W niedzielę 29 stycznia 2012 Kościół Katolicki ogłosił błogosławioną Hildegardę Burjan, pierwszą kobietę z chrześcijańsko-demokratycznej partii w austriackim parlamencie. W ten sposób Kościół potwierdził, że jej życie podobało się Bogu.

Dzieje się to w ciekawych czasach: Chrześcijanie postrzegają często politykę, obronę praw człowieka, czy debatę publiczną jako coś drugorzędnego, nie związanego bezpośrednio z wiarą i Kościołem, a nie jako priorytet. Natomiast Hildegarda Burjan powiedziała: „Zainteresowanie polityką jest częścią przeżywanego w praktyce Chrześcijaństwa!“

Chrześcijanie mają poczucie, że politycy ich nie słuchają i dlatego często wycofują się z jakiejkolwiek debaty. Ale Hildegarda Burjan mówi:

„Bóg daje nam rozum, abyśmy dostrzegali potrzeby naszych czasów, rozpoznawali ich przyczyny i odnajdowali środki do odpowiedzenia na nie. Nie przez przypadek daje nam żyć w tych konkretnych uwarunkowaniach zewnętrznych i nie bez powodu mówi do naszych serc...”

Ta niesamowita kobieta jest wzorem i głosem wzywającym do przebudzenia dla wszystkich europejskich chrześcijan, nie tylko katolików. Angażowanie się w politykę z powodu wiary nie oznacza narzucania niewierzącym chrześcijańskich zasad czy moralności, chociaż wielu mogłoby tak sądzić, ale jest służbą ludzkości. Polega na obronie najsłabszych i opowiadaniu się za godnością każdego człowieka, niezależnie od jego wiary czy poglądów. Takie zaangażowanie w politykę to prawdziwa realizacja miłości bliźniego.

Jeżeli wielu europejskich chrześcijan odkryje tę prawdę w odniesieniu do siebie samych, Europa stanie się bardziej ludzka.

Dziękujemy Wam za pracę i modlitwę o chrześcijańską Europę!

 

Wasz zespół“Europy dla Chrystusa”

 

 

 

Życie Hildegardy Burjan (1883-1933)

 

Wczesne życie, edukacja i nawrócenie

Hildegarda Freund urodziła się 30 stycznia 1883 w niepraktykującej żydowskiej rodzinie w Görlitz. Po zdaniu matury w Basel, zaczęła studiować germanistykę w Zurychu. Jednocześnie uczęszczała na wykłady z filozofii, które przybliżyły jej myśl chrześcijańską. Podczas studiów spotkała Aleksandra Burjan, węgierskiego przedsiębiorcę o żydowskich korzeniach. Pobrali się w 1907 i osiedlili się w Berlinie.

Podążanie za ideałami i za tym, co wielkie, jak również ciężka choroba i niespodziewane wyzdrowienie Hildegardy zaowocowały jej nawróceniem. W roku 1908 ta młoda kobieta trafiła do szpitala z objawami kolki nerkowej. Mimo że lekarze nie dawali jej szans na powrót do zdrowia, jej stan znacznie się poprawił w Wielkanocny Poniedziałek. Hildegarda była dogłębnie poruszona działaniem Boga w swoim życiu. Ochrzciła się 11 sierpnia 1909 roku, a następnie przeniosła się z mężem do Wiednia. Tam urodziła swoją jedyną córkę - Elisabeth, mimo że ciąża zagrażała jej życiu.

