Drodzy przyjaciele!

 

W różnych europejskich krajach widzimy obecnie coś na kształt kampanii reklamowej, promującej życie bez Boga, społeczeństwo bez Boga. Niektóre osiągnięcia takiej działalności, odbijające się echem w mediach, mogą wywoływać nasz uśmiech. Ręka Boża sięga bowiem dalej niż reklamy zamieszczone na autobusach w Londynie albo w Madrycie. Jednak w innych przypadkach tendencja do usuwania z przestrzeni publicznej nawet samego pytania o Boga jest niepokojąca. Zwłaszcza w ośrodkach nauki i w wielu popularnonaukowych mediach istnieje niebezpieczeństwo prawdziwego ograniczenia wolności wyrażania swoich poglądów przez Chrześcijan. Przeczytajcie kilka poniższych myśli, cytatów, i przykładów, które mogą być pomocne w obecnej debacie.

 

Dziękujemy za Wasze wsparcie w rozpowszechnianiu tej naszej wspólnej troski oraz za Waszą modlitwę o Europę, która nie wypiera się swoich chrześcijańskich korzeni.

 

Wasz zespół Europy dla Chrystusa!

 

 

- * - * - *- * - * - *- * - * - *- * - * - *- * - * - *- * - * - *- * - * - *- * - * - *- * -

 

 

Wiara - nauka i duch czasu

Aktualne przemyślenia dotyczące gorącego tematu – Barbara Vittucci

 

„Moja religia składa się z pokornego podziwu dla nieograniczonego, najwyższego Ducha, który objawia siebie samego w najdrobniejszym szczególe, możliwym do pojęcia naszym słabym i niedoskonałym umysłem.“(1)

Albert Einstein

 

W czasach, kiedy media prezentują sposób widzenia świata, który coraz bardziej ideologicznie kwestionuje wierę w Boga, bardziej niż kiedykolwiek jest ważne, aby Chrześcijanie mieli w dłoniach narzędzia do obrony swojej wiary oraz „nadziei, która w nich żyje“.(2)

 

Ludzie naszych czasów, którzy wierzą w Boga, znajdują się w najlepszym towarzystwie z 40% działających obecnie naukowców, twierdzi jeden z najbardziej renomowanych współczesnych ludzi nauki, Francis Collins.

 

Dr. Collins przewodniczył międzynarodowemu Zespołowi Badaczy, który w czerwcu 2000 roku zapisał kartę historii, oznajmiając, że odkodował cały ludzki genotyp (The Human Genome Project).

 

Magazyn „Time“ nazwał go „człowiekiem, który złamał genotyp“. Collins jest praktykującym Chrześcijaninem oraz autorem niedawno ukazanego bestselleru New York Times - „Język Boga“ („The Language of God“).

 

Dwa lata temu w wypowiedzi dla CNN Dr. Collins powiedział:

„Jako dyrektor „Human Genome Project“ instruowałem cały sztab badaczy, jak odczytywać 3,2 biliony znaków ludzkiego genotypu, czyli naszą właściwą „instrukcję“ DNA. Jako wierzący Chrześcijanin postrzegam DNA – molekuły informacji wszystkich żyjących istot – jako mowę Boga. Natomiast elegancję i złożoność naszych własnych ciał, jak również reszty natury, jako odbicie Bożego Planu.

Odkryłem, że istnieje cudowna harmonia między komplementarnymi prawdami nauki i wiary. Bóg Biblii jest również Bogiem genotypu. Można Go odnaleźć zarówno w katedrze, jak i w laboratorium. Na drodze do odkrycia Bożego majestatycznego i wzniosłego stworzenia nauka może stać się nawet środkiem adoracji.“ (3)

 

Jakże bardzo jest zachęcające to, że Collins tak otwarcie, jasno i przekonująco mówi o zgodności nauki i wiary! (4) Szczególnie w naszych czasach, kiedy coraz bardziej doświadczamy pewnego rodzaju cenzury, nazywanej „poprawnością polityczną“, która częściowo prowadzi do ograniczania wolności nauki. Aby wspierać określoną ideologię, obiektywizm badawczy jest od samego początku odrzucany. Ta tendencja w wielu przypadkach znajduje niestety przedłużenie w ustawodawstwie, które ma wspomnianą ideologię wdrażać.

 

Oto pięć aktualnych przykładów:

 

1. Prawo do życia

W większości mediów jest już prawie niemożliwe dyskutowanie na temat niezbywalnego prawa człowieka do życia, kiedy ta osoba jest jeszcze nienarodzonym dzieckiem. Ludziom, którzy po cichu modlą się przed klinikami, w których dokonuje się aborcji, grozi się karą więzienia. W dodatku niektóre media przekręcają często rzeczy w taki sposób, że protestujący obrońcy są rozpatrywani w tej samej kategori co terroryści.

 

2. Zmiana orientacji seksualnej

Nie jest już prawie możliwe otwarte wypowiadanie się na temat zmiany orientacji seksualnej bez odczuwalnych pogróżek, czy nawet prześladowań – na pewno nie w stosunku do osób, które we własnym życiu doświadczyły takiej zmiany. (5)

 

3. Zapobieganie konkretnym możliwościom pomocy

Badania naukowe, dotyczące przyczyn i terapii poszukiwania partnerów tej samej płci, są – z dużą szkodą dla wielu osób poszukujących pomocy – ograniczane poprzez krępujące i onieśmielające działania poliycznego lobby.

 

4. Stworzenie czy ewolucja/Darwinizm

Wielu naukowców jest obecnie atakowanych, jeśli odnoszą się z rezerwą do dogmatów darwinizmu. (6)

 

5. "Ideologiczne ustawodawstwo"

Unia Europejska pracuje aktualnie nad kolejną tzw. „dyrektywą antydyskryminacyjną“, która zagraża wolnej wypowiedzi własnego zdania – zwłaszcza odnośnie określonych zachowań seksualnych. (7) Przewidywane w niej przeniesienie obowiązku dowodu stanowi kolejne niebezpieczeństwo dla wolności słowa.

Kiedy spoglądamy wstecz w historię, jesteśmy zwykle pod dużym wrażeniem ludzi, którzy potrafili przejrzeć złudzenia i iluzje ducha czasu i mimo możliwych negatywnych konsekwencji w postaci odrzucenia lub prześladowań jasno o nich mówili.

Ci, którzy po prostu popłynęli z prądem swoich czasów, są teraz często postrzegani jako zaślepieni, słabi, albo całkiem niezdarni, którzy porzucili w potrzebie współczesnych sobie ludzi.

Jak to powiedział z mocą biskup Fulton Sheen: „Tylko zdechłe ryby płyną z prądem wody “.

 

Pozwólcie nam więc podjąć to wspaniałe wyzwanie naszych dni i z radością dowiadywać się więcej na temat naszej wiary oraz jej bronić. Wiara jest czymś bardzo rozsądnym i nie musimy się z nią ukrywać. Jeden z wielkich myślicieli minionego stulecia podsumował to w taki sposób:

"Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek — poznając Go i miłując — mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie". (8)

Jan Paweł II.

 

Barbara Vittucci jest muzykiem i mieszka w Wiedniu.