Drodzy przyjaciele!

Rada Europy będzie obradowała 7. października nad raportem, dotyczącym wolności sumienia. Jest on zatytułowany: “Women’s access to lawful medical care: the problem of unregulated use of conscientious objection”.

Martwi nas to, bo zatwierdzenie tego raportu przysporzyłoby wielu problemów chrześcijanom i szpitalom, kierującym się chrześcijańskimi zasadami.

Dlatego prosimy Was, żebyście napisali krótkiego maila do Waszych przedstawicieli w Radzie Europy z prośbą o głosowanie za odrzuceniem raportu. Skład Rady i maile poszczególnych osób znajdziecie w linku na dole strony.

Wszystko, co jest Wam potrzebne do napisania takiego maila znajdziecie w kilku punktach poniżej!

Dziękujemy za Waszą modlitwę i zaangażowanie w obronę chrześcijańskiej Europy.

Wasz zespół Europy dla Chrystusa –Zespół w Wiedniu

 

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -

 

Najważniejsze Problemy raportu McCafferty (glosowanie 7. października):

1) W raporcie wolność sumienia przyznawana jest tylko indywidualnym jednostkom. Szpitale muszą się w tym przypadku godzić na wszystko, co jest dozwolone w prawie danego kraju, czyli np. na aborcję, eutanazję, pomoc w samobójstwie, przeszczep embrionalnych komórek macierzystych, sterylizację itd. Dla szpitali kierujących się chrześcijańskimi wartościami oznacza to zakończenie ich działalności... albo porzucenie zasad, w które wierzą.

2) Raport ogranicza wolność sumienia poszczególnych lekarzy i personelu szpitalnego, poprzez nakładanie na nich obowiązku wykonywania w nagłych przypadkach (lub w przypadku braku innej osoby chętnej wykonać wątpliwy moralnie zabieg) czynności sprzecznych z ich sumieniem. Na szpitale nałożony byłby też obowiązek zapewnienia systemu nadzoru i monitoringu, umożliwiajacego wnoszenie skarg na pracowników medycznych. Dla chrześcijan byłoby to sprzeczne z ich sumieniem i moralnością! Takie prawo może doprowadzić do tego, że chrześcijanom trudno będzie się decydować na pracę w służbie zdrowia.

3) Raport przewiduje utworzenie rejestru osób, które nie godzą się na wykonywanie pewnych niezgodnych z ich sumieniem czynności. Byłaby to swojego rodzaju czarna lista, wyraźnie potępiająca tych lekarzy i pielęgniarki.

4) Raport zrównuje „dostęp do gwarantowanej prawnie opieki medycznej“ z podstawowym prawem do wolności sumienia. Jest to prawnie niewłaściwe i tworzy np. pośrednie „prawo do aborcji“.

Wasza pomoc jest w tej sytuacji bardzo pilnie potrzebna! Prosimy, piszcie do Waszych przedstawicieli w Radzie Europy (lista w linku niżej). Wystarczy krótki email, w którym przedstawicie powyższe cztery punkty i wezwiecie polityków, by 7. października głosowali przeciwko raportowi.

Pełen tekst raportu McCafferty:

assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc10/EDOC12347.pdf

Polscy członkowie Rady Europy:

assembly.coe.int/ASP/AssemblyList/Annuaire_06W_Delegations.asp

Członkowie Rady Europy według poszczególnych krajów:

assembly.coe.int/ASP/AssemblyList/AL_DelegationsList_E.asp

Prosimy piszcie też do:

Prezydent Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Mr. Mevlut Cavusoglu: cavusoglu@tbmm.gov.tr (Turcja)

Sekretarz Generalny Rady Europy, Mr. Mateo Sorinas (Hiszania): pace.com@coe.int oraz flemming.kjerschow@coe.int

Pani Prezydent Komitetu Zdrowia, Mrs. Liliane Maury Pasquier (Szwajcaria, Partia Socjalistyczna): liliane.maurypasquier@parl.ch

Więcej szczegółów i argumentów dotyczących raportu w języku angielskim znajdziecie na stronie...