Drahí priatelia a európski kresťania,

Autorka článku nazvaného Dealing With Political Correctness” (Ako sa vysporiadať s politickou korektnosťou”), Marguerite Peeters, je riaditeľkou bruselského Inštitútu pre dynamiku medzikultúrneho dialógu, ktorý monitoruje globálne kultúrne, politické a etické zmeny.

Vo svojom príspevku k publikácii „Exiting a Dead End Road. A GPS for Christians in Public Discourse“ („Východisko zo slepej uličky. GPS pre kresťanov vo verejnej debate“) popisuje výzvy, ktorým čelia kresťania tvárou v tvár novej globálnej etike, ktorá sa prelieva do nového globálneho, politicky korektného jazyka.

Ďakujeme vám, že podporujete kresťanskú Európu a že sa za nás modlíte!

Váš tím Európy pre Krista

 

 

ZHRNUTIE článku Ako sa vysporiadať s politickou korektnosťou”

Vychádzajúc z post-modernej inteligencie, ktorá viedla proces kultúrnej revolúcie na Západe od 60. rokov 20. storočia, politicky korektná etika sa stala v západnom svete systémovou a globálne normatívnou v 90. rokoch 20. storočia. Vo svojich radikálnych aspektoch je zásadne sekulárna a nezlučiteľná s etikou, ktorá je otvorená voči transcendentnosti. Tento nový étos prostredníctvom zmeny jazyka rozkladá to, čo je univerzálne ľudské.

Politicky nekorektné” slová sa nahrádzajú politicky korektnými pojmami:

- manžel/manželka sa stávajú partnermi,

- rodina sa nahrádza rodinou vo všetkých jej formách,

- vyjadrovanie sa nahrádza spoluúčasťou,

- vzdelávanie sa nahrádza zvyšovaním povedomia,

- spravodlivosť sa nahrádza nediskrimináciou,

- zvrchovanosť sa nahrádza globálnou vládou,

- vzájomné dopĺňanie sa pohlaví sa nahrádza rovnosťou pohlaví,

- namiesto stvorenia sa používa Matka Zem alebo iba Zem.

 

Preto sa autorka pýta: Ako dlho budú ľudia ochotní zatvárať oči pred realitou trpkých antropologických, kultúrnych, politických a ekonomických následkov tejto revolúciepred tichom, utrpením z popotratového syndrómu, sociálnymi stratami z rozvodov, drastickými sociálno-ekonomickými dôsledkami európskej demografickej zimy?“

 

Politická korektnosť je dôsledok pasivity väčšiny“, vraví Peeters. Môžeme proti nej bojovať iba:

- bojom proti ignorancii, namiesto nečinného prizerania sa,

- rozlišovaním, ktoré koncepty a pojmy sú užitočné a ktoré nie,

- odrádzaním kresťanov od tejto novej etiky cez uvedomenie si, ako veľa sme si jej už osvojili,

- upozorňovaním na diery v systéme, najmä na koncepty a pojmy, ktoré sú nelogické,

- odvahou postaviť sa verejne za to, čo je pravdivé a dobré.

 

Plné znenie textu Marguerite Peeters v anglickom jazyku môžete nájsť tu.

„Dealing With Political Correctness” (Ako sa vysporiadať s politickou korektnosťou”) je príspevok k publikácii „Exiting a Dead End Road. A GPS for Christians in Public Discourse“ („Východisko zo slepej uličky. GPS pre kresťanov vo verejnej debate“) (2011, Kairos Publications). Túto knihu si môžete objednať v elektronickej alebo tlačenej podobe – popis a podmienky nájdete tu.

 

Najnovšie správy: Rada Európskej únie odmieta náboženskú neznášanlivosť, ale nedokáže vhodne reagovať (informácie v angličtine).