 

Zaangażowanie w sprawy społeczne i założenie Caritas Socialis

„W dzisiejszych czasach organizacje religijne nie są wystarczające…  Musimy zrobić wszystko co w naszej mocy, jeśli nie chcemy patrzeć jak świat jest rządzony i niszczony nad naszymi głowami…  Zainteresowanie polityką jest częścią przeżywanego w praktyce Chrześcijaństwa“

Hildegarda Burjan wcześnie zaczęła interesować się zagadnieniami społecznymi, szczególnie tymi, które dotyczyły warunków pracy i duchowej kondycji ubogich kobiet i dzieci. Była jednocześnie żoną dyrektora generalnego i obrońcą ubogich, uciśnionych i pozbawionych praw. Praca i działalność Hildegardy Burjan mają swoje źródło w jej głębokiej relacji z Bogiem i w jej przekonaniu, że głoszenie Bożej Miłości poprzez społeczną pracę było jej misją. Krótko po przyjeździe do Wiednia zajmowała ją zwłaszcza sytuacja kobiet pracujących w domach. Współpracując z wolontariuszami, odwiedzała je i mówiła im o ich prawach. Walczyła też o wyższe wynagrodzenia dla nich, ochronę prawną I dostęp do wyższej edukacji. W roku 1912 założyła "Stowarzyszenie Chrześcijańskich Chałupniczek" a w roku 1918 "Stowarzyszenie Pomocy Społecznej". Została ogłoszona "matką chałupniczek". Hildegarda miała ponadprzeciętne zdolności organizacyjne i doskonale umiała zachęcać do pracy wolontariuszy. Miała ogromną zdolność do pozyskiwania środków na realizację swoich inicjatyw, a także do kierowania na nie uwagi ówczesnych przywódców politycznych.

Największym dokonaniem Hildegardy było założenie w 1919 r. Caritas Socialis, wspólnoty zakonnej dla służby ubogim, która zrewolucjonizowała społeczny apostolat. Siostry otoczyły opieką zwłaszcza kobiety i dzieci w trudnej sytuacji, a także osoby starsze i nieuleczalnie chore. Zapewniały dach nad głową dla bezdomnych, wspierały samotne matki, pracowały w klinikach dziennych, w domach rekonwalescencji, w agencjach pracy dla ubogich.

 

Praca Hildegardy jako polityka

„Nie wystarczy pomagać ludziom pieniędzmi i drobnymi gestami. Trzeba pomóc im stać na własnych nogach i uwierzyć w to, że i oni mogą cos osiągnąć.“

Na początku roku 1918 Hildegarda Burjan zaczęła działalność w partii chrześcijańsko - społecznej. W roku 1919 została pierwszą kobietą w austriackim parlamencie. Jako chrześcijanka czuła się wezwana, aby wpływając na politykę, poprawiać warunki życia najbiedniejszych. Podczas swojej działalności w parlamencie, która trwała prawie dwa lata, Hildegarda podjęła wiele inicjatyw odpowiadających na potrzeby kobiet i dzieci. Zajmowała się szczególnie takimi sprawami jak równe płace dla kobiet i mężczyzn, ubezpieczenie społeczne dla klasy pracującej, a także opieka społeczna i duchowa nad ubogimi rodzinami. Arcybiskup Wiednia, kardynał Friedrich Gustav Piffl, nazwał ją “sumieniem parlamentu”. Natomiast przywódca partii chrześcijańsko – społecznej, ksiądz Ignaz Seipel, powiedział o niej: “Nie spotkałem żadnego mężczyzny z takim talentem politycznym i z tak doskonałym wyczuciem, jakie ma ta kobieta”.

Hildegarda Burjan zmarła 10 czerwca 1933 w wieku 50 lat. Trzy lata po jej śmierci Caritas Socialis zostało uznane jako “wspólnota na prawie diecezjalnym”, a w roku 1960 jako “wspólnota na prawie papieskim”. Do dnia dzisiejszego siostry pracują w duchu założycielki zgromadzenia.

Proces beatyfikacyjny Hildegardy Burjan otworzył w 1963 r. kardynał Franz König, ówczesny arcybiskup Wiednia. Hildegarda została ogłoszona błogosławioną 29 stcznia 2012 r. w katedrze św. Szczepana w Wiedniu.

 

Więcej informacji o Hildegardzie Burjan znajdziecie tutaj:
po niemiecku:
www.hildegardburjan.at
po polsku: http://www.hildegardburjan.at/files/hb_brochure_pl.pdf