Drodzy przyjaciele i sympatycy europejskich chrześcijan,

autorka artykułu “Radzenie sobie z polityczną poprawnością” Marguerite Peeters jest dyrektorem Instytutu Dynamiki Dialogu Międzykulturowego (Institute for Intercultural Dialogue Dynamics) w Brukseli, który śledzi zmiany zachodzące na świecie w wymiarze kulturowym, politycznym i etycznym.

Jej artykuł opisujący wyzwania, jakie napotykają chrześcijanie wobec nowej globalnej etyki przejawiającej się w nowym politycznie poprawnym języku, można przeczytać w książce „Exiting a Dead End Road. A GPS for Christians in Public Discourse“.

Dziękujemy za wspólną modlitwę w intencji chrześcijańskiej Europy!

Twój zespół Europa dla Chrystusa!

 

 

STRESZCZENIE artykułu: “Radzenie sobie z polityczną poprawnością”

Wywodząca się z postmodernistycznej inteligencji, która prowadziła proces kulturowej rewolucji na Zachodzie od lat ‘60, politycznie poprawna etyka stała się systematyczna w świecie zachodnim i poprzez to także normatywna globalnie w latach ’90. W jej radykalnym aspekcie, jest w istocie świecka I niezgodna z etyką otwartą na transcendencję. Ten nowy etos dekonstruuje, co ogólnoludzkie, zmieniając język:

Słowa, które stały się “politycznie niepoprawne” są zastępowane przez politycznie poprawne pojęcia:

- małżonek przez partner,

- rodzina przez rodzina we wszystkich formach,

- reprezentowanie przez uczestnictwo,

- edukacja przez podnoszenie świadomości,

- sprawiedliwość przez niedyskryminację,

- suwerenność przez globalne zarządzanie,

- komplementarność płci przez równość płci,

- stworzenie przez Matkę Ziemię lub Ziemię.

 

Dlatego też, autorka pyta: “Jak długo ludzie będą w stanie utrzymywać oczy zamknięte na rzeczywistość gorzkich antropologicznych, kulturowych, politycznych i ekonomicznych konsekwencji tej rewolucji – milczeć wobec, na przykład, cierpienia na syndrom post-aborcji, społecznych kosztów rozwodu, drastycznych społeczno-gospodarczych konsekwencji demograficznej zimy w Europie?”

 

Polityczna poprawność jest konsekwencją pasywności “większości”, podaje Peeters. To można przezwyciężyć jedynie poprzez:

- przezwyciężenie ignorancji zamiast obserwowania procesu kulturowego z daleka,

- rozeznania, które pojęcia lub terminy są przydatne, a które nie,

- poznanie chrześcijan z nową etyką przez uświadamianie jak wiele już zinternalizowaliśmy,

- poprzez identyfikację pęknięć w systemie, a mianowicie tych pojęć i terminów, które są nielogiczne,

- przez nie banie się by opowiedzieć się publicznie za tym, co jest prawdziwe i dobre.

 

Przeczytaj pełny tekst Marguerite Peeters w języku angielskim tutaj.

 

Radzenie sobie z polityczną poprawnością jest artykułem w książce „Exiting a Dead End Road. A GPS for Christians in Public Discourse“ (2011, Kairos Publications, edytowane przez Gudrun and Martin Kugler). Możesz zamówić całą książkę jako e-book lub wydruk – proszę znajdź opis i szczegóły tutaj.http://www.intoleranceagainstchristians.eu/index.php?id=243

 

Aktualności: Rada UE potępia brak tolerancji wyznaniowej, ale  niewystarczająco à informacje w języku angielskim.http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/119404.pdf