Prvýkrát zdokumentované: Fakty a čísla o aktuálne rastúcom fenoméne netolerancie a diskriminácie voči kresťanom v Európe

Päťročná správa zverejnená v piatok, 10. decembra 2010

Viedeň, 8. december. Dohľad nad netoleranciou a diskrimináciou voči kresťanom v Európe (The Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians in Europe) zverejnil päťročnú správu pri príležitosti uskutočnenia implementačnej schôdze k ľudskej dimenzii Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) na tému náboženskej slobody (Viedeň, 9. - 10. december).

Táto správa obsahuje detailný popis tohto fenoménu v Európe a prekvapujúce výroky intelektuálov a citácie z medzinárodných dokumentov o ľudských právach. Poskytuje tiež zoznam exemplárnych prípadov v rôznych kategóriách netolerancie a diskriminácie.

Riaditeľka Dohľadu, Dr. Gudrun Kugler, hovorí: „Netolerancia a diskriminácia voči kresťanom zahŕňa odopieranie práv kresťanom, napríklad v oblasti slobody prejavu a slobody svedomia. Náboženská sloboda je ohrozená najmä s ohľadom na jej verejný a inštitucionálny rozmer. Dostávame tiež veľa správ o odstraňovaní kresťanských symbolov, dezinterpretácii a negatívnom pohľade na kresťanov v médiách, a sociálnom znevýhodňovaní kresťanov, napríklad ich zosmiešňovaním alebo odmietaním povýšenia v práci.“ „Pracujeme na tom, aby bola Európa o tomto probléme viac informovaná, čo by mal byť prvý krok k jeho vyriešeniu. Naším cieľom sú rovnaké práva pre všetkých, vrátane kresťanov.“

Pán Mario Mauro, člen Európskeho parlamentu a predstaviteľ OBSE v oblasti náboženskej slobody, uviedol vo svojej tlačovej správe: „Tieto príklady … dokazujú, že diskriminácia kresťanov sa deje nielen v krajinách, kde kresťania predstavujú menšinu, ale že prípady netolerancie a diskriminácie voči kresťanom sa vyskytujú rovnako západne aj východne od Viedne, a to nesmieme zabudnúť na násilné prenasledovanie kresťanských spoločenstiev mimo OBSE ... Existuje niekoľko druhov diskriminácie: ... úmyselná, ktorá je motivovaná skutočným odporom voči kresťanom, a neúmyselná, keď niektoré zdanlivo neutrálne vládne nariadenia majú za následok nerovnaké zaobchádzanie s kresťanmi.“ Pán Mauro ukončil svoje vyhlásenie pripomenutím dôležitosti náboženskej slobody, garantovaním práva na výhradu vo svedomí a tiež zabezpečenia plnej účasti na verejnom živote úpravou legislatívy, ktorá provokuje netoleranciu voči kresťanom.

Dohľad má webovú stránku, ktorá monitoruje a eviduje prípady v Európe, keď sú kresťania a kresťanstvo utláčaní alebo diskriminovaní. Tieto prípady sú zozbierané z médií a tiež z hlásení jednotlivcov. Upozorňujeme medzinárodné vládne organizácie, ako napríklad Agentúru Európskej únie pre základné práva (FRA) a Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Naše zistenia sú dostupné politikom, mimovládnym organizáciám, novinárom a všetkým záujemcom prostredníctvom našej webstránky. Veľmi užitočnou pomôckou na stránke je nástroj pre podrobné vyhľadávanie.

Päťročná správa je dostupná v anglickom jazyku a je možné objednať si ju aj v papierovej podobe.

 

Viac informácií nájdete na: www.IntoleranceAgainstChristians.eu (observatory@IntoleranceAgainstChristians.eu)