Drahí priatelia,

 

9. máj je Deň Európy. 9. mája 1950 Robert Schuman prezentoval svoj návrh na vytvorenie organizovanej Európy. Tento návrh, známy ako “Schumanova deklarácia”, je považovaný za počiatok Európskej Únie.

 

Kresťania zvyknú byť pesimistickí ohľadne kresťanstva v Európe. Ale čo ak nám zmeny prinesú aj nejaký prospech? Nižšie nájdete zopár podkladov na zamyslenie od Philipa Jenkinsa, autora a profesora histórie a náboženských štúdií na Penn State University.

 

Pri príležitosti Dňa Európy, 9. mája, modlime sa s väčšou horlivosťou za kresťanskú Európu. Dole môžete nájsť jednu z mnohých modlitieb za Európu, ktoré sa dajú spojiť s modlitbou Otče náš. Ďakujeme, že sa modlíte s nami – a že ste “kvasom”, o ktorom hovoril Ježiš!

 

 

 

Za obnovenú kresťanskú Európu,

Vás tím Európy pre Krista! vo Viedni

 

 

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -

 

 

Návrat európskych kresťanov

Úryvok z textu Philipa Jenkinsa

 

(…) Aj keď stále počúvame o islame, Európa zostáva silnejšou baštou kresťanstva, než si ľudia uvedomujú. A táto bašta neprejavuje žiadne známky toho, že by mala ustúpiť islamu alebo inému vierovyznaniu.

Popravde je tento trend mätúci. Európa je už dlhšiu dobu “malarickým močiarom” pre všetky tradičné či ortodoxné vierovyznania. V porovnaní so zvyškom sveta je príslušnosť k náboženstvu v Európe žalostne slabá. A je veľmi ľahké nájsť známky tohto úpadku. Každý turista v Európe určite videl opustené a sekularizované kresťanské chrámy, mnohé z nich sú dnes sotva čosi viac než múzeá. Toto však neznamená, že kresťanstvo v Európe zaniká. Práve naopak, v rozvalinách viery sa európske kresťanstvo prispôsobuje svetu, v ktorom jeho oddaní nasledovníci predstavujú malú, ale silnú menšinu.

Dá sa vlastne povedať, že rapídny pokles v návštevnosti kostolov na kontinente počas posledných 40 rokov bol nakoniec pre Európu prospešný. Vďaka nemu cirkvi už nemusia byť čosi ako ľudová jednotka, ktorá sa má snažiť slúžiť všetkým členom spoločnosti. Dnes už žiadna cirkev nemá reálnu šancu spojiť všetkých. Naproti tomu menšie a sústredenejšie spoločenstvá môžu byť viac zanietené, s väčším nadšením a dôsledným zameraním na osobnú svätosť. Ak by sme použili analógiu z vedy, keď hviezda skolabuje, stáva sa z nej biely trpaslík, ktorý je síce menší, ale oveľa intenzívnejšie žiari. V celej Európe rastú „bielo-trpasličie“ spoločenstvá viery na pozostatkoch starej väčšinovej cirkvi. (…)

Výsledkom je opätovné objavovanie kresťanských koreňov kontinentu, dokonca tam, kde boli dlho prehliadané, a obnovený zmysel pre európske kultúrne kresťanstvo. Jürgen Habermas, vplyvný ľavicový nemecký filozof, nedávno ohromil svojich obdivovateľov vyhlásením: “Kresťanstvo, nič iné, je definitívnym základom slobody, svedomia, ľudských práv a demokracie, nosných prvkov západnej civilizácie. Dnes nemáme žiadnu inú možnosť [okrem kresťanstva]. Získavame živiny z tohto zdroja. Hocičo iné sú len postmoderné nezmysly.” Európa môže byť konfrontovaná s problémami skutočne multikultúrnej spoločnosti. Ale s návratom kresťanstva je ďaleko od toho, stať sa islamskou kolóniou.

