Dragi prijatelji!

 

Po našoj smo inicijativi Europa za Krista! kroz proteklih nekoliko godina objavili 40 Pisama za Europu o čitavome nizu pitanjâ. Naše je 41. mjesečno pismo posvećeno pripravi za nadolazeće izbore za Europski parlament (4. – 7. lipnja).

 

Molimo vas da svakako razmotrite mogućnost proslijeđivanja ovoga pisma vašim prijateljima, kojima bi ono također moglo biti od koristi. Naša je web stranica dostupna na deset jezika! (www.europe.christ.net)

 

Vaša ekipa “Europe za Krista”

 

PS: Hvala vam što nam se pridružujete u molitvama za kršćansku obnovu našega kontinenta!

 

 

- * - * - * - * - * - *- * - * - *- * - * - *- * - * - *- * - * - *- * - * - *- * - * - *- * - * -

 

 

Načela europskih izbora

 

Stranke i kandidati razlikuju se od jedne do druge EU-zemlje. Da biste donijeli upućenu odluku kako glasovati, u nastavku sažimamo neka opća načela što ih valja uzeti u obzir.

 

I) ODLUČITE GLASOVATI! Iskoristite ovu prigodu. Ne mojte dopustiti da tu važnu odluku donesu drugi ljudi, koji možda ne dijele vaša uvjerenja.

 

II) ISTRAŽUJTE! Kao odgovorni kršćani, morate odvojiti vrijeme za istraživanje: što pojedina stranka zastupa? Kakva su osobna uvjerenja kandidatâ među kojima možete birati? Oba su ova pitanja važna.

 

III) SUOČITE SE! Za vrijeme izborne kampanje, kandidati su vrlo otvoreni prema mišljenjima biračâ. Iskoristite tu prigodu kako biste postavljali pitanja: što ćete poduzeti glede toga i toga važnoga pitanja? Zbog čega ste u toj i toj prigodi glasovali tako i tako? Svaka elektronska pošta, svaki poziv, tumače se kao izraz zanimanja mnogih. Pokažite kako je kršćanski glas živ!

 

IV) GLASUJTE! Čak i ako morate učiniti kompromis: neglasovanje samo ide u prilog onima sa suprotnim planom. Razlikujte biranje zla od ograničavanja zla!

 

V) PODUPRITE kandidata i više negoli svojim glasom, ako pronađete nekoga tko je istinski dobar!

 

VI) PRATITE RAZVOJ SITUACIJE! Vaša uključenost u EU politiku ne smije završiti glasovanjem. Pratite one koje ste izabrali. Kada čujete za neko pitanje koje vam je važno, saznajte kakav je njihov stav o njemu. Da biste to učinili, možete se poslužiti primjerom web stranice Europskoga parlamenta.

 

VII) DRŽITE SVOGA KANDIDATA ODGOVORNIM! Budite hitri u stupanju u doticaj sa svojim predstavnikom u Europskome parlamentu. Recite mu, odnosno joj, kada ste zadovoljni, a kada nezadovoljni načinom na koji obavljaju svoj posao.

 

Odmjerite pitanja koja vas zanimaju kao kršćani!

 

Europa za Krista! ekumenska je inicijativa. Pa ipak, u nastavku donosimo ovu doktrinalnu notu Josipa Ratzingera, danas pape Benedikta XVI. Ona je sažet i koristan pregled onoga što bi kršćani trebali tražiti u politici.

 

Prema papi Benediktu, evo što bi kršćanin trebao pitati: što pojedina stranka, odnosno pojedini kandidat, govore i čine oko…

1) … temeljnoga prava na život od začeća do prirodne smrti?

2) … dužnosti poštivanja i zaštite prava ljudskoga embrija?

3) … obitelji utemeljenoj na monogamnu braku između muškarca i žene?

4) … slobode roditeljâ glede obrazovanja njihove djece?

5) … dužnosti društva glede zaštite maloljetnikâ od modernih oblika ropstva, kao što su drogiranje i prostitucija?

6) … prava na vjersku slobodu?

7) …razvoja gospodarstva koje je u službi ljudske osobe i općega dobra (s obzirom na društvenu pravdu, načela ljudske solidarnosti i subsidijarnosti)?

8) …unošenja mira u zajednicu i svijet?

 

V. također i “Doktrinalnu notu” o nekim pitanjima glede Sudjelovanja kršćana u političkome životu (Rim, iz Ureda Kongregacije za nauk vjere, 24. studenoga 2002.):

Puni tekst s bilješkama: www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20021124_politica_en.html

 

Saznajte što zastupa vaš predstavnik u Europskome parlamentu!

 

Na web stranici Europskoga parlamenta možete naći detaljne podatke o svakom pojedinom zastupniku.

www.europarl.europa.eu/members/expert/alphaOrder.do Možete se prebaciti na bilo koji EU-jezik, kao i tražiti prema imenu, zemlji, ili političkoj pripadnosti.

 

Tu ćete saznati što je pojedini kandidat rekao i učinio dok je već bio zastupnik u Europskome parlamentu. Jednako ćete tako moći i pratiti one novoizabrane.