Dragi prijatelji; braćo i sestre kršćani Europe,

autorica članka nazvanog “Pitanje političke korektnosti” Marguerite Peeters ravnateljica je Zavoda za dinamiku međukulturalnog dijaloga, sa sjedištem u Bruxellesu, koji prati globalne kulturne, političke i etične promjene.

Svojim prilogom publikaciji „Izlazak is lijepe ulice: GPS („vodič“) javnoga nastupanja za kršćane“, opisuje izazove s kojima su kršćani suočeni s obzirom na novu globalnu etiku, koja se pretače u globalno politički korektno izražavanje.

Hvala vam što se zauzimate za kršćansku Europu, i što s nama molite!

Vaša ekipa Europe za Krista!

 

SAŽETAK članka: “Pitanje političke korektnosti”

Potječući od poslijemoderne inteligencije, koja je povela postupak kulturne revolucije na Zapadu počam od šezdesetih godina prošloga stoljeća, politički korektna etika u zapadnome je svijetu postala sustavna, a time ujedno i stekla status globalne norme, u devedesetima. U svojim radikalnim vidovima, ona je u suštini svjetovnjačka te kao takva nespojiva s etikom otvorenom transcendenciji (onostranosti). Taj novi etos razara ono sveopće ljudsko i to mijenjajući jezik.

Riječi koje su postale “politički nekorektne” zamjenjuju se politički korektnim pojmovima:

- bračni drugovi tako postaju partneri,

- obitelj se pretvara u obitelj u svim njenim oblicima,

- predstavljanje (zastupanje) u sudjelovanje,

- obrazovanje (upućivanje) u podizanje svijesti,

- pravda u nediskriminaciju,

- suverenost u globalnu upravu,

- komplementarnost (nadopunjavanje) spolova u jednakost roda,

- stvaranje u Majku Zemlju, odnosno, Zemlju.

 

Stoga se autorica pita: “Koliko će dugo ljudi moći zatvarati oči pred stvarnošću gorkih antropoloških, kulturalnih, političkih i gospodarskih posljedica te revolucije – da bi se prešutjelo, primjerice, trpljenje uslijed poslije-pobačajnog sindroma, društvenu cijenu rastave, drastične društveno-gospodarske posljedice demografske „zime“ Europe?”

 

Politička je korektnost posljedicom pasivnosti “većine”, tvrdi Peetersova. Nadvladati se može jedino:

- nadvladavanjem neznanja, umjesto promatranja kulturološkoga postupka izdaleka,

- razabiranjem koji su pojmovi, odnosno, izrazi, koristni, a koji ne,

- odjeljivanjem kršćana od nove etike tako što ćemo postati svjesni koliko smo od navedenoga i mi sami nesvjesno već usvojili,

- utvrđivanjem „pukotina“ u sustavu – a to su nelogični pojmovi i izrazi,

- napuštanjem straha od javnoga zauzimanja za ono što je istinito i dobro.

 

Ovdje pročitajte cjeloviti tekst Marguerite Peeters na engleskome.

 

Pitanje političke korektnosti” prilog je publikaciji „Izlazak iz slijepe ulice: GPS („vodič“) javnoga nastupanja za kršćane“ (2011., Kairos Publications, urednici Gudrun i Martin Kugler). Čitavu knjigu možete kupiti u elektronskome ili pak tiskanome obliku – ovdje izvolite naći opis i uvjete.

Najnoviji razvoj događaja: Vijeće EU osudilo je vjersku netoleranciju, ali i propustilo u tom smislu poduzeti potrebne korake.