Drahí priatelia,

 

V niektorých európskych krajinách práve pozorujeme marketingovú kampaň za život bez Boha, za spoločnosť bez Boha. Napriek určitému echu v médiách sa musíme trošku pousmiať z týchto aktivít. Božia ruka pretrvá dlhšie než reklamy na autobusoch v Londýne alebo Madride.

Sú tu však ďalšie udalosti, ktoré ukazujú znepokojujúcu tendenciu vylúčiť dokonca otázku o Bohu z verejného priestoru. Časti vedeckej komunity a ich médiá sa zdajú, že chcú poprieť kresťanom ich právo na slobodu prejavu. Prečítajte si niekoľko myšlienok, príkladov a citácií, ktoré by mohli byť nápomocné v aktuálnej diskusii.

 

Ďakujeme vám za vašu pomoc pri rozširovaní týchto myšlienok a za vašu modlitbu za Európu zakorenenú v kresťanstve!

 

Váš tím Európy pre Krista!

 

 

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -

 

 

Viera, Rozum a Duch doby- Aktuálne úvahy na večne trvajúcu diskusiu

od Barbary Vittucci

 

 

"Moje náboženstvo pozostáva z pokorného obdivu k nesmierne vyššiemu duchu, ktorý odkrýva seba samého v nepatrných detailoch, ktoré sme schopní vnímať našou krehkou a slabou mysľou." Albert Einstein

 

V historickom čase, kedy médiá prezentujú náhľad na svet, ktorý je stále viac ideologicky protichodnejší (a teda nepriateľskejší) voči viere v Boha, je dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby kresťania mali nástroje brániace ich vieru a "nádej, ktorá je v nich."

 

Ak veríš v Boha, si v dobrej skupine 40-tich percent vedcov, hovorí jeden z najuznávanejších vedcov súčasnosti, Francis Collins. Dr. Collins viedol medzinárodný tím vedcov, ktorí sa zapísali do dejín, keď v júni 2000 oznámili, že dekódovali celý ľudský genóm. Time Magazine ho nazval "človekom, ktorý rozlúštil genóm". Collins je taktiež oddaný kresťan a autor nedávneho New York Times bestselleru, "The Language of God“ (Jazyk Boha).

 

V špeciálnej správe CNN z roku 2007 Dr. Collins uviedol:

 

"Ako riaditeľ Human Genome Project (ľudského genómového projektu), som viedol združenie vedcov, aby sme prečítali 3.1 miliardy znakov ľudského genómu, našu vlastnú DNA inštruktážnu knižku. Ako veriaci vnímam DNA, informačnú molekulu všetkých živých vecí, ako jazyk Boha a eleganciu a komplexnosť našich tiel, a zvyšok prírody ako odraz Božieho plánu.

 

Tam som našiel zázračnú harmóniu v komplementárnych pravdách vedy a viery. Boh Biblie je tiež Bohom genómu. Boh môže byť nájdený v katedrále alebo v laboratóriu. Skúmajúc Božie vznešené a úžasné stvorenie, veda vlastne môže byť prostriedkom uctievania."

 

Aké povzbudzujúce je počuť Collinsa rozprávať tak otvorene, jasne a pôsobivo o harmónii medzi vedou a vierou. Pretože v dnešných časoch čoraz viac skusujeme typ cenzúry prezývaným ako "politická korektnosť", ktorá, keď je použitá spôsobom, ktorý obmedzuje akademickú slobodu za účelom podporovania určitej ideológie, môže a už aj negatívne vplýva na nestrannosť vedeckého skúmania. Táto tendencia má ďalší dôsledok nazvaným "zákonodarstvo podporujúce ideológiu".

 

Päť aktuálnych príkladov

 

1. Je sotva možné rozprávať v mienkotvorných médiách o práve človeka na život, keď tento človek je ešte nenarodeným človekom. Ľudí dávajú do väzenia za to, že sa ticho modlia pred potratovými klinikami. A mienkotvorné médium často prekrúti udalosť tak, že modliacich obhajcov zobrazí, ako by patrili do rovnakej ligy s teroristami.

 

2. Je sotva možné hovoriť otvorene o možnosti zmeny v sexuálnej orientácii (dokonca ani tí, ktorí takúto premenu v ich životoch pozitívne zakúsili) bez zažitia vážnych hrozieb a prenasledovania.

 

3. Dochádza k znevýhodňovaniu množstva ľudí hľadajúcich pomoc, keďže vedecké skúmanie príčin a terapia príťažlivosti k rovnakému pohlaviu sú potláčané pre zastrašovanie politickou lobby.

 

4. Na mnohých vedcov sa dnes útočí pri vyjadrení vedeckých výhrad akéhokoľvek druhu voči dogme darvinizmu.

 

5. Európska únia práve pracuje na ďalšej antidiskriminačnej direktíve, ktorá bude nebezpečím pre slobodu prejavu, najmä sexuálneho správania. Prenesenie dôkazného bremena na obvineného z diskriminačného správania bude živiť toto nebezpečenstvo.

 

Keď sa pozrieme späť do histórie, často nás najviac ohromia tí, ktorí prekukli lži Ducha ich doby, a napriek možným negatívnym dôsledkom, očierňovaniu a prenasledovaniu, jasne o nich hovorili. Na tých, ktorí jednoducho "šli s prúdom" ideológie ich doby, sa v spätnom pohľade pozerá ako na podvedených, slabých alebo zbabelých, ktorí zradili svojho blížneho. Ako biskup Fulton Sheen raz mocne vyhlásil: "Iba mŕtve telá plávajú s prúdom."

 

Takže prijmime vzrušujúcu výzvu nášho dňa a tešme sa z väčšieho poznávania našej viery a rovnako z toho, ako ju možno brániť. Je to veľmi rozumné a nemusíme byť bojazliví. Jeden z veľkých mysliteľov minulého storočia to zhrnul nasledovne:

 

„Viera a rozum sú ako dve krídla, ktorými sa ľudský duch povznáša ku kontemplácii o pravde. Túžbu poznať pravdu a nakoniec poznať Boha, vložil do srdca človeka Boh, aby človek tým, že bude poznať a milovať Boha, mohol dospieť aj k plnej pravde o sebe samom (porov. Ex 33,18 - Ž 27 (26), 8-9-63 (62), 2-3, Jn 14,8, 1Jn 3,2)“ (Ján Pavol II).

 

Barbara Vittucci je americká hudobníčka žijúca vo Viedni