Drahí priatelia,

Dr. Alveda King, neter Martina Luthera Kinga, Jr., mala 22. júna 2010 príhovor na stretnutí Pracovnej skupiny o ľudskej dôstojnosti v Európskom parlamente v Bruseli. Prosíme, prečítajte si jej myšlienky o úlohe zmien v občianskych právach a ochrane života, hlavných oblastiach, ktorým sa venuje.

Váš tím Európy pre Krista

 

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -

 

Sen Martina Luthera Kinga dnes - myšlienky jeho netere

Dr. Alveda King

"Posolstvo, o ktoré sa chcem podeliť, vychádza z môjho srdca, z lásky k životu a k rodine, a zo zdedeného zmyslu pre povinnosť chrániť tých, ktorí sú v spoločnosti najviac zraniteľní.

Moja dnešná reč a moja práca občianskej aktivistky sú založené na troch veľmi jednoduchých pravdách:

* že každá ľudská bytosť si zaslúži úctu kvôli tomu, že je ľudskou bytosťou;

* že žiadny život sa nikdy nestáva viac alebo menej ľudským;

*že každý ľudský život začína fyzickým začiatkom.

Z týchto troch predpokladov vyplýva, že každá ľudská bytosť, narodená alebo nenarodená, má práva a tieto práva by mali byť rešpektované spoločnosťou a chránené zákonmi.

Pokánie je prvým krokom k záchrane duše; je to tiež prvý krok ku zmene kultúry. Viem to, pretože som počas svojho života videla moju kultúru, moju Ameriku, meniť sa.

Prežili sme veľa krviprelievania a bolesti, pretože niektorí ľudia v Spojených štátoch si mysleli, že africkí Američania nie sú hodní úcty. Pľuli na nás. Mlátili nás a bili nás. A lynčovali nás. Zabíjali nás, pretože sme boli považovaní za menejcenných. Podobne je to aj so životmi nenarodených detí, ktoré sú v dnešnej dobe lynčované v lonách svojich matiek.

Ale rasizmus nielen utláčal afrických Američanov, rovnako poznačil aj duše utláčateľov. Výmysly rasistov im spríjemňovali a uľahčovali život, a oni im čoraz viac prepadali. Stali sa závislými na týchto klamstvách. A tak verili niečomu, o čom v hĺbke svojich sŕdc vedeli, že je to klamstvo. Podobne je to aj s klamstvami stúpencov potratov v dnešnej dobe.

Dnešní nenarodení sú ako voľakedy čierni – je lepšie, ak sú mimo dohľadu a nemyslíme na nich, pre prípad, že by nám pripomínali neprávosti, ktoré páchame. Ale aj tak majú stúpenci potratov a ich podporovatelia rovnaký problém, ako mali rasisti a stúpenci segregácie – realitu. Nenarodené deti nezmiznú. Takže úlohou potratového priemyslu sa stalo popieranie ľudskosti tých, ktorých využíva a diskriminuje.

Ale čo ak si už viac nedokážeme racionalizovať to, čo sme robili počas všetkých tých rokov, podobne ako riaditeľka Texaskej potratovej kliniky, ktorá nedávno odstúpila zo svojej funkcie potom, ako videla ultrazvukový obraz dieťaťa, ktoré pomáhala potratiť? Čo ak sa pravda zrazu stane takou jasnou a presvedčivou, že spoločnosť jednoducho nedokáže zostať ľahostajná a podieľať sa na tomto veľkom klamstve? Vtedy musíme robiť niečo nezvyčajné – musíme sa ponížiť, uznať svoje zlé skutky a zmeniť naše spôsoby.

A toto sa vlastne stalo aj v mojej krajine kvôli zmenám v oblasti občianskych práv. Amerika sa zmenila, pretože boli dotknuté srdcia Američanov – srdcia, o ktorých nám Biblia hovorí, že je do nich vpísaný Boží zákon. Môžeme sa usilovať potlačiť naše svedomie, očkovať alebo liečiť svoje mysle tak, aby sme nemohli alebo nechceli myslieť, ale zmysel pre rozoznávanie dobra a zla bol daný každému z nás. Toto je presne to morálne povedomie, ktoré zmenilo rasistickú kultúru v Amerike.

Verím, že to isté morálne povedomie môže zmeniť potratovú kultúru hocikde na svete. Nestane sa to zo dňa na deň. Ale už sa to deje.

Hlboko v našich srdciach to vieme. Ale príliš dlho sme odvracali zrak. Nechceli sme sa zapájať. Presviedčali sme samých seba, že pokiaľ ide o potraty, ľudia sa nikdy nezmenia. Som tu, aby som vám povedala, že to nie je pravda. Videla som mnohé zmeny, vo mne, v iných aj v mojom národe. To, čo sa stalo s otroctvom a rasizmom, sa teraz deje s potratmi. Tí, ktorí sú pri moci a môžu sa zastať prenasledovaných, musia to urobiť. Sme zodpovední za našich bratov – čo sa stane im, stane sa aj nám.

Dr. Martin Luther King, Jr. vo väzení napísal: “Nespravodlivosť na jednom mieste zemegule ohrozuje spravodlivosť na celom svete.” Nezáleží na tom, či je dieťa potratené v Birminghame v Alabame alebo v Birminghame v Anglicku, tento potrat je útokom na to, čo môj strýko Martin nazýval Milovanou komunitou.

Môj strýko Martin mal sen. Sníval o tom, že budeme prežívať to, čo je samozrejmé – že všetci ľudia sú si rovní. Vyzýval Ameriku, aby uznala svoje zlé skutky a odvrátila sa od nich.

Dnes vyzývam ja všetkých nás, bez ohľadu na národnosť, rasu alebo vierovyznanie, aby sme uznali svoje zlé skutky a odvrátili sa od nich. Verím, že popieranie práva na život je najväčšou nespravodlivosťou, ktorej čelíme v dnešnom svete. V zabíjaní nie je žiaden súcit. A vo vyčleňovaní ľudí z ľudského pokolenia nie je žiadna spravodlivosť.

Pýtam sa len: ako môže takýto sen prežiť – sen o rovnosti všetkých – ak zabíjame naše deti? Ako môže tento sen prežiť, ak upierame iným ich základnú ľudskú dôstojnosť a úctu? Ako môže tento sen prežiť, ak sa ich nechránime?"