Drahí priatelia,

Všetci oslavujeme Vianoce. Zatiaľčo mnohí ľudia nechápu ich zmysel, nájdu sa aj takí, ktorí bojujú proti kresťanskej symbolike: betlehemy, vianočné koledy, dokonca aj vianočné stromčeky sa považujú za urážlivé a nahrádzajú sa symbolmi zimy alebo svetla.

Nezabúdajme na skutočný význam tohoto veľkého sviatku a podľa toho ho aj slávme. Iba skutočné posolstvo Vianoc zmysel a môže nám priniesť pokoj a dôležité zmeny.

Tento rok vám pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv prinášame krátku správu o práci Dohľadu nad netoleranciou a diskrimináciou voči kresťanom v Európe (The Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe), iniciatívy priamo vychádzajúcej zEurópy pre Krista.

Na konci tohoto veľmi rušného roka vás tiež chceme poprosiť o finančný príspevok preEurópu pre Krista. Vopred ďakujeme za vašu štedrosť.

(Bankový účet: Europa für Christus! Číslo účtu: 03210902901, BLZ: 14000, IBAN: AT05 1400003210902901, BIC: BAWAATWW (alebo BAWAATWWXXX), BAWAG Bank, PSČ: 1010 Vienna; alebo kliknite na http://www.europe4christ.net/index.php?id=38&L=9)

Prajeme vám požehnaný advent a šťastné Vianoce!

Spojení v modlitbe za kresťanskú Európu,

váš tím Európy pre Krista.

 

450 prípadov netolerancie voči kresťanom v Európe

10. december je Medzinárodným dňom ľudských práv. Európa je považovaná za vzor v oblasti dodržiavania ľudských práv, ale rastúcemu fenoménu netolerancie a diskriminácie voči kresťanom sa stále nevenuje dostatok pozornosti.

Dohľad nedávno zverejnil 450. zaznamenaný incident netolerancie alebo diskriminácie voči európskym kresťanoma to je len malá časť z toho, čo nám bolo nahlásené.

Prvým a nevyhnutným krokom k náprave je informovanie spoločnosti. Tu môžete Dohľadu pomôcť tak, že nám budete hlásiť ďalšie prípady, uvádzať odkazy na našu webstránku, kliknúť naPáči sa mi tona našej stránke na Facebooku, nasledovať nás na Twitteri. Rovnako môžete šíriť informácie o našich prípadoch a náš newsletter všade tam, kde je to vhodné, prípadne finančne prispieť na našu činnosť.

Nábožensky motivované zločiny z nenávisti v Škótsku: 95% namierených proti kresťanom

V rokoch 2010 a 2011 bolo v Škótsku vznesených 693 žalôb proti zaujatosti z dôvodu vierovyznania. Znamená to takmer 10% nárast za rok a najvyšší počet v priebehu posledných štyroch rokov. 95% týchto skutkov bolo zameraných na kresťanov. Údaje ukazujú, že z prípadov nahlásených v rokoch 2010 a 2011 bolo asi 58% zameraných proti katolíkom, 37% proti protestantom, 2,3% proti židom a 2,1% proti moslimom. Viac informácií nájdete tu: http://www.intoleranceagainstchristians.eu/reports-and-documents-detail/article/scottish-government-reveals-95-of-religiously-motivated-violence-is-directed-against-christians.html

Vatikánsky kardinál: v západnom svete je možné uväzniť kresťanov kvôli ich viere

Kardinál Raymond Burke, bývalý arcibiskup St. Louis, ktorý v súčasnosti vedie vatikánsky najvyšší súd, povedal pre pre istú katolícku tlačovú agentúru, že podľa neho sa blíži doba, keď Katolícka Cirkev v Spojených štátochiba kvôli hlásaniu vlastného učeniabude obviňovaná zozapájania sa do nelegálnej aktivity, napríklad, kvôli svojmu učeniu o ľudskej sexualite.Na otázku, či si kardinál dokáže predstaviť amerických katolíkov zatýkaných kvôli ich viere, odpovedal:Áno, viem si to predstaviť.Viac sa dočítate tu: http://www.intoleranceagainstchristians.eu/quotations-detail/article/one-of-the-highest-ranking-cardinals-in-the-vatican-united-states-well-on-the-way-to-the-persecut.html

Prosíme podporte činnosť Dohľadu

Prosíme vás o vianočný dar pre Dohľad vo forme finančného príspevku. Dohľad je jedinou organizáciou, ktorá monitoruje netoleranciu a diskrimináciu voči kresťanom. Prvým krokom k náprave je informovanie spoločnosti, ktoré môže zabrániť ešte väčšej diskriminácii. Prosíme, podporte našu prácu.

Bankové údaje: Názov: Observatory, Číslo účtu: 02810859051, Banka: BAWAG; BLZ: 14000; IBAN: AT881400002810859051, BIC: BAWAATWW)

Darovať môžete aj online: http://www.intoleranceagainstchristians.eu/header-menu/donate.html

 

Sme aj na Facebooku a Twitteri: Najnovšie správy môžete získať aj cez Facebook a Twitter
http://www.facebook.com/OIDACEurope

http://twitter.com/#!/OIDACEurope