Drahí priatelia a európski kresťania,

 

Prinášame vám zhrnutie kapitoly “Towards a Correct Understanding of Freedom and Tolerance” (“Smerom ku korektnému chápaniu slobody a tolerancie“), ktorú napísal Rocco Buttiglione do knihy „Exiting a Dead End Road. A GPS for Christians in Public Discourse“ („Východisko zo slepej uličky. GPS pre kresťanov vo verejnej debate“). Túto knihu vydalo vydavateľstvo Kairos Publications vo Viedni.

 

Rocco Buttiglione je prominentný taliansky politik a filozof, profesor politických vied v Ríme a viceprezident poslaneckej snemovne. V roku 2004 bol nominovaný na európskeho komisára, ale neuspel kvôli kampani radikálnych politických skupín, zameraných proti kresťanskému pohľadu na rodinu a modernú spoločnosť.

 

Vo svojom príspevku vysvetľuje na základoch myslenia Sokrata, Maxa Schelera, sv. Augustína, Immanuela Kanta, Luthera, Aristotela a učení pápeža Benedikta XVI., prečo sloboda musí byť založená na hľadaní pravdy a prečo sa zdá, že skutočná tolerancia sa vytráca z verejného života. Ponúkame vám zhrnutie, celý príspevok si môžete stiahnuť tu.

 

Ďakujeme vám, že podporujete kresťanskú Európu a že sa za nás modlíte!

 

Váš tím Európy pre Krista

 

 

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -

 

 

“Smerom ku korektnému chápaniu slobody a tolerancie“ – Rocco Buttiglione (zhrnutie)

 

Fenomén ľudskej slobody sa dá chápať, podobne ako v prípade slobody zvierat, ako možnosť konať podľa prirodzenosti. Ale na rozdiel od iných stvorení, ľudia majú svedomie a môžu byť slobodní jedine vtedy, ak načúvajú svojmu vnútornému hlasu morálneho svedomia, ktorý prvýkrát opísal Sokrates a nazval ho svetom hodnôt.

 

Podľa Rocca Buttiglioneho “svet hodnôt (ten výsostne ľudský svet) ožíva cez hľadanie pravdy.” Byť slobodným pre človeka znamená možnosť konať rozumne. Ľudská sloboda je definovaná ako protiklad k dvom rôznym druhom tlaku: vonkajšiemu nátlaku a vnútornému tlaku inštinktov. Rodíme sa slobodní, ale rovnako sa stávame slobodnými prostredníctvom hľadania pravdy a ovládania svojich vášní.

 

Vzhľadom na komplexnosť ľudskej slobody môžeme hovoriť o jej dvoch úrovniach: menšej slobode (slobode tela, možnosti konať čokoľvek) a väčšej slobode (kresťanskej slobode, možnosti konať dobro). A potom je tu paradox ľudskej slobody: “Na jednej strane sloboda vyžaduje absenciu vonkajšieho nátlaku. Na druhej strane je potrebná schopnosť človeka konať podľa objektívnej pravdy (…) Bez objektívnej pravdy človek nemôže byť slobodný.”

 

V súčasnosti, keď prichádza k devalvácii všetkých hodnôt, sloboda sa zdá byť zúžená iba na menšiu slobodu. Rocco Buttiglione vysvetľuje, že “ak stratíme vnímanie skutočného významu slobody, zároveň stratíme aj ‘antropologický rozdiel‘, teda element, v ktorom spočíva rozdiel medzi človekom a ostatnými zvieratami, väčšiu slobodu založenú na hľadaní a nachádzaní pravdy.”

 

A nakoniec, pojem slobody je priamo spojený s pojmom tolerancie. Základom slobody je “sloboda hovoriť pravdu” a základom tolerancie je “nutnosť tolerovať slobodu ostatných hovoriť pravdu, alebo aspoň to, čo ich svedomie považuje za pravdivé”. Ale “ak neexistuje objektívna pravda, potom jej miesto zaujme sila a tí, ktorí sú silnejší, zároveň ovládnu väčšiu časť pravdy”.

 

Plné znenie textu Rocca Buttiglioneho v anglickom jazyku môžete nájsť tu.

 

“Towards a Correct Understanding of Freedom and Tolerance” (“Smerom ku korektnému chápaniu slobody a tolerancie“) je príspevok k publikácii „Exiting a Dead End Road. A GPS for Christians in Public Discourse“ („Východisko zo slepej uličky. GPS pre kresťanov vo verejnej debate“) (2011, Kairos Publications). Túto knihu si môžete objednať v elektronickej alebo tlačenej podobe – popis a podmienky nájdete tu.