Drodzy przyjaciele!

 

9 maja jest dniem Europy. 9 maja 1950 roku Robert Schuman przedstawił na posiedzeniu rządu francuskiego plan utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali zwany później „Deklaracją Schumana”. Propozycja ta uważna jest za początek tworzenia obecnej Unii Europejskiej.

 

Wśród Chrześcijan panuje pesymizm jeśli chodzi o przyszłość Chrześcijaństwa w Europie. Może jednak zachodzące zmiany przyniosą również korzyści? Philip Jenkins, profesor historii i religii na Uniwersytecie Penn State, zachęca nas do bliższego przyjrzenia się temu zagadnieniu. Poniżej znajdą Państwo modlitwę za odnowę Chrześcijańskiej Europy. Dziękujemy za Waszą modlitwę za Europę, która nie wypiera się swoich chrześcijańskich korzeni i za bycie świadkami, o których mówił Jezus.

 

Wasz zespół Europy dla Chrystusa!

 

 

- * - * - * - * - * - *- * - * - *- * - * - *- * - * - *- * - * - *- * - * - *- * - * - *- * - * -

 

 

Powrót Chrześcijaństwa w Europie

Philip Jenkins (fragment)

 

(...) Mimo wszystkich informacji, które słyszymy o islamizacji Europy, Stary Kontynent pozostaje w większym stopniu niż myślimy chrześcijańską twierdzą. Co więcej, nie wydaje się, że Chrześcijaństwo jest wypierane przez Islam czy jakąkolwiek inną wiarę.

 

Trend jest przeciwny do oczekiwanego. Europa przez długi czas była źródłem rozprzestrzeniania się wiary chrześcijańskiej. W porównaniu z resztą świata Europejczycy coraz rzadziej jednak stosują się do zasad religii. Każdy turysta przybywający na kontynent może zobaczyć opustoszałe kościoły chrześcijańskie, które coraz częściej są przekształcane w muzea czy restauracje. Nie oznacza to jednak, ze Chrześcijaństwo w Europie wymiera. Bliższe prawdzie jest stwierdzenie, że adaptuje się ono do świata, w którym jego oddani wierni są małą, lecz energiczną mniejszością.

 

W praktyce gwałtowny spadek liczby osób chodzących do kościoła w ciągu ostatnich 40 lat może wyświadczyć Europejskiemu Kościołowi przysługę. Wyzwoliło to go od żądań, aby odpowiadał na oczekiwania wszystkich grup społecznych w tym samym stopniu. Obecnie nie jest możliwe, aby Kościół był interesującą propozycją dla każdego. Małe grupy mogą być jednak bardziej entuzjastyczne, żarliwe, bardziej oddane swojej wierze i lepiej odpowiadające na potrzeby jednostki. Aby to lepiej wytłumaczyć, można użyć analogii do nauki. Gdy gwiazda umiera, staje się białym karłem – jest ona mniejsza, lecz świeci mocniej niż kiedykolwiek. W całej Europie na gruzach starego Kościoła masowego powstają wspólnoty, które można porównać do takich białych karłów. (...)

 

Rezultatem może być ponowne odkrycie korzeni Europy nawet przez tych, którzy dawno już o nich zapomnieli. Jürgen Habermas, filozof o poglądach lewicowych, zaskoczył swoich zwolenników, mówiąc, że „Chrześcijaństwo jako jedyne leży u podstaw zachodniej cywilizacji, a tym samym jest źródłem wolności, praw człowieka i demokracji, dla którego nie ma obecnie alternatywy. Musimy sobie uświadomić, że odcinamy się od naszych korzeni. Europa może być zmuszona stawić czoła problemom związanym z funkcjonowaniem wieloreligijnego społeczeństwa, jest jednak bardzo mało prawdopodobne, że stanie się islamską kolonią.

