Home
Europa dla Chrystusa!
slowa poparcia
Przylaczam sie!
Wszystkie listy
Akcja chrześcijańska
Chrystianofobia
Links

Modlitwa o godz. 12:00: Ojcze nasz

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;

chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;

i nie wódź nas na pokuszenie;

ale nas zbaw od złego.

Albowiem Twoje jest Królestwo i moc,

i chwała na wieki wieków.

Amen.

 

| |
 
 
© 2005 - 2024 - Europa für Christus