Home
Europa voor Christus
Groetwoorden
Ik doe mee!
Alle Europabrieven
Christian Action
Christianophobia
Links

Het Onzevader

Nederlands:

 

Onze Vader,

die in de hemel zijt,

Uw Naam worde geheiligd,

Uw Rijk kome,

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel,

Geef ons heden ons dagelijks brood,

en vergeef ons onze schuld,

zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven,

en leid ons niet in bekoring,

maar verlos ons van het kwade.

Amen.

 

Vlaams:

 

Onze Vader die in de Hemelen zijt

Geheiligd zij Uw Naam.

Uw Rijk kome,

Uw Wil geschiede op aarde als in de Hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schulden

gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.

En leid ons niet in bekoring,

maar verlos ons van het kwade.

Amen.

 

| |
 
 
© 2005 - 2024 - Europa für Christus