Milí priatelia!

Leto je tu a s ním prichádza aj náš Letný list pre Európu, ktorý sumarizuje Listy pre Európu z uplynulého akademického roka. Možno ste jeden z nich prehliadli alebo prípadne vám pomôže, ak si jeden z nich znova prečítate. Sú to stručné, ale pre nás kresťanov dôležité vysvetľujúce listy. Dolu nájdete krátke výňatky z týchto listov.

Listy pre Európu nemajú slúžiť ako denné aktuality. Namiesto toho si vyberajú témy, ktoré poslúžia ako základ pre naše denné diskusie. Vrhajú svetlo na tie záležitosti, ktoré najviac znepokojujú dnešného európskeho kresťana.

Každému listu predchádza dôkladná diskusia a zamyslenie: ktorá téma je najviac potrebná, ktorý autor o nej môže dobre napísať, ako môže byť prezentovaná zrozumiteľným spôsobom? Dúfame, že vám táto služba pomôže.

Váš Tím Európy pre Krista!

 

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -

 

Listy pre Európu 2009/10

 

Všetky listy môžete nájsť v našom archíve

 

List pre Európu 53: “Sen Martina Luthera Kinga dnes – myšlienky jeho netere”

Dr. Alveda King predniesla príhovor v Európskom parlamente o svojich skúsenostiach s meniacou sa Amerikou a o tom, že ak sa má zmeniť myslenie celého národa, je dôležité byť odhodlaný a vydržať. Porovnáva dnešnú situáciu nenarodených detí so situáciou černochov v Amerike v nedávnej minulosti a vyzýva spoločnosť, ktorá odvracia zrak, na zmenu myslenia.

 

 

List pre Európu 52: “Sedem zvykov pre šťastné manželstvo”

Premenenie vody na víno na svadbe v Káne nám ukazuje, že Boh chce, aby sa ľudia podieľali na jeho činoch. P. Johannes Lechner csj uvádza najdôležitejšie zvyky potrebné pre fungujúce manželstvo a pridáva aj praktické rady.

 

 

List pre Európu 51: “Skutočná kresťanská viera je vždy osobná, ale nikdy nie súkromná“

Denverský arcibiskup Charles Chaput hovorí o povolaní každého kresťana šíriť vieru. Zameriava sa špeciálne na laikov, ktorých úlohou je angažovanie sa v spoločnosti a v politike. Všetci kresťania ako jednotlivci a Cirkev ako komunita veriacich by mali vnímať politiku ako záväzok dokázať svoju lásku k Bohu prostredníctvom skutkov, nielen v osobnom a rodinnom živote, ale tiež vo verejnom a politickom živote.

 

 

List pre Európu 50: “Úvahy nad škandálmi zneužívania detí v Katolíckej cirkvi“

Vzhľadom na nedávne udalosti sme zozbierali dôležité vyjadrenia ohľadne obvinení zo zneužívania detí, namierených proti členom cirkví.

 

 

List pre Európu 49: “Sloboda prejavu alebo oslobodenie od počutia?“

Mats Tunehag píše o slobode prejavu ako o základnom práve, ktoré je dôležité aj pre iné práva a slobody. Ale ako sa demokracia vyrovná so zložitými prípadmi, ako sú náboženské karikatúry alebo kritické vyjadrenia ohľadne homosexuality nasledované útokmi na slobodu prejavu?

 

 

List pre Európu 48: “Právo na potrat neexistuje“

Dr. Gudrun Kugler stručne popisuje hlavné tézy súčasnej európskej polemiky o takzvanom práve na potrat a ponúka praktické rady do diskusie: “Právo na potrat porušuje ľudské práva, ubližuje ľuďom a narúša rovnosť, mier a právny poriadok.”

 

 

List pre Európu 47: “Kultúrna vojna 2.0 a Manhattanská deklarácia“

Nemecký teológ Thomas Schirmacher informuje o senzačnej Manhattanskej deklarácii rôznych kresťanských denominácií v Spojených štátoch, ktorá sa zameriava na posvätnosť ľudského života a na základnú úlohu manželstva a rodiny pre spoločnosť. Špeciálnu pozornosť venuje minulým a súčasným kultúrnym vojnám v Európe: “Potraty, bioetika, sexualita, manželstvo, rodina, uplatňovanie rodového hľadiska – stále rastúci zoznam tém, ktoré sa používajú, aby donútili Cirkev myslieť a konať v súlade so 'všeobecnými' názormi. Kresťania sú nútení, aby viac neodsudzovali zlé skutky iných.“

 

 

List pre Európu 46: “Desať dôvodov proti právu homosexuálnych dvojíc adoptovať si deti“

Pediater Christl R. Vonholdt sumarizuje argumenty proti adopčným právam pre homosexuálne páry z pohľadu dieťaťa. Nielenže je dieťa ukrátené o chápanie svojho pôvodu vychádzajúceho z dvoch pohlaví, je tiež znevýhodnené vo vývoji kvôli chýbajúcej rozličnosti pohlaví a vystavené štatisticky vyššej promiskuite homosexuálnych rodičov. Neexistujú dôveryhodné štúdie, ktoré by dokazovali, že výchova v homosexuálnom vzťahu je pre dieťa prospešná.

 

 

List pre Európu 45: “12 téz ohľadne zobrazovania kríža na verejných miestach“

Prebieha diskusia ohľadne zobrazovania kríža na verejných miestach – v tomto Liste pre Európu si prečítate 12 argumentov, prečo by kríž nemal byť z týchto miest odstránený. Pripojený je aj komentár Martina Kuglera o kríži ako logu Európy. A prečo je chybný úsudok, že štát bez náboženských symbolov je tolerantnejší?

 

 

List pre Európu 44: “Prečo sa len pozeráte?“

Kizito Chinedu Nweke, seminarista z Nigérie, je zdesený rastúcimi proti-kresťanskými náladami v Európe a prekvapený, že vidí pasívny postoj kresťanov voči týmto náladám. “Prečo sa len prizeráte, ako ničia to najcennejšie, namiesto toho, aby ste diskutovali, bránili sa a hlásali pravdu?” pýta sa a vyzýva európskych kresťanov, aby sa zobudili a začali konať.

 

 

List pre Európu 43: “Kresťania na internete: Práca s Wikipediou“

Internetová expertka Adriane F. Clement poukazuje na nevyhnutnosť angažovania sa kresťanov v časoch sietí a internetu. Uvádza praktické rady a konkrétne kroky, ako používať používateľský účet na Wikipedii s cieľom pomôcť zastaviť systematické osočovanie verejne uznávaných kresťanov.