Drodzy Przyjaciele,

 

Często słyszymy pytanie: Czy Europa jest anty-chrześcijańska ?

 

Dobra odpowiedź mogłaby brzmieć: Niestety, istnieje wiele anty-chrześcijańskich tendencji w Europie. Jak odpowiedzieć na te trendy? Mgr Gergely Kovács pochodzi z Transylwanii i mieszka w Rzymie. Poniżej niektóre z jego myśli dotyczących potrójnego obowiązku chrześcijańskiej Europy.

 

Dziękujemy za zaangażowanie i modlitwę za chrześcijańską Europę!

 

Z poważaniem

 

Zespół „Europa dla Chrystusa”

 

 

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -

 

 

Potrójny obowiązek chrześcijańskiej Europy

 

Proszę, spójrzcie Państwo na oświadczenie mgr Gergely Kovács, dyrektora Papieskiej Rady ds. Kultury, fragmenty wypowiedzi wygłoszonej na Kongresie Unii Europejskiej w dniu 2 maja 2009 w Passau w Niemczech.

 

... Na pierwszy rzut oka, Europa prezentuje się jako mozaika kultur: istnieją obszary kultury łacińskiej, ale także państw bałtyckich i germańskich, słowiańskich i celtyckich . Nie należy również zapominać o napływach migracyjnych pochodzących spoza Europy. Pomimo że Europa nigdy nie była jednolitą obywatelsko, politycznie czy historycznie formalną jednostką, jednak zasadniczo nabyła pewne atrybuty własnej kulturowej i duchowej jedności na przestrzeni wieków.

 

O dowodach tej różnorodności przekonamy się rozpatrując i rozważając znaczenie filozofii greckiej i wpływu prawa rzymskiego, ale także wpływy liberalnej edukacji lub ruchu pracy, oznaczające intelektualną myśl i walkę o sprawiedliwość społeczną. Chrześcijaństwo było i jest niewątpliwie złotymi więzami, które utrzymują tę różnorodność przy sobie. Wielki Goethe podsumował to w swoim słynnym zdaniu: "Językiem ojczystym Europy jest chrześcijaństwo".

 

Choć chrześcijańskie dusze mogą być dość często ranne lub pokryte różnymi osadami, ale nigdy nie gasną. Chciałbym więc Wam teraz zaproponować potrójne zaangażowanie, trzykrotne wezwanie do nas wszystkich.

 

1. Przede wszystkim, musimy koniecznie rozpocząć zwalczanie zapomnienia - w ten sam sposób, jakby to dotyczyło naszych własnych korzeni i podstawowych wartości prawdziwej tożsamości Europy. Inaczej chwalebne katedry i pomniki staną się-jak powiedział niemiecki poeta Wilhelm Willmsa - "pustymi skorupami ślimaka", pełnymi nieobecnych turystyów, którzy tłumnie przechodzą przez nawy, bez życia, śpiewu i głębokiej wiary. Wówczas szlachetny charakter naszej kultury będzie wyglądać jak muszle, w których odgłosy przeszłości ucichły na zawsze.

 

2. Wraz z tą pierwszą bitwą, równocześnie prowadzona musi być druga walka z powierzchownością , banałem, pustką, wulgaryzmami i brzydotą.. Te bitwy powinny być połączone i powinny wspierać się wzajemnie.

Powrót do etyki i piękna – gwiazd błyszczących stale na niebie europejskiej cywilizacji - musi się udać poprzez proklamację chrześcijańskich wartości - sprawiedliwości i piękna, prawdy i miłości.

Często przytaczane są następujące słowa duńskiego filozofa i chrześcijanina, Soerena Kierkegaard’a, który napisał w swoim dzienniku: "Jest tak, jakby statek był kontrolowany jedynie przez ekipę zajmującą się gotowaniem, która nie ogłasza trasy żeglugi poprzez głośniki dowódcy, ale mówi o tym, co będziemy jutro jeść ". Proszę rozważcie fakt, że na przykład telewizja komunikuje nam tylko to, co powinniśmy jeść i w jaki sposób się ubierać oraz jakiego rodzaju moda i styl życia jest na czasie w danym momencie. Z drugiej strony, często brakuje nam głosu jasno określającego kierunek i sens życia, pomagającego nam rozróżnić dobro od zła, prawdę i kłamstwo, życie od śmierci.

 

3. Na koniec chciałbym wspomnieć trzecie zobowiązanie niezbędne dla nas do tego, by stać się rzeczywistymi Europejczykami - walki z wszelkiego rodzaju ekstremizmem. Z jednej strony niebezpieczeństwo relatywizmu i synkretyzmu jest nadal obecne w naszej rzeczywistości i może spowodować, że nasza tożsamość wygaśnie. Dostojewski powiedział gorzko: "Europa zaparła się Chrystusa i dlatego, i tylko z tego powodu, sama teraz umiera". Z drugiej strony istnieje niebezpieczeństwo fundamentalizmu, które przekształcając się w ekskluzywność, może spowodować z kolei wygaśnięcie wszelkiego szacunku wobec istoty ludzkiej. W rezultacie wszystkie wartości innych ludzi będą ignorowane, ponieważ ludzie obawiają się, przede wszystkim, tych rzeczy, które są dla nich nieznane.

Ponadto, koniecznym jest to, by powrócić do wspaniałej tradycji dialogu, konfrontacji kultur i religii, w duchu prawdziwego chrześcijaństwa.

 

Thomas S. Eliot pisze: "Jeżeli chrześcijaństwo zniknie, cała nasza kultura zniknie z nim, nawet nasze oblicze".

Aby zachęcić was do działania i do tworzenia "nowej Europy", pragnę zakończyć, cytując słowa Ojca Świętego, Benedykta XVI, powiedziane w Rzymie w czasie audiencji w przededniu pięćdziesiątej rocznicy podpisania traktatów rzymskich w dniu 24. Marcu 2007 poprzez "unikalną formę apostazji [Europa] odchodzi od siebie, zanim będzie to apostazja od Boga". Następnie Ojciec Święty powiedział: "Nie bądźcie zmęczeni i nie traćcie odwagi! (...). Bądźcie aktywni w publicznej debacie na szczeblu europejskim, pamiętając, że Europa jest obecnie integralną częścią międzynarodowej debaty. Wspierajcie te starania skutecznymi działaniami kulturalnymi ".