildegarda Burjanová založila túto kongregáciu sestier v roku 1919. Tento rád sa stará najmä o ženy a deti v zložitých podmienkach, a tiež o starších a smrteľne chorých ľudí. Poskytuje útočisko bezdomovcom, dennú kliniku, sprostredkovanie práce pre chudobných, zotavovne a podporu pre slobodné matky.

Jej politická práca

“Peniaze a maličkosti ľuďom nepomôžu. Je nevyhnutné postaviť ich na vlastné nohy a dať im presvedčenie: Som niekto a dokážem niečo robiť.”

Od roku 1918 bola Hildegarda Burjanová aj politicky aktívna v Kresťansko-sociálnej strane. V roku 1919 sa stala prvou ženskou poslankyňou Rakúskeho parlamentu. Ako veriaca sa cítila byť zaviazaná prijať ponúkanú funkciu ako príležitosť zlepšiť život chudobných. Počas jej parlamentného pôsobenia, ktoré trvalo takmer dva roky, Hildegarda vyvíjala mnohé iniciatívy pre ženy a deti, v oblasti sociálneho zabezpečenia pracujúcej triedy, rovnako ako sociálnej a duchovnej starostlivosti o chudobné rodiny. Viedenský arcibiskup, kardinál Friedrich Gustav Piffl, ju nazval “svedomím parlamentu” a vodca Kresťansko-sociálnej strany, kňaz Dr. Ignaz Seipel, o nej povedal: “Nevidel som žiadneho muža s výraznejším politickým talentom, s citlivejším jemnocitom, ako túto ženu.“

Hildegarda Burjanová zomrela 10. júna 1933 vo veku 50 rokov. Tri roky po jej smrti bola Caritas Socialis zriadená ako “Spoločenstvo podľa diecézneho práva” a v roku 1960 bola vyhlásená za „Spoločenstvo podľa pápežského práva”. Sestry pokračujú v diele, ktoré im bolo zverené, v duchu svojej zakladateľky až dodnes.

Proces blahorečenia Hildegardy Burjanovej začal v roku 1963 kardinál Franz König, vtedy viedenský arcibiskup. 29. januára 2012 bola blahorečená v Katedrále sv. Štefana vo Viedni.

 

Viac o Hildegarde Burjanovej si môžete prečítať:

V slovenčine: www.hildegardburjan.at/files/hb_brochure_sk.pdf

V nemčine: www.hildegardburjan.at

V angličtine: www.hildegardburjan.at/files/hb_vita_english.pdf