 

Philip Jenkins jest profesorem historii i religii na Uniwersytecie Penn State i autorem „Kontynentu Boga: Chrześcijaństwo, Islam i religijny kryzys w Europie (Nowy Jork: Oxford University Press, 2007). Przytoczony artykuł został wydany przez “Foreign Policy Magazine” w czerwcu 2007. Cały tekst mogą Państwo znaleźć na stronie: www.foreignpolicy.com/story/cms.php

 

 

Modlitwa za Europę – Ojcze nasz

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

Panie, pomóż nam, byśmy rozpoznali w Tobie kochającego ojca, nasze schronienie i przeznaczenie. Spraw, byśmy podążając za Twoim przykładem, stali się oddanymi ojcami i matkami dla naszych dzieci.

 

święć się imię Twoje;

Ojcze, obecnie w Europie panuje materializm i indywidualizm. Bez przerwy pytamy: Co będę z Tego mieć? Spraw, abyśmy przestali patrzeć wyłącznie na siebie i potrafili służyć tym, których nam powierzyłeś.

 

przyjdź Królestwo Twoje;

Ojcze, jesteś Królem mojego serca! Żyj w nim, oddaję je Tobie! Zagość w sercach tych Europejczyków, którzy Cię opuścili. Spraw, abym stał się Twoim posłańcem i miał udział w tworzeniu Twojego królestwa.

 

bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.

Ojcze, spraw, aby nasze życie było zgodne z Twoją wolą. Otwórz nasze oczy, byśmy widzieli Twoje działanie w naszym życiu i zmiękcz nasze serca, abyśmy nauczyli się ufać Twojej miłości. Europejczycy pytają: Czego pragnę? Pokaż nam Panie Twój plan na nasze życie.

 

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;

Ojcze, potrzebujemy Twojej pomocy! Wielu Europejczyków żyje w skrajnej nędzy. Ześlij nam tych, którzy mogą to zmienić! Modlę się również za tych, którzy cierpią z powodu duchowego ubóstwa. Tak wiele Twoich dzieci w Europie nie widzi sensu życia. Są samotni, nie czują się potrzebni i kochani. Napełnij nasze serca Twoją miłością, abyśmy uznali, że Ty jesteś naszym ojcem i nauczyli się kochać naszych bliźnich.

 

i odpuść nam nasze winy,

Ojcze, zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Ty wskazałeś nam, co jest dobre, a my Ciebie nie posłuchaliśmy. Jako Europejczycy prosimy Cię o przebaczenie grzechów przeciw życiu. Wiele nienarodzonych dzieci straciło życie i coraz częściej słyszy się głosy popierające eutanazję. Obecnie zaczynamy manipulować embrionami ludzkimi. Tylko Ty jesteś Panem życia i śmierci. Ojcze, wybacz nam!

 

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;

Kochający Ojcze, naucz nas przebaczać tym, którzy przeciw nam zgrzeszyli, nawet jeżeli nie zostaliśmy przeproszeni. My nie mamy prawa osądzać. Pokaż nam, jak być wspaniałomyślnym dla naszych bliźnich tak jak Ty jesteś wspaniałomyślny dla nas.

 

i nie wódź nas na pokuszenie,

Ojcze, każdego dnia jesteśmy narażeni na pokusy. Naucz nas odróżniać dobro od zła. Umocnij nas, abyśmy służyli Ci wiernie. Modlimy się szczególnie za wiele Twoich dzieci, które zostały zranione przez niekontrolowaną seksualność. Uwolnij je i przywróć im czystość!

 

ale nas zbaw ode Złego.

Ojcze, Zło chce nas zranić, podsuwając nam złe rozwiązania. Jesteśmy zwodzeni przez różne filozofie i ideologie. Pobłogosław nas, abyśmy w naszych ciemnościach zobaczyli Twoje światło. Daj nam przywódców, którzy pomogą nam widzieć.

 

Albowiem Twoje jest Królestwo, i moc, i chwała na wieki wieków. Amen.

Ojcze, czekamy na przyjście Twojego Królestwa! Chcemy przysporzyć Ci chwały, która należy się tylko Tobie! Nie pozwól Europie odejść od Ciebie, ześlij swojego Ducha, aby odnowił Stary Kontynent. Amen.