Home
Europa dla Chrystusa!
slowa poparcia
Przylaczam sie!
Wszystkie listy
Akcja chrześcijańska
Chrystianofobia
Links

Statut "Europy dla Chrystusa!"

 

Europa stoi dziś na rozdrożu. Wiele ze swej kultury zawdzięcza Ewangelii, którą żyli chrześcijanie: solidarność i prawa człowieka, uniwersytety, szpitale i katedry.

Dzisiaj jednakże ryzykujemy zdradę duszy Europy. Dyktatura relatywizmu i kultura śmierci są wszechobecne. Chrześcijanie są coraz częściej dyskryminowani. Jednocześnie obserwujemy polityczną tendencję spychania humanizmu inspirowanego Ewangelią do sfery prywatnej.

A przecież doświadczyliśmy już nawet tego, że kiedy Bóg nie jest naszym Ojcem, my - ludzie - przestajemy być braćmi i siostrami! Dlatego jest to tak bardzo ważne, abyśmy przyszłość naszego kontynentu na nowo oparli na Chrystusie. Chcemy żyć w Europie, w której szanuje się wolność religijną i wolność sumienia - w Europie młodej i dynamicznej - takiej, która jest znakiem nadziei dla świata.

O to się modlimy i na to pracujemy.

| |
 
 
© 2005 - 2024 - Europa für Christus