Mogući izlazi iz (europskoga) kršćanskoga geta

Autor: Joseph Weiler

Prof. Joseph Weiler, američki stručnjak za pravo specijaliziran za pravo EU, a po vjeri pravovjerni Židov, služi se pojmom „geta“ kada su posrijedi kršćani u Europi. Taj geto, kaže on, ima dvojake zidove: izvanjske, što su ih podigli pristaše posvjetovnjačenja i suvremeno europsko društvo, koji do stanovite mjere nastoje isključiti kršćane. Postoje ujedno i nutarnji zidovi, koje su podigli sami kršćani, a koji su građeni opekama nesporazumâ i straha.

U svome prilogu knjizi „Izlaz iz slijepe ulice - GPS za kršćane kod javnih nastupa“, Weiler opisuje načine što ih sâm predlaže za izlazak iz toga geta. U nastavku donosimo kratki sadržaj, dok je članak u cijelosti moguće povući ovdje LINK.

Čitavu knjigu možete naručiti kao tvrdi, ili pak elektronski primjerak – uz sljedeći opis i uvjete.

 

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -

 

Izlaz iz geta: sažetak

Geto je prepoznatljiv prema sljedeća tri simptoma:

- prije svega, i kršćani i nekršćani vjeru doživljavaju kao suprotstavljenu razumu. Radi toga vjera biva svedena isključivo na rječnik vjere.

- Kao drugo, vjera se potiskuje u isključivo privatno područje savjesti.

- Kao treće, kršćanstvo je sklono svesti svoju bit na puku etiku, ostavljajući na taj način svetost po strani.

Izlazak iz samonametnutog geta zahtijeva ulazak u javnu sferu, ali jednako tako i povezivanje s vlastitim bićem, kao i sa zajednicom: samoobrazovanje i prenošenje vlastitoga znanja, vjere i svetosti. Obrazovanje je u tom smislu glavni izazov!

Traženje većega prava na vjersku slobodu ne predstavlja nikakav „korporativni“ zahtjev. Ono nadilazi odjeljivanje nutarnjega od vanjskoga života. Ujedno podrazumijeva gledište prema kojemu laičnost nije isključivo jamstvo za neutralnost prema svim vjerskim ili pak nevjerskim poimanjima života.

Naposljetku, kršćansko bi zadiranje u javni život trebalo nadilaziti protivljenje pogrješnoj javnoj politici, svjedočeći istovremeno kako je život dar. Jedan od mogućih načina Weiler opisuje ovako: „Odluka za život (protiv pobačaja; izvorno „pro-life“, op. prev.)? Stvarajte život! Rađanje obilja djece, pronalaženje radosti u velikim obiteljima te trud oko podizanja djece, potvrđuje vrijednost dara života. Ako me pitate za znak kako su zidovi pali, mislim upravo na taj, važniji od svih ostalih: na stotine dječjih kolica ispred svakog mjesta u kojem se iskazuje bogoštovlje.“

 

Ways Out Of The Ghetto („Izlaz iz geta“), prilog je iz knjige „Exiting a Dead End Road. A GPS for Christians in Public Discourse“ („Izlaz iz slijepe ulice - GPS za kršćane kod javnih nastupa“) 2011., Kairos Publications. Čitavu knjigu možete naručiti kao tvrdi, ili pak elektronski primjerak – uz sljedeći opis i uvjete.