Drahí priatelia a európski kresťania,

Mahátma Gándhí, popredný indický politický vodca, napísal v roku 1925 článok o politickej kultúre. Spomína v ňom aj sedem “hriechov” spoločnosti, ktoré by sme teraz chceli znova publikovať bez akéhokoľvek komentára. Myslíme si, že aj my, európski kresťania pôsobiaci vo verejnej sfére v roku 2011, sa z nich môžeme mnohému naučiť, najmä v oblasti koherentného správania a zodpovednosti.

Uvažujme nad týmito slovami a citujme ich v našich príspevkoch k politickému a spoločenskému životu!

Ďakujeme vám, že podporujete kresťanskú Európu a že sa za nás modlíte!

Váš tím Európy pre Krista

 

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -

 

Sedem hriechov našej spoločnosti

(Mahatma Ghandi, 1925)

Politika bez zásad

Blahobyt bez práce

Pôžitok bez svedomia

Výchova bez charakteru

Obchod bez morálky

Veda bez ľudskosti

Bohoslužba bez obete

 

Spomínaný článok bol publikovaný v novinách Young India” (“Mladá India”) 22. Októbra 1925); tiež v Collected Works of Mahatma Ghandi (“Zozbierané práce Maátmu Gándhího”) v zväzku 33 (PDF), s. 135