Milí priatelia,

V európskych krajinách sú požiadavky malej, ale hlasnej homosexuálnej lobby diskutované s veľkou pozornosťou. Mnohí oceňujú dávanie homosexuálnych zväzkov na rovnakú úroveň s tradičným manželstvom. Z politického hľadiska tu okrem morálneho pohľadu vyvstávaju finančné a politické záležitosti tejto komunity. Prečo je to tak, že štát privileguje manželstvo? Nie preto, že by sa štát mal starať do vnútorného usporiadania domácnosti. Ale preto, lebo podpora, formovanie a vzdelanie jeho populácie v emocionálne stabilnom a morálne záväznom prostredí je nepostrádateľné pre existenciu a prosperitu štátu.

Často sa hovorí. Rovnosť áno – adopcia nie. Prvé robí druhým neuskutočniteľným. Rozhodnutie zo 16.11.2009 vykonané Komisiou pre právne záležitosti Parlamentného zhromaždenia Rady Európy volá po právnom uznaní partnerstva osôb rovnakého pohlavia a po možnosti adopcie pre homosexuálov v 47 členských štátoch, aby tak uspokojila zjavné potreby určitej skupiny osôb. Na blaho detí sa tu neberie ohľad. V takomto kontexte sa k deťom pristupuje ako k čisto spotrebnému tovaru. Pediatrička Dr. Christl R. Vonholdt pre nás sumarizuje desať dôvodov proti právu adopcie homosexuálnymi dvojicami.

Plné znenie textu o rozhodnutí Komisie pre právne záležitosti možno nájsť na stránke Rady Európy: assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_NewsManagerView.asp

V poslednom týždni januára budúceho roku Parlamentné zhromaždenie Rady Európy bude hlasovať o správe Komisie pre právne záležitosti. Možno by ste chceli v tejto veci kontaktovať váš národný parament. Zoznam všetkých členov je tu:

assembly.coe.int/ASP/AssemblyList/AL_DelegationsList_E.asp

S vďakou za váš čas, spoluprácu a vašu dennú modlitbu Otče náš za kresťanskú Európu!

Váš tím Európy pre Krista

 

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -

 

Právo dieťaťa na matku a otca

Desať dôvodov proti právu homosexuálnych dvojíc adoptovať si deti

Christl R. Vonholdt

• Každé dieťa má právo na matku a otca. V štruktúre homosexuálnej "rodiny", je toto právo dieťaťa metodicky a cieľavedome popierané. Toto je podstatné znesvätenie práv dieťaťa.

• Vyrastajúce dieťa sa domnieva, že jeho alebo jej rodičia sú dve ženy alebo dvaja muži. Dieťa nie je správne informované o jeho pôvode. Toto poškodí rozvoj dieťaťa.

• Odlišnosť je vždy väčší stimul k rozvoju než rovnakosť. Posledných 40 rokov výskumu dôsledne úkazalo, že aj matky aj otcovia zreteľne a nevyhnutne prispievajú k zdravému rozvoju dieťaťa. Dieťa v homosexuálnej "rodine" je teda znevýhodňované od samého začiatku jeho rozvoja.

• Dieťa má najlepšie podmienky na rozvoj neporušenej a zodpovedajúcej pohlavnej identity, ak môže vyrastať v bohatom prostredí, ktoré mu poskytujú rozdielne pohlavia, matka a otec. V homosexuálnej "rodine" sú dieťaťu práva na patričný rozvoj cieľavedome odopierané.

• Ak v rodine chýba otec alebo mama z tragických dôvodov, ako je to v domovoch slobodných rodičov, dieťa má príležitosť smútiť nad ich stratou a vysporiadať sa s ich stratou konštruktívne. Ak je však dieťa učené, že homosexuálna "rodina" je kompletná, aj keď ako alternatívny typ rodiny, táto situácia bráni dieťaťu oplakávať stratu reálneho otca alebo mamy. Dieťa ostane rozdelené a toto bude mať deštruktívny dopad na psychosociálny rozvoj dieťaťa.

• Jestvujú značné rozdiely medzi životným štýlom homosexuálnych a heterosexuálnych dvojíc. Štatisticky povedané, promiskuita homosexuálnych mužov žijúcich spolu je oveľa vyššia ako v normálnom vzťahu otec-mama. Toto má deštruktívny efekt na vzťahové potreby detí.

• Rozsiahla väčšina štúdií, ktoré konštatujú rovnosť medzi heterosexuálnym a homosexuálnym rodičovstvom, sa ukázali byť seriózne metodologicky chybné. Žiadne ďalekosiahle závery nemôžu byť prebraté z takéhoto chybného výskumu.

• U žien žijúcich ako lesbičky je význačné, že väčšina z nich nemá muža v blízkych vzťahoch a takisto túžba mať muža/mužov vo svojich blízkych vzťahoch absentuje. Toto má škodlivý a blokujúci účinok na rozvoj mužskej identity u chlapcov.

• Pre dievčatá je otec najdôležitejší vzor, z ktorého vychádzajú ich očakávania voči iným mužom. Štúdie ukazujú, že dospievajúce dievčatá, ktoré vyrastali bez otca, majú väčšie problémy s blízkosťou a odstupom u chlapcov rovnakého veku a častejšie nechcene otehotnia.

• Ak sa toto stane pri plnom práve na adopciu, kedy rodný list dieťaťa ukazuje mená dvoch žien alebo dvoch mužov namiesto jednej ženy a jedného otca, dieťa sa bude skrz to cítiť oklamané nezhodou medzi poznaním sexuálneho pôvodu – z dvoch pohlaví (muža a ženy) a toho, čo je zapísané v jeho rodnom liste.

Christl Ruth Vonholdt je lekárka špecializovaná na medicínu detí a dospievajúcich a riaditeľka Nemeckého inštitútu pre mládež a spoločnosť (www.dijg.de). Získala doktorát na Lekárskej univerzite v Hannoveri.