Sedem zvykov pre šťastné manželstvo

P. Johannes Lechner csj.

Svadba v Káne nás privádza k tajomstvu sviatosti manželstva. Nevieme, ako sa volali ženích a nevesta. Namiesto toho sa uvádza, že tam bola Mária, rovnako ako Ježiš a jeho učeníci. Počas tejto svadby došlo k trápnej a (pre vinohradnícku oblasť netypickej) situácii – minulo sa víno.

Príhovor Márie je pre zázrak premenenia vody na víno dôležitý. Rovnako aj práca sluhov, ktorí Ježišovi slepo dôverovali, aj keď to nemuseli urobiť, pretože Ježiš nebol ich nadriadený. Ježiš prikázal do každej zo šiestich nádob naliať asi 100 litrov vody. Problém však spočíval v inom - minulo sa víno.

Rozum káže: “Potrebujeme víno, nie vodu!”. Napriek tomu sluhovia poslúchli. V tom čase bolo možné tieto nádoby naplniť iba veľmi prácne. Aby sa všetky nádoby naplnili až po okraj, s 15-litrovým džbánom bolo potrebné ísť ku studni po vodu 40-krát. Sluhovia sa pri tom určite riadne zapotili.

Kedy sa odohralo samotné premenenie? To takisto nevieme, ale výsledok bol prekvapujúci: nové víno bolo lepšie, ako sa dozvedáme z užasnutej reakcie starejšieho, ktorá je zachytená v Evanjeliu.

Svadba v Káne tak ukazuje existenčnú situáciu ľudí celkom ako v manželstve: nachádzame sa medzi nedostatkom a hojnosťou, medzi krehkosťou a nádherou, najmä s ohľadom na lásku.

Evanjelium zdôrazňuje význam nádob na vodu. Pán prikladá týmto nádobám veľkú dôležitosť, pretože zázrak sa uskutočňuje skrze ne, obyčajné veci. Zázrak premenenia vody na víno v Káne je premena, nie vytvorenie niečoho z ničoho. Bola potrebná ľudská pomoc. Preto by som vám rád ponúkol týchto sedem dobrých zvykov.

 

1. Prinášajte radosť manželke/manželovi:

Šťastní manželia sú si navzájom darom, dávajú si navzájom radosť, nie starosti a bolesť. Znie to jednoducho, ale v reálnom živote je to veľmi ťažké. Prinášajú moje skutky a slová tomu druhému radosť? Tu sa zhmotňuje “amor benevolentiae” - “benevolentná láska”. Pozornosť voči druhému je kľúčom k jeho srdcu.

Mladý muž pre svoju snúbenicu vymyslel nasledovné: keď odcestovala na mesiac na druhý koniec sveta, na Svetové dni mládeže do Austrálie, dokázal zariadiť, aby každý deň dostala list a darček: od papierových vreckoviek a cukríkov proti kašľu až po papuče do kúpeľne a duchovnú literatúru. Každý deň malý darček. Môžeme popustiť uzdu svojej fantázii a kreativite. Kto si zachová takúto pozornosť až do konca života, ten dosiahne plnosť lásky.

 

2. Udržujte rituály radosti a tradície lásky a priateľstva:

Zvyky, rituály a prejavy lásky posilňujú vzťah, pretože prebúdzajú city a utvrdzujú zámery. Začína sa to spôsobom, ako sa vítame. Keď muž príde večer domov, pozdraví najprv psa, potom zapne počítač a televíziu, a potom sa zvíta so ženou so slovami “Čo je dnes na večeru? Ponáhľam sa, pretože mám ešte stretnutie”, určite to neprispieva k udržiavaniu hlbokého priateľstva.

Jeden pár si osvojil spôsob vítania sa od svojho psa, ktorý ich vždy vítal s takou veľkou radosťou, že na nich skočil. Takže aj oni začali pri privítaní na seba “skákať”, aby tak vyjadrili svoju radosť – na veľké potešenie svojich detí.

Je dôležité vytvoriť si svet symbolov, v ktorom nám viditeľné prejavy znova a znova pripomínajú našu vnútornú lásku. K tomu patria rituály, ako sú komplimenty, vzájomné telefonovanie si každý deň, oslavovanie narodenín a výročí…

 

3. Rozprávajte sa spolu otvorene a čestne:

Šťastný manželský pár vytvára bezpečný priestor, kde môžu obaja manželia byť sami sebou: kde môžu bez obáv vyjadriť svoje pocity, túžby, očakávania, problémy, sklamania a všetko, čo majú na srdci. Je to úžasná milosť, byť druhým prijímaný aj vo svojej slabosti a krehkosti!

Istý manželský pár sa mi raz zdôveril, aké boli ich najkrajšie a najťažšie chvíle počas 25 rokov ich manželstva. Najkrajšie: keď vzájomne jeden cez druhého našli seba a stali sa ešte viac sebou. Najťažšie: odriekanie, snaha nepoužiť vedomosti o slabostiach a zraniteľnosti toho druhého, aby mu to neublížilo.

Toto výborne vystihuje manželstvo! Sľuby, ktoré dávame a dodržiavame, posilňujú dôveru. Dodržané sľuby prinášajú pocit: “Môžem ti veriť. Môžem sa na teba spoľahnúť.”

 

4. Buďte taktní v zložitých veciach a múdri v komunikácii:

V určitých prípadoch šťastné manželské páry nachádzajú múdre spôsoby, aby si v (konfliktných) konverzáciách mohli povedať všetko a navzájom sa vypočuli, aby potom mohli veci riešiť spolu. Pri “horúcich” témach môže jeden symbolicky vziať do ruky nejaký predmet, čo znamená: “Teraz jeden hovorí a druhý počúva”. Po určitom čase sa vymenia.

