Home
Európa pre Krista!
Pozdravné posolstvá
Chcem sa zapojiť!
VSETKY LISTY PRE EURÓPU
Christian Action
Christianophobia
Links

Aj ja sa modlím!

Európa pre Krista! nemá žiadnych členov, ale účastníkov, ktorí vyjadria svoj súhlas s Chartou Európy pre Krista! a zav+zujú sa, že sa budú denne modliť Otčenáš za kresťanskú Európu. Účastníci raz za mesiac obdržia e-mailový newletter, ktorý jednoducho a názorne predkladá dôležité diskusné témy.

 

Charta Európy pre Krista!

 

Európa dnes stojí na križovatke. Veľkú časť svojej kultúry získal náš kontinent vďaka živému evanjeliu; solidaritu a ľudské práva, univerzity, nemocnice a katedrály. Dnes sme ale vo veľkom nebezpečenstve, že túto dušu Európy zradíme. Diktatúra relativizmu a kultúra smrti sa rozširujú. Kresťania sú stále viac diskriminovaní a dokonca vysmievaní. Politika vytláča hodnoty humanizmu inšpirovaného evanjeliom len do privátnej sféry. Sme si vedomí toho, že ak Boh nie je naším Otcom, nie sme si viac bratmi a sestrami. Preto je dôležité, aby sme budúcnosť nášho kontinentu znova budovali na Kristovi. Chceme Európu, v ktorej je sloboda svedomia a náboženská sloboda rešpektovaná, mladú a dynamickú Európu, ktorá je znakom nádeje pre celý svet. Za toto sa chceme modliť a pre toto pracovať.

 

٭ÁNO, chcem Európu postavenú na kresťanských základoch a modlím sa za to.

| |
 
 
© 2005 - 2024 - Europa für Christus