Ako sa dostať z (európskeho) kresťanského geta

Joseph Weiler

 

Prof. Joseph Weiler, špecialista na právo Európskej únie, žijúci v USA a podľa vierovyznania ortodoxný žid, definoval pojem „geto“ vo vzťahu ku kresťanom v Európe. Podľa jeho slov má geto dvojaké múry. Tie vonkajšie sú vybudované sekularistami a súčasnou európskou spoločnosťou, ktorí sa snažia do istej miery vylúčiť kresťanov. Má však aj vnútorné múry, postavené samotnými kresťanmi z tehál nepochopenia a strachu.

Weiler vo svojom príspevku k publikácii „Exiting a Dead End Road. A GPS for Christians in Public Discourse“ („Východisko zo slepej uličky. GPS pre kresťanov vo verejnej debate“) popisuje svoje návrhy, ako uniknúť z tohoto geta. Ponúkame vám stručné zhrnutie, celý príspevok si môžete stiahnuť tu LINK.

Môžete si tiež objednať celú knihu v elektronickej alebo tlačenej podobe – popis a podmienky nájdete tu.

 

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -

 

Ako sa dostať z geta (zhrnutie)

Geto sa dá spoznať podľa troch znakov:

1) Kresťania aj nekresťania chápu vieru ako opak rozumu. Toto chápanie však obmedzuje vieru na jej vlastný slovník.

2) Viera je vytláčaná do čisto súkromnej sféry svedomia.

3) Kresťanstvo má tendenciu redukovať svoj základ iba na etiku, zabúdajúc pri tom na svätosť.

Aby bolo možné dostať sa z tohoto dobrovoľného geta, je potrebná zmena vo verejnej sfére, ale rovnako aj premena seba a komunity: samovzdelávanie a odovzdávanie vedomostí, viery a svätosti. Hlavnou výzvou je vzdelávanie!

Požiadavka na právo na slobodu vierovyznania nie je „korporatívna“. Rieši viac, než len oddeľovanie súkromného a verejného života. A ukazuje, že hodnotovo neutrálny štát nie je základom neutrality vo vzťahu ku všetkým náboženským aj ne-náboženským koncepciám života.

A nakoniec, kresťanské zasahovanie do verejného života by malo prinášať viac, ako len odpor voči zlým politickým rozhodnutiam. Malo by podávať svedectvo o dare života. Jeden zo spôsobov, ako to dosiahnuť, Weiler opisuje takto: „Pro-life? Vytvárajte život! Roďte deti s hojnosťou a nachádzajte radosť vo veľkej rodine a v starostiach s výchovou našich detí, hodných daru života. Ak by ste sa ma spýtali na dôkaz toho, že múry geta boli zborené, podľa mňa by to boli najmä stovky detských kočíkov pred každým miestom bohoslužby.“

 

„Ways Out Of The Ghetto“ („Ako sa dostať z geta“) je príspevok k publikácii „Exiting a Dead End Road. A GPS for Christians in Public Discourse“ („Východisko zo slepej uličky. GPS pre kresťanov vo verejnej debate“) (2011, Kairos Publications). Túto knihu si môžete objednať v elektronickej alebo tlačenej podobe – popis a podmienky nájdete tu.