Drogi wyjścia z (europejskiego) chrześcijańskiego getto

Joseph Weiler

Profesor Joseph Weiler, prawnik w Stanach Zjednoczonych, specjalista w zakresie prawa Unii Europejskiej i ortodoksyjny Żyd z wyznania, ukuł termin „getto“ w odniesieniu do Chrześcijan w Europie. Getto ma podwójne ściany, mówi prof. Weiler. Ściany zewnętrzne zbudowane przez sekularystów i współczesnego społeczeństwa europejskiego, które do pewnego stopnia mają na celu wykluczenie chrześcijan. Posiada również ściany wewnętrzne, budowane przez samych chrześcijan, składające się z cegieł nieporozumień i obaw. Artykuł prof. Weiler opisujący proponowane przez niego sposoby wyjścia z tego getta, można przeczytać w książce „Exiting a Dead End Road. A GPS for Christians in Public Discourse“, która latem 2011 ukaże się również w języku polski. Poniżej znajdź zwięzłe streszczenie artykułu, a cały artykuł w języku angielskim możesz pobrać tutaj.

Całą książkę możesz zamówić jako e-book lub wydruk – proszę znajdź opis i szczegóły tutaj.

 

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -

 

Drogi wyjścia z getta - streszczenie

Getto można rozpoznać po trzech symptomach:

- po pierwsze, chrześcijanie i niechrześcijanie pojmują wiarę jako przeciwieństwo rozumu. W rezultacie ogranicza to słownictwo wiary.

- po drugie, wiara jest marginalizowana wyłącznie do sfery prywatnej sumienia.

- po trzecie, chrześcijaństwo podlega tendencji redukowania swoich podstaw jedynie do etyki, pozostawiając świętość na boku.

Wyjście z narzuconego getta wymaga postępów w sferze publicznej, ale także postępów w samym sobie i wspólnocie: samokształcenia i przekazywania swojej wiedzy, wiary i świętości. Edukacja jest głównym wyzwaniem!

Wymaganie większego prawa do wolności religijnej nie jest roszczeniem „korporacjonizmu”. To wykracza poza podziały wewnętrznego od zewnętrznego życia. A to oznacza, że laickość nie jest jedyną gwarancją neutralności wobec wszystkich religijnych i nie-religijnych koncepcji życia.

Wreszcie, chrześcijańskie interwencje w życiu publicznym powinny wykracza poza sprzeciw wobec złej polityki publicznej, ale w noszeniu świadectwa daru życia. Jeden ze sposobów prof. Welier opisuje tak: „Pro-life? Tworzenie życia! To jest dawanie życia z dostatku i znalezienie radości w dużej rodzinie, w staraniach wychowania naszych dzieci zasługujących na dar życia. Gdybyś mnie zapytał o znak wskazujący na obalenie murów, to było by to, ważniejsze niż cokolwiek innego – setki wózków przed każdym miejscem kultu.”

 

Drogi wyjścia z getta jest artykułem w książce „Exiting a Dead End Road. A GPS for Christians in Public Discourse“ (2011, Kairos Publications). Możesz zamówić całą książkę jako e-book lub wydruk - proszę znajdź opis i szczegóły tutaj.