Drodzy przyjaciele!

 

W ciągu ostatnich kilku lat opublikowaliśmy 40 Listów do Europy, w których poruszaliśmy wiele tematów. Nasz ostatni newsletter jest poświecony wyborom do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 7 czerwca 2009. Jeżeli masz znajomych, którzy mogliby być zainteresowani ta tematyko, prześlijcie go im. Tekst wszystkich Listów do Europy przetłumaczonych na 10 języków można znaleźć na naszej stronie www.europe4christ.net.

 

Wasz zespół Europy dla Chrystusa!

 

P.S. Dziękujemy za modlitwie Ojcze Nasz za chrześcijańską Europę !

 

 

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -

 

 

Porady dla katolików odnośnie głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 

Partie i kandydaci we wszystkich krajach Unii Europejskiej są różni. Istnieje jednak kilka zasad, którymi powinien sie kierować katolik, biorący czynny udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego:

 

1. Idź na wybory! Nie pozwól, aby decyzję podjęli za Ciebie ludzie niepodzielający Twoich poglądów.

 

2. Przeprowadź badania! Jako odpowiedzialny chrześcijanin powinieneś poświęcić trochę czasu na szukanie informacji. Za czym opowiada się Twoja partia? Jakie są przekonania kandydata, na którego masz zamiar zagłosować?

 

3. W trakcie kampanii wyborczej kandydaci są otwarci na pytania elektoratu. Nie bój się więc je zadawać! Co ma Pan zamiar zrobić w tej konkretnej sprawie? Dlaczego w przeszłości głosował Pan tak a nie inaczej? Każdy e-mail i każdy telefon jest interpretowany jako głos wielu. Spraw, żeby głos chrześcijan był słyszany!

 

4. Głosuj! Nawet jeżeli musisz pójść na kompromis. Nieoddanie głosu będzie na rękę tym, którzy prezentują inne poglądy niż Twoje. Powinieneś pamiętać, że jest wielka różnica pomiędzy wybieraniem zła i ograniczaniem go!

 

5. Jeżeli całkowicie popierasz program Twojego kandydata, wspieraj go również w inny sposób niż głosowanie na niego.

 

6. Patrz wybranemu przez Ciebie Eurodeputowanemu na ręce! Jeżeli nie jesteś zadowolony z efektów jego pracy, nie bój się go o tym powiadomić. O tym, jak przebiegają prace legislacyjne na szczeblu Europejskim, możesz się dowiedzieć, przeglądając strony Parlamentu Europejskiego.

 

Papież Benedykt XVI wskazał, na co katolicy powinni zwrócić uwagę przy wyborze partii politycznej. Przed wrzuceniem głosu do urny wyborczej powinieneś zadać sobie pytanie czy dana partia:

 

1. …chroni prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci?

2. …opowiada się za poszanowaniem i ochroną praw embrionów ludzkich?

3. …za rodzinę uważa związek pomiędzy kobietą i mężczyzną oraz zamierza zapewnić jej ochronę?

4. …opowiada się za zagwarantowaniem rodzicom swobody w wychowywaniu ich dzieci?

5. …uważa ochronę kobiet przed prostytucją za obowiązek państwa?

6. …jest przeciwna legalizacji narkotyków?

7. … zamierza chronić wolność religijną?

8. …chce wspierać rozwój gospodarczy służący człowiekowi i dobru wspólnemu oraz respektujący nakazy sprawiedliwości społecznej i ludzkiej solidarności?

 

Pełny tekst „Noty doktrynalnej dotyczącej pewnych kwestii związanych z udziałem i postawą katolików w życiu politycznym” możesz przeczytać tutaj: www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kdwiary/nota_polityka_24112002.html

Dowiedz się, jakie są poglądy członków Parlamentu Europejskiego!

Na tej stronie znajdziesz szczegółowe informacje o każdym parlamentarzyście i jego działalności w trakcie ostatniej kadencji: www.europarl.europa.eu/members/expert/alphaOrder.do Masz możliwość zmieniania języka strony i szukania parlamentarzystów według nazwiska, kraju i przynależności partyjnej.