Dragi prijatelji,

u europskim zemljama, zahtjevi malenoga ali bučnoga homoseksualnoga lobija razmatraju se s velikom pozornošću. Dok se svi slažu oko toga kako je postavljanje homoseksualnih veza na istu razinu s tradicionalnim brakom kontroverzno s moralnoga stajališta, mnogi od nas zaboravljaju kako to ujedno povlači i posve neovisna financijska i politička pitanja za zajednicu. Zbog čega država brakovima priznaje povlastice? Ne stoga što bi je se način na koji njeni građani uređuju svoje odnose unutar obitelji izravno ticao, već stoga što su održavanje, formacija i odgoj njena stanovništva u stabilnu emocionalnome i moralnome okruženju neophodni za samo postojanje i napredak te iste države.

Često se čuje: jednakost da - usvajanje ne. Ovo prvo čini ovo drugo nemogućim. Odluka što ju je 16. studenoga donio Odbor za pravna pitanja parlamentarne skupštine Vijeća Europe poziva na pravno priznavanje istospolnih veza te mogućnost usvajanja djece za homoseksualce u njegovih 47 zemalja članica, kako bi se udovoljilo navodnim potrebama stanovite skupine ljudi. Dobrobit djece pritom se ne uzima u obzir. U takvome se okružju s djecom postupa kao da su puka roba. Pedijatra dr. Christl R. Vonholdt sažela je za nas deset razloga protiv prava na usvajanje djece za homoseksualne parove.

Točan tekst odluke Odbora za pravna pitanja možete pronaći na web stranici Vijeća Europe: assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_NewsManagerView.asp

Zadnji tjedan u siječnju, parlamentarna će skupština Vijeća Europe glasovati o izvješću Odbora za pravna pitanja.

Zahvaljujemo vam na vremenu, suradnji te svakodnevnoj molitvi Očenaša za kršćansku Europu!

Vaša ekipa Europe za Krista

 

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -

 

Pravo djeteta na majku i oca

Deset razloga protiv prava homoseksualaca na usvajanje djece

Autorica: Christl R. Vonholdt

• Svako dijete ima pravo na majku i oca. U strukturi homoseksualne "obitelji", to je pravo djeteta metodično i svjesno zanijekano, što predstavlja temeljno kršenje pravâ djeteta.

• Dijete koje odrasta smatrajući kako su njegovi roditelji dvije žene ili dva muškarca, nije ispravno upućeno u svoje podrijetlo od obaju spolova. To narušava djetetov razvoj.

• Različitost je uvijek veći poticaj za razvoj od jednakosti. Istraživanja kroz proteklih 40 godina dosljedno pokazju kako majke i očevi imaju navlastit različit te ujedno i neophodan doprinos za zdrav razvoj djeteta. Dijete iz homoseksualne "obitelji" stoga je zakinuto od samoga početka svoga razvoja.

• Dijete ima najbolje uvjete za razvoj čvrstoga i dosljednoga identiteta spola onda kada odrasta u bogatu okružju što ga omogućuju različiti spolovi zastupljeni u majci i ocu. U homoseksualnoj "obitelji", dijete se svjesno lišava prednosti ispravnoga razvoja.

• Ako su bilo majka, bilo otac, nažalost, odsutni, kao što je to slučaj u samohranim obiteljima, dijete ima priliku oplakivati svoj gubitak te se nositi s njime na konstruktivan način. Međutim, ako ga se naprotiv uči kako je homoseksualna "obitelj" cjelovita, odnosno, kako je ona alternativni vid obitelji, takve prilike djetetu onemogućuju oplakivanje gubitka stvarnoga oca ili majke. Dijete će ostati podijeljeno, što će imati razoran učinak na njegov psihosocijalni razvoj.

• Postoje značajne razlike između načina života homoseksualnih i heteroseksualnih parova. U statističnome je smislu promiskuitet homoseksualaca koji žive zajedno daleko viši negoli u normalnome odnosu između oca i majke. To ima razoran učinak na potrebe djece za stvaranjem čvrstih spona.

• Pokazalo se kako velika većina studija koje prepostavljaju navodnu jednakost između heteroseksualnoga i homoseksualnoga roditeljstva trpi od ozbiljnih metodoloških nedostataka. Iz takvih manjkavih istraživanja nije moguće izvući nikakve dalekosežne zaključke.

• Utvrđeno je kako većina žena koje žive kao lezbijke ne želi imati bilo kakav bliski odnos s muškarcem, odnosno, muškarcima. To ima škodljiv te ograničavajući učinak na razvoj muškoga identiteta u dječakâ.

• Za djevojčice je otac najvažnije mjerilo očekivanja s obzirom na ponašanje muškaraca. Studije su pokazale kako djevojčice u pubertetskoj dobi koje su odrasle bez očeva imaju veće probleme vezane uz uspostavljanje bliskosti odnosno distance u odnosu na svoje vršnjake općenito, a dječake napose te kako se kod njih češće javlja neplanirana trudnoća.

• Ako se dogodi te se, na temelju punoga usvajanja, na rodnome listu djeteta pojave imena dviju žena, ili dvojice muškaraca, umjesto onih jedne žene i jednoga muškarca, dijete će se u suštini osjećati te štoviše i biti prevareno uslijed nepodudarnosti između njegove svijesti o svome istinskome podrijetlu – a to znači od dvaju spolova (muškoga i ženskoga) - te onoga što mu piše u rodnome listu.

Christl Ruth Vonholdt liječnica je specijalizirana za pedijatriju i medicinu odraslih te ravnateljica njemačkoga Instituta za mladež i društvo (www.dijg.de). Doktorat je stekla na Fakultetu medicine u Hannoveru.