 

Philip Jenkins je uznávaný profesor histórie a náboženských štúdií na Penn State University a autor knihy Boží Kontinent: kresťanstvo, islam a kríza viery v Európe (New York: Oxford University Press, 2007). Tento text bol uverejnený na web stránke “Magazínu zahraničnej politiky” v júni 2007. Plné znenie textu môžete nájsť tu:

www.foreignpolicy.com/story/cms.php

 

 

 

Modlitba za Európu – Otče náš

 

Otče náš, ktorý si na nebesiach,

Otče, pomôž nám Európanom, aby sme Ťa poznali ako milujúceho otca, nášho Stvoriteľa, naše útočisko, náš cieľ. Daj, nech sme oddanými otcami a matkami aj my sami, nasledujúc tvoj príklad, pre dobro našich detí!

Posväť sa meno tvoje,

Otče, Európa je dnes materialistická a individualistická. Pýtame sa iba: Čo tým môžem získať? Pomôž nám, aby sme neboli zameraní na seba, aby sme ťa milovali a slúžili tebe a ľuďom, ktorých si nám zveril.

Príď kráľovstvo tvoje,

Otče, ty si kráľ môjho srdca! Ži v mojom srdci, ponúkam ti ho! Podmaň si srdcia tých mnohých Európanov, ktorí sa od teba odvrátili. Použi ma ako svojho posla podľa svojho uváženia. Je mi veľkou cťou že môžem prispieť k príchodu tvojho kráľovstva.

Buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.

 

Pomôž nám, Otče, prijať tvoju svätú vôľu, pomôž nám vidieť tvoj rukopis v našich životoch a obmäkči naše srdcia, aby sme dôverovali tvojej vôli. V Európe sa pýtame: Čo skutočne chcem? Daj nám svoju milosť, aby sme opravdivo hľadali, čo ty chceš.

Chlieb náš každodenný, daj nám dnes.

Otče, tvoje deti v Európe ťa potrebujú! Existuje materiálna chudoba, o ktorej mnohí nevedia. Zošli nám ľudí, ktorí môžu nájsť riešenie! Modlím sa aj za tých, ktorí trpia duchovnou chudobou. Otče, tak veľa tvojich detí v Európe nevidí zmysel svojho života. Necítia sa potrební ani milovaní a sú osamelí. Naplň naše srdcia svojou láskou, aby sme ťa objavili ako otca – a aby sme milovali svojho blížneho tvojou láskou.

A odpusť nám naše viny,

Otče, zhrešili sme proti tebe. Povedal si nám jasne, čo je pre teba dôležité a nám to bolo jedno. Ako Európania ťa odprosujeme najmä za útoky proti ľudskému životu. Toľko nenarodených detí zomrelo pri potratoch a mnohí chorí ľudia chcú byť usmrtení. Teraz začíname páchať násilie aj na ľudských embryách. Len ty si pán života a smrti. Odpusť nám, Otče!

Ako i my odpúšťame svojim vinníkom.

Milujúci Otec, obmäkči naše srdcia voči tým, ktorí proti nám zhrešili. Pomôž nám odpustiť aj vtedy, ak sa tí druhí neospravedlnili. Nie je na nás, aby sme súdili. Pomôž nám byť štedrými, ako si ty štedrý voči nám.

A neuveď nás do pokušenia,

Otče, naše európska kultúra a spoločnosť sú plné pokušenia. Daj nám jasnú myseľ, aby sme vedeli rozlíšiť dobré od zlého. Posilni našu vôľu, aby sme ti slúžili s vierou. Modlíme sa najmä za mnoho tvojich detí, Otče, ktorých duše boli zranené neviazanou sexualitou. Osloboď ich a obnov ich čistotu!

Ale zbav nás zlého.

Otče, zlo sa snaží ublížiť nám a vnucuje nám zlé myšlienky. Rôzne filozofie a ideológie zviedli naše mysle. Daj nám svoju milosť, aby sme videli tvoje svetlo aj cez toto všetko. Zošli nám nových mysliteľov, ktorí ostatným otvoria oči.

Lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva naveky. Amen.

Áno otče, kráľovstvo je tvoje! A my ti chceme vzdať slávu, lebo patrí iba tebe! Neopúšťaj Európu, zachráň ju pre spravodlivých – a zošli svojho Ducha, aby obnovil náš kontinent. Amen.