Drodzy przyjaciele!

 

W poniższym "Liście do Europy" ekspert Internetu Adriane F. Clement wskazuje nam potrzebę nowego rodzaju chrześcijańskiego zaangażowania.

 

Wikipedia stała się obecnie jednym z głównych źródeł wiedzy. Niestety w minionych miesiącach niektórzy bardzo aktywni , motywowani ideologią użytkownicy przejawiali wyraźne anty-chrześcijańskie tendencje. Sposób, w jaki edytowali swoje teksty – niekompletne lub tendencyjne, stawiał Chrześcijan i Chrześcijaństwo w negatywnym świetle. Coraz częściej też próbuje się zniszczyć reputację osób, które opowiadają się za chrześcijańskimi wartościami.

 

Zaangażowanie wielu Chrześcijan mogłoby odwrócić te tendencje na służbę prawdzie. W ten sposób obiektywne informacje stałyby się bardziej dostępne. W poniższym tekście Adriane Clement wyjaśnia jak każdy z nas może się do tego przyczynić.

 

„Chrześcijanie muszą być obecni we wszystkich obszarach społecznego i politycznego życia”, pisze. „Przez Internet poszerzyły się te obszary działania. Ich zrozumienie i zaangażowanie w dobro ogółu jest wyzwaniem dzisiejszych czasów”.

 

Wasz zespół Europy dla Chrystusa!

 

P.S. Dziękujemy za Waszą modlitwę za chrześcijańską Europę !

 

 

Chrześcijanie w „sieci”: praca z Wikipedią

Adriane F. Clement

 

Internetowa encyklopedia Wikipedia jest fascynującym środkiem, za pomocą którego informacje i wiedza docierają do ogółu ludzi. Po dokonaniu prostej rejestracji każdy może sam zamieszczać w niej teksty. Z tak wielu wpisów powstaje olbrzymi zbiór szczegółowych informacji, dostępnych dla każdego. Jednakże kryje się w tym niebezpieczeństwo – kiedy umieszczający wpisy nie są kierowani umiłowaniem prawdy i wiedzy, ale ideologiczną agendą.

 

Ogromna popularność i szerokie grono użytkowników tej internetowej encyklopedii jest coraz częściej wykorzystywane przez motywowanych ideologią aktywistów, by rozprzestrzeniać obraźliwe słowa krytyki na temat żyjących osób lub błędne informacje o sprawach ważnych dla Chrześcijan. Może to szkodzić obiektywnemu kształtowaniu opinii publicznej. Natomiast poszczególnym osobom może przynosić zawodowe i osobiste szkody, gdyż niezasłużona krytyka dociera za pomocą Internetu do szerokiego grona odbiorców.

 

Wspomnianą krytyką posługują się obecnie głównie wrogowie Chrześcijaństwa i homo-aktywiści. Wystarczającym powodem do publikowania obraźliwych treści jest dla nich doniesienie prasy lub jakiegoś wątpliwego źródła o tym, że dana osoba nie opowiadała się w stu procentach za homoseksualizmem – nawet jeśli są to tylko poszlaki i przypuszczenia. Dotyka to również ludzi, którzy nie są w pełni postrzegani jako „osoby publiczne”.

 

Dlatego jest tak ogromnie ważne, by Chrześcijanie wnosili swój wkład w kształt Wikipedii. Możemy to robić w bardzo prosty sposób:

 

• Zarejestruj się swoją nazwą użytkownika na stronie pl.wikipedia.org/wiki/Strona_g& (w prawym górnym rogu).

 

• Pierwsze 50 Twoich wpisów (“edits”) powinno być na stronach o niekontrowersyjnej treści. Stopniowo zbieraj doświadczenie.

 

• Szukaj artykułów, w których poszczególni Chrześcijanie, Kościół, albo zagadnienia ważne dla Chrześcijan są fałszywie przedstawiane.

 

• W przypadku kontrowersyjnych stron przeczytaj najpierw „dyskusję”, aby dowiedziec się komu przyświeca jaki cel. Dopiero później dołącz się do dyskusji.

 

• Po 200 wpisach i 8 tygodniach od zarejestrowania się można uzyskać dodatkowe prawa w zakresie edytowania Wikipedii – pojawia się możliwość samodzielnego zmieniania artykułów. Wydaje się że wśród osób z takimi możliwościami niewielu jest Chrześcijan, chociaż całkiem łatwo uzyskać to prawo edytowania.

 

• Najwyższym poziomem, do którego można dojść, jest rola „administratora”, która niesie ze sobą bardzo dużą odpowiedzialność. Do tej roli potrzebni są odpowiedni, dobrzy ludzie!

 

Chrześcijanie muszą być obecni we wszystkich obszarach społecznego i politycznego życia. Przez Internet poszerzyły się te obszary działania. Ich zrozumienie i zaangażowanie w dobro ogółu jest wyzwaniem dzisiejszych czasów.