Home
Europa dla Chrystusa!
slowa poparcia
Przylaczam sie!
Wszystkie listy
Akcja chrześcijańska
Chrystianofobia
Links

Kto stoi za projektem?

"Europa dla Chrystusa!" została zainicjowana przez chrześcijan różnych wyznań jako odpowiedź na dyskryminację w naszych czasach.

Od lipca 2005 istnieje jako autonomiczne stowarzyszenie zarejestrowane na prawie niemieckim. Chce nawiązywać współpracę z jak największą ilością grup i osób indywidualnych.

 

Przeczytaj:

Kryzys Europy

Nasza odpowiedź

Struktura

| |
 
 
© 2005 - 2024 - Europa für Christus