Drahí priatelia,

 

často sa pýtame: Je Európa protikresťanská?

 

Správna odpoveď by mala byť: V Európe žiaľ existuje veľa protikresťanských tendencií. Ako na ne máme reagovať? Msgr. Gergely Kovács pochádza z Transylvánie a žije v Ríme. Nižšie nájdete výber z jeho myšlienok: trojitý záväzok pre kresťanskú Európu.

Ďakujeme vám za vašu priazeň a vaše modlitby za kresťanskú Európu!

 

Váš tím Európy pre Krista

 

 

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -

 

 

Tri záväzky pre kresťanskú Európu

 

Prečítajte si slová Msgr. Gergelya Kovácsa, vedúceho Pápežskej rady pre kultúru – úryvok z jeho reči, ktorú predniesol na Kongrese Paneurópskej Únie 2. mája 2009 v Passau, Nemecko.

 

… Na prvý pohľad sa Európa javí ako mozaika kultúr: sú tu latinské, ale aj baltské, germánske, slovanské a keltské oblasti, a práve dnes nesmieme zabúdať ani na migračné prúdy, ktoré prichádzajú spoza hraníc Európy. Aj keď sa Európa len ťažko dá považovať za ucelenú občiansku, politickú alebo historickú oblasť, dá sa povedať, že si počas svojej dlhej existencie vytvorila akúsi kultúrnu a duchovnú jednotu.

Dôkazy tejto plurality nachádzame, keď sa zamyslíme nad vplyvom gréckej filozofie alebo významom rímskeho práva, ale aj nad účinkami liberálneho vzdelávania alebo odborového hnutia, t.j. vzdelanosťou a zápasom za sociálnu spravodlivosť. Kresťanstvo bolo nepochybne tou silou, ktorá držala všetku túto rozmanitosť pokope. Veľký Goethe to zhrnul v slávnej vete: „Materinským jazykom Európy je kresťanstvo”.

 

Kresťanská duša síce môže byť zranená alebo skrytá pod rôznymi nánosmi, ale nikdy nezanikne. A tak by som teraz rád navrhol trojitý záväzok a trojakú výzvu pre nás všetkých.

 

1. Predovšetkým musíme nevyhnutne začať bojovať PROTI ZÁBUDLIVOSTI – veď ide o naše vlastné korene a základné hodnoty pravej európskej identity. Inak sa naše nádherné katedrály a pamiatky stanú – ako povedal nemecký básnik Wilhelm Willms – „prázdnymi ulitami”, plnými roztržitých turistov, ktorí sa tadiaľ budú iba prechádzať, bez života, spevu, hlasu alebo viery. Tieto vznešené znaky našej minulosti by potom boli ako mušle, v ktorých sa strácajú ozveny minulosti.

 

2. Okrem tohto prvého zápasu zároveň musíme začať bojovať proti povrchnosti, banalite, prázdnote, vulgárnosti a škaredosti. Tieto dva zápasy sa nedajú oddeliť. NÁVRAT K MORÁLKE A KRÁSE – odvekým žiarivým hviezdam na nebi európskej civilizácie – príde iba cez kresťanské posolstvo – spravodlivosť a krásu, pravdu a lásku.

Často sa citujú tieto slová dánskeho filozofa Soerena Kierkegaarda, ktoré zapísal do svojho denníka: „Je to, akoby lodi velil kuchár, ktorý do palubného rozhlasu neohlási, aký je smer plavby, ale namiesto toho povie, čo bude zajtra na obed.” A naozaj, pustite si napríklad televíziu, dozviete sa, čo jedávame, ako sa obliekame, čo sa nosí a aké sú módne a životné trendy. Naproti tomu nám často chýba hlas, ktorý by nám jasne povedal, aký je zmysel života, viedol nás, aby sme dokázali rozoznávať dobro a zlo, správne a nesprávne, pravdu a klamstvo, život a smrť.

 

3. Nakoniec by som rád spomenul tretí záväzok, ktorý musíme prijať, aby sme sa opäť stali skutočnými Európanmi – BOJ PROTI EXTRÉMIZMU KAŽDÉHO DRUHU. Na jednej strane je tu stále hrozba synkretizmu a relativizmu, ktoré potláčajú našu identitu. Dostojevský horko poznamenal: „Európa odmietla Krista, a preto, z tohoto jediného dôvodu, teraz zomiera.” Na druhej strane nám hrozí fundamentalizmus a exkluzivizmus, ktoré otupujú našu pozornosť a vedú k potláčaniu ľudských hodnôt, pretože ľudia sa boja najmä vecí, ktoré sú odlišné.

 

Je preto nevyhnutné, aby sme sa vrátili k dávnej tradícii dialógu, porovnávania kultúr a vierovyznaní v duchu pravého kresťanstva.

 

Thomas S. Eliot píše: „Ak zmizne kresťanstvo, celá naša kultúra zmizne s ním, aj naša tvár“.

Aby som povzbudil vašu túžbu a odvahu pri vytváraní „novej Európy“, rád by som zakončil svoju úvahu citovaním slov Svätého otca Benedikta XVI., ktoré povedal dňa 24. marca 2007 v Ríme počas audiencie v predvečer 15. výročia podpísania Rímskych zmlúv, o „unikátnom spôsobe odpadnutia [Európy] samej od seba, predtým, ako odpadla od Boha“. Potom Svätý otec povedal: „Nebuďte unavení a nestrácajte odvahu! (…) Buďte aktívni vo verejnej debate na európskej úrovni, pretože tá je teraz integrálnou časťou národnej diskusie, a podporujte túto snahu účinným kultúrnym konaním.“