Drodzy przyjaciele i europejscy Chrześcijanie,

Mahatma Gandhi – wybitny myśliciel i polityczny przywódca Indii – napisał w 1925 roku artykuł na temat kultury politycznej. Wymienił w nim siedem „grzechów naszego społeczeństwa”, które przedstawiamy poniżej, pomijając jakikolwiek komentarz.

Wydaje się, że jako Chrześcijanie, żyjący w Europie 2011 roku, możemy się wiele nauczyć z przemyśleń Gandhiego w kwestii spójnego zachowania i odpowiedzialności.

Zastanówmy się nad jego słowami i przywołujmy je przy okazji różnych rozmów i kontaktów społecznych czy medialnych!

Dziękujemy Wam za obronę Europy, opartej na chrześcijańskich wartościach i za wspólną modlitwę!

Wasz zespół Europy dla Chrystusa

 

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -

 

Siedem grzechów naszego społeczeństwa

(Mahatma Gandhi, 1925)

Polityka bez zasad

Dobrobyt bez pracy

Handel bez moralności

Przyjemność bez świadomości

Wiedza bez charakteru

Nauka bez człowieczeństwa

Oddawanie Bogu czci bez ofiary

Artykuł został opublikowany w Young India (22 październik 1925); Collected Works of Mahatma Gandhi Vol. 33 (PDF) p. 135 („Młode Indie“; „Dzieła zebrane Mahatmy Gandhiego“)