Poznám manželov, ktorí si dali sviečky na nočné stolíky. Ak prišlo niečo, o čom jeden z nich dokázal rozprávať iba s ťažkosťami, zapálil sviečku toho druhého. Takže ten druhý vedel ešte predtým, ako išli spať, že je niečo medzi nimi a že ten druhý prosí o rozhovor, ktorý by mu uľahčil vyjadrenie tejto chúlostivej veci. Nenútená komunikácia je skutočná duchovná cesta ku zmene k lepšiemu.

 

5. Stále zostávajte vo vzájomnej blízkosti:

Obrazne povedané: buďte stále online pre toho druhého a neodvracajte sa od seba navzájom. Šťastné manželské páry stále nachádzajú nové spôsoby, ako zostať emocionálne prepojený s tým druhým. Spojte sa! Tak sa vytvára skutočná intimita.

Pohľady, gestá a skutky ukazujú, že ten druhý je skutočné prijímaný. Dôležitá je kvalita vzájomnej prítomnosti: “Ty si mojou najvyššou prioritou vo všetkých veciach!” Z toho prirodzene vychádza túžba robiť spolu veci, ktoré prinášajú obom radosť: spoločne variť a jesť, piť kávu, večer vypiť pohár vína, ísť sa spolu prejsť, počúvať hudbu, filozofovať, čítať Písmo…

Takto manželia zostávajú vo vzájomnej blízkosti. Jeden dobrý skutok nasleduje ďalší. Vynechaná príležitosť ale prináša ďalšie vynechané príležitosti. Naproti tomu sloboda, ktorá sa spája s takouto vzájomnou pozornosťou, prináša záväzok, a v tom spočíva manželská láska.

 

6. Nech je spoločný život inšpirovaný spoločnou víziou:

Šťastné manželské páry obohacujú svoj vzťah prostredníctvom spoločných plánov, vzájomným zdieľaním skvelých nápadov a neustálym prispôsobovaním sa spoločným cieľom.

Na ikone Najsvätejšej trojice od Andreja Rubleva je vidieť tri osoby otočené k sebe navzájom s láskou, akoby pri dôvernom rozhovore. Tento rozhovor Najsvätejšej trojice je spásou sveta. Aj rozhovor kresťanských manželov by sa mal týkať spásy sveta, a mal by byť nasledovaný konkrétnymi skutkami. V tomto zmysle je možné robiť skutky milosrdenstva, navštevovať chorých, pomáhať smútiacej rodine alebo variť pre matku po narodení jej prvého dieťaťa…

Keď manželia spolu zdieľajú silné zážitky, najmä v službe Božieho kráľovstva, ich vnútorné spojenie sa tiež posilňuje. S Títom by sme to mohli povedať takto: “Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne, a tak očakávali blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista, ktorý vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a očistil si vlastný ľud, horlivý v dobrých skutkoch.” (Tit 2,11-14).

Kultúra nedieľ a sviatkov poskytuje dôležitý priestor na napĺňanie veľkých vízií. Chcel by som vysloviť spolu s Máriou: “Urobte všetko, čo vám povie” (Jn 2,5)!

 

7. Modlite sa spolu:

Modlitba spája ľudí s Bohom a aj medzi sebou navzájom. V modlitbe človek otvára svoje vnútro pre Boha, ktorý je väčší. Zároveň získava skúsenosť, že vzájomný vzťah nie je všetkým: šťastné páry vedia, že sú obklopené transcendentnom, a to upevňuje hranice tohoto sveta a ich vzťah. Skúsenosť hraníc v láske potom môže byť odrazovým mostíkom pre objavenie lásky, ktorá je nekonečná, ktorá pretrvá naveky, ktorá vždy odpúšťa, ktorá všetko znesie, ktorá je večná…

Kniha Tobiáš nám ukazuje, že Tobiáš a Sára sa spolu modlili predtým, ako sa jeden druhému fyzicky oddali (Tob 8,1-9). Je to krásna modlitba vzájomnej vďačnosti za toho druhého, za to, že vďaka geniálnej Božej myšlienke boli stvorení mužom a ženou.

Intimita s Bohom vedie k úplne novej intimite so srdcom toho druhého, ktorá sa prejavuje v sexuálnom odovzdaní sa. Toto je skutočné spojenie spirituality a sexuality v manželstve. Boh nie je súperom, naopak, on je zdrojom radosti a príčinou plodnosti. Manželia, ktorí sa spolu modlia, zostávajú v spojení s Bohom a dostávajú od neho všetku potrebnú milosť.

Tieto malé kúsky múdrosti, týchto sedem dobrých zvykov, vyzerajú ako maličkosti, malé a obyčajné, cenné ako voda. Tí, ktorí si osvoja tieto rady, ktoré sú všetky ľahko dosiahnuteľné, uvidia, že ich “nádoby manželstva” zostanú stále naplnené až po okraj. A Ježiš premení vodu na lahodné víno svojej milosti, svojej lásky a svojho života v hojnosti.

Konflikty naproti tomu ustúpia. Pri dôslednom praktizovaní týchto zvykov je niekedy potrebné byť ako sluhovia na svadbe v Káne, ktorí stále znova a znova musia bežať ku studni a čerpať z nej vodu. Ale chuť nového vína, ktoré Ježiš dáva, odmeňuje ťažkú prácu a prináša šťastie. Rád by som teda zvolal: “Naplňte svoje nádoby, Pán vás naplní svojou milosťou!”