Prečo sa len pozeráte?

Prečo sa nezapojíte?

Prečo nehlásate pravdu?

Autor, africký kresťan, s hrôzou pozoruje proti-kresťanské nálady v Európe a je udivený, s akou pasivitou k nim pristupujú európski kresťania.

 

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -

 

V západnej Európe sa už dlhšiu dobu znáša vlna kritiky na kresťanstvo - proti-kresťanské hnutie. Byť veriacim sa pokladá za úbohé.

Jemne povedané: väčšina kresťanov len bezmocne a pasívne čaká na úplnú skazu už aj tak ťažko skúšaného kresťanstva. Nebojím sa o Cirkev, že by neprežila ťažké situácie (Mt 16,18) alebo že by ju Kristus opustil (Mt 28,20). Mám však obavy z veľkej bezstarostnosti a apatie, ktoré prejavujú európski kresťania v tejto zložitej situácii.

Kresťania pristupujú k narastajúcej vlne proti-kresťanstva s úplnou pasivitou. Ľudia sú vďaka médiám, novinám, časopisom, televízii a rádiám každodenne konfrontovaní s rôznymi ideológiami, voči ktorým obstojí iba hlboká viera a jasný úsudok. Otázka znie: Ako na to kresťania reagujú? Čo proti tomu doteraz podnikli?

Čítam dennú tlač a som zmätený z horlivosti a nepriateľstva, s akými novinári a vydavatelia robia nepodložené úsudky, uchyľujú sa k nelogickým záverom a kritizujú Cirkev a jej vedenie. Pasivita, s akou kresťania reagujú na tieto útoky, je alarmujúca.

Prečo sa len prizeráte, ako ničia to najcennejšie, namiesto toho, aby ste diskutovali, bránili sa a hlásali pravdu? Prečo nevyužiť svoj prirodzený potenciál, schopnosť reagovať na negatívne trendy, obzvlášť keď sa z nich stávajú nebezpečné ideológie?

Teraz je čas prebudiť sa. Každý by mal rozprávať tak, ako vie a tam, kde sa nachádza. Píšme! Hovorme nahlas! Musíme sa pripraviť, pretože Kristus nás už varoval: „... lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla …“ (Lk 16,8)

Tento vývoj sa nám nepodarí zastaviť čakaním na Boží zázrak. Prečo by On mal urobiť zázrak? Veď nám už predsa dal schopnosti, našu vieru a náš rozum, aby sme mohli konať.

Modlitba je nepochybne prvý krok, ktorý musíme urobiť, ale iba ona nestačí. Musíme konať. Dlhujeme to svojim potomkom. Ľudia opúšťajú Cirkev, pretože dostávajú nesprávne odpovede na svoje otázky. A dostávajú ich od nesprávnych ľudí.

Priemerný Európan, ktorý číta dennú tlač, má skôr tendenciu stratiť svoju vieru, než aby zostal veriacim. Je čas nechať Krista, aby nás viedol. Nech všetci okolo nás vedia, že kresťania sú tu. Kde ste? Čo vidíte? Čo počujete? Čo viete? Hovorte nahlas! Naše mlčanie je naša bolesť.

Kizito Chinedu Nweke

 

Nweke Kizito Chinedu is a seminarian originally from Nigeria and currently studying at the Pontifical University Heiligenkreuz near Vienna.