Home
Europa za Krista
Ovdje proitajte
Pridružit ću se!
sva pisma za Europu
Christian Action
Christianophobia
Links

Tko se krije u pozadini Europe za Krista?

Europu za Krista! pokrenuli su brojni kršćani raznih denominacija, kao odgovor na diskriminaciju kršćana koje smo svjedoci u današnje vrijeme. Europa za Krista! utemeljena je u srpnju  2005. kao autonomna udruga u skladu s njemačkim zakonom. Ona nastoji ostvariti suradnju i koordinirati rad što je moguće većega broja skupina .

| |
 
 
© 2005 - 2024 - Europa für Christus