Prvi puta u povijesti dokumentirano:

Činjenice i brojke o nedavnoj, rastućoj pojavi netolerancije i diskriminacije protiv kršćana u Europi

Petogodišnje izvješće objavljeno 10. prosinca 2010

Beč, 8. prosinca. Prigodom sastanka OSCE/ODIHR - na temu slobode vjeroispovijesti (Beč, 9.–10. prosinca), Ured za praćenje netolerancije i diskriminacije protiv kršćana u Europi objavio je petogodišnje izvješće. Izvješće sadrži detaljan opis ove pojave u Europi, kao i nadasve iznenađujuće navode pojedinih intelektualaca te međunarodnih dokumenata na temu ljudskih prava. Donosi ujedno i popis odgovarajućih primjera u pojedinim kategorijama netolerancije i diskriminacije. Ravnateljica Ureda, dr. Gudrun Kugler, kaže: „Netolerancija i diskriminacija prema kršćanima uključuje nijekanje njihovih prava, primjerice, na području slobode izražavanja i slobode savjesti. Vjerska je sloboda osobito ugrožena s obzirom na njenu javnu i institucijsku dimenziju. Primamo također i brojna izvješća o uklanjanju kršćanskih simbola, krivome predstavljanju te stvaranju negativnih predrasuda o kršćanima u medijima, kao i nailaženju na poteškoće u društvu, kao što je njihovo ismijavanje te preskakivanje na redu za promaknuće.“ „Radimo na posvješćivanju toga sve prisutnijega problema u Europi, kao prvome koraku u poboljšanju prilika. Naš su cilj jednaka prava za sve, uključujući tu i kršćane.”

G. Mario Mauro, član Europskoga parlamenta te predstavnik OSCE-a za slobodu vjeroispovijesti rekao je u svome osobnome priopćenju za javnost sljedeće: "Prikazani primjeri (…) dokazuju kako se diskriminacija kršćana vrši ne samo u zemljama gdje oni predstavljaju manjinu, već kako su slučajevi diskriminacije kršćana i netolerancije prema njima prisutni i prema istoku i prema zapadu u odnosu na Beč, ne ubrajajući pritom žestoke progone što ih kršćanske zajednice trpe na području izvan OSCE-a (…) Postoji nekoliko vrsta diskriminacije (…): namjerna, koja je motivirana stvarnom antipatijom prema kršćanima te nenamjerna, kada neka naizgled neutralna vlada svojim postupcima izazove nejednako postupanje prema kršćanima." G. Mauro zaključuje podsjećajući na važnost jamčenja slobode vjeroispovijesti, kao i prava na prigovor savjesti te osiguravanje punoga dioništva u javnome životu, izmjenom zakonodavstva koje izaziva netoleranciju prema kršćanima.

Ured uređuje web stranicu koja prati i popisuje slučajeve u kojima kršćani i kršćanstvo doživljavaju marginalizaciju ili diskriminaciju diljem Europe. Ured slučajeve diskriminacije kršćana prima od medija te pojedinaca koji ga izvješćuju. Ured potom prikupljene informacije prosljeđuje vladinim organizacijama, kao što su Agencija EU za temeljna prava (FRA) te Organizacija za sigurnost i suradnju u Europi (OSCE). Naši su podatci, preko internetske stranice što je uređujemo, dostupni političarima, NVO-ima, novinarima te zainteresiranim pojedincima. Napredna tražilica na našoj internetskoj stranici omogućuje uistinu koristnu uslugu.

Petogodišnje je izvješće dostupno na engleskome jeziku te ga je moguće naručiti u tiskanome obliku.

Za više informacija upućujemo vas na: www.IntoleranceAgainstChristians.eu (observatory@IntoleranceAgainstChristians.eu)