Drodzy przyjaciele i sympatycy europejskich chrześcijan,

 

poniżej znajdziecie streszczenie artykułu Rocco Buttiglione “W kierunku prawidłowego zrozumienia wolności i tolerancji” zamieszczonego w książce „Exiting a Dead End Road. A GPS for Christians in Public Discourse“ opublikowanej przez Kairos Publications z Wiednia.

 

Rocco Buttiglione jest jednym z najwybitniejszych włoskich polityków i filozofów, profesorem nauk politycznych w Rzymie i wiceprzewodniczącym Izby Deputowanych. W 2004 był nominowany komisarzem UE, ale bez sukcesu, z powodu kampanii radykalnych grup politycznych przeciwnych jego chrześcijańskim poglądom na temat rodziny i współczesnego społeczeństwa.

 

W wspomnianym artykule wyjaśnia on na podstawie myśli Sokratesa, Maxa Schelera, św. Augustyna, Immanuela Kanta, Luthera, Arystotelesa i nauczania papieża Benedykta XVI dlaczego wolność musi być oparta na poszukiwaniu prawdy i dlaczego prawdziwa tolerancja zdaje się wyparowała z życia publicznego. Poniżej znajdź streszczenie tego artykułu, a cały możesz pobrać tutaj.

 

Dziękujemy za wspólną modlitwęw intencji chrześcijańskiej Europy!

 

Twój zespół Europa dla Chrystusa!

 

 

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -

 

 

“W kierunku prawidłowego zrozumienia wolności i tolerancji” - Rocco Buttligione (streszczenie)

 

Fenomen wolności człowieka może być rozpatrywany, podobnie jak wolności zwierząt, jako zdolność działania zgodnie z naturą. Ale ludzie, w przeciwieństwie do wszystkich innych stworzeń, są przedmiotem prawa sumienia, i mogą być wolni tylko, gdy pozostają posłuszni wewnętrznemu głosu sumienia, który po raz pierwszy został nazwany przez Sokratesa światem wartości.

 

Według Rocco Buttiglione, “Świat wartości (odpowiednio świat ludzki) jest inspirowany przez poszukiwanie prawdy.” Dla człowieka być wolnym oznacza być w stanie działać zgodnie z rozumem. Wolność człowieka jest zdefiniowana w opozycji do dwóch różnych rodzajów presji: zewnętrznej i wewnętrznego ciśnienia instynktowych popędów. Urodziliśmy się wolni, ale także stajemy się wolnymi poprzez poszukiwanie prawdy i kontrolę naszych namiętności.

 

Zważywszy na złożoność wolności ludzkiej można o niej mówić na dwa sposoby tj.: mniejszej wolności (wolności ciała, wolności do robienia tego, co chcesz) oraz większej wolności (wolności chrześcijańskiej do czynienia dobra). Wówczas wyłania się następujący paradox wolności ludzkiej: “Z jednej strony wolność wymaga braku zewnętrznego przymusu. Z drugiej strony wymaga zdolności do prowadzenia własnych działań w oparciu o obiektywną prawdę (…) Bez obiektywnej prawdy, natomiast człowiek nie może być wolny.”

 

Obecnie, gdy dochodzi do dewaluacji wszelkich wartości, wolność wydaje się być ograniczona tylko do wolności mniejszej. Rocco Buttiglione wyjaśnia: “jeśli stracimy postrzeganie prawdziwego znaczenia wolności, stracimy jednocześnie “antropologiczną różnicę”, która jest elementem stanowiącym różnicę między człowiekiem a wszystkimi innymi stworzeniami, większą wolność bazującą na poszukiwaniu prawdy i na spotkaniu jej.

 

Wreszcie, idea wolności jest bezpośrednio połączona z ideą tolerancji. Istotą wolności jest „wolność w mówieniu prawdy” a istotą tolerancji: „musimy tolerować wolność innych w mówieniu prawdy lub przynajmniej w tym co inni uważają za prawdziwe w ich sumieniach.” Ale „jeżeli nie istnieje żadna obiektywna prawda, wówczas przemoc zajmuje miejsce prawdy i Ci którzy są silniejsi posiadają większe udziały prawdy.”

 

Przeczytaj pełen tekst Rocco Buttiglione w języku angielskim.

 

W kierunku prawdiłowego zrozumienia wolności i tolerancji jest artykułem w książce „Exiting a Dead End Road. A GPS for Christians in Public Discourse“ (2011, Kairos Publications, edytowane przez Gudrun and Martin Kugler). Możesz zamówić całą książkę jako e-book lub wydruk – proszę znajdź opis i szczegóły tutaj.