Milí priatelia,                                                                                      Viedeň, 1.októbra 2008

 

Americký komik Jerry Seinfeld raz povedal: „Na pohrebe by sa väčšina ľudí radšej schovala do urny ako by mali vzdávať chválospev, keďže verejný prejav stresuje ľudí viac ako smrť.“

 

Verejný prejav je dôležitým nástrojom, ako niesť svedectvo o Ježišovi Kristovi a Jeho posolstve. Polovica úspechu je dosiahnutá ponúknutím argumentov, ktoré poslucháči musia byť schopní uchopiť a prijať (pozri náš List za Európu z mája tohto roku, http://www.europe4christ.net/fileadmin/media/pdf/english/29__english_.pdf).  

Druhou polovicou úspechu je spôsob prezentovania témy. Vďaka nasledujúcim pokynom určite uprednostníte mikrofón nielen pred smrťou – dokonca by ste sa mohli pristihnúť pri tom, že si to aj užijete! Nasledujúce kroky budú rovnaké, či hovoríte k malej alebo veľkej skupine ľudí.

 

Prosím všimnite si: Dokonca ak aj nie ste často pozývaní rečniť, staňte sa kresťanským hlasom vo verejnej diskusii tak, že ako poslucháč rečníkovi položíte otázku. Mnohé doleuvedené kroky vám budú rovnako nápomocné, ak využijete moment medzi otázkou a odpoveďou. Nikdy si nenechajte ujsť možnosť byť kresťanskými hlasmi, dokonca aj keď sa rečník zdá byť nepriateľský: Vaším cieľom je svedčiť všetkým ľuďom.

 

Za kresťanskú Európu,

 

Váš tím Európy pre Krista!

 

PS: Ďakujeme Vám za to, že sa denne modlíte za kresťanskú Európu!

 

 

Ako predniesť dobrý prejav

Kroky a pokyny spracované Európou pre Krista!

 

Spoznajte očakávanú formu prezentácie!

Skôr, ako začnete plánovať svoju prezentáciu, od organizátorov si zistite, koľko času máte a s akou formou prejavu rátajú (panelová diskusia; krátka intervencia; hlavný rečník; príhovor; otázky a odpovede; atď.).

 

Spoznajte, kto bude v publiku!

Zistite si, kto sa zúčastní vašej prezentácie: Experti alebo laici? Ľudia, ktorí sú ‘s vami’ alebo oponujú vašim stanoviskám? Závisí potom od typu publika, koľko času bude treba stráviť tým, že poobjasňujete rôzne stupne pozadia danej témy a vysvetlíte určité koncepty.

 

Spoznajte miesto, kde budete hovoriť!

Ak máte možnosť, pozrite sa na miesto vášho rečnenia ešte pred jeho začiatkom. Pomôže vám to vizualizovať kontext podujatia a uistiť sa, že vás na onom mieste nevyvedie z miery prípadná nepríjemná skutočnosť.

 

Definujte krátke posolstvo!

Ak by bol niekto z publika oslovený, aby stručne zosumarizoval váš prejav, čo chcete, aby o ňom daná osoba povedala? Zamerajte sa na ono posolstvo a na ňom si postavte prezentáciu.

 

Utvorte si štruktúrovaný náčrt!

Hneď ako máte posolstvo pre vašu prezentáciu, strávte nejaký čas rozmýšľaním o štruktúre celého prejavu. Nepotrebujete vysvetľovať každý bod, ale dôverujte vášmu publiku, že tomu v kontexte porozumie.

 

Majte silný začiatok!

Prvých pár minút vašej reči by malo byť najviac pripravených a vybrúsených. Tie budú pravdepodobne najnervóznejšími momentami, takže najlepšie je nič nenechať na náhodu. Dobrá príprava vám zaručí, že vaše posolstvá budete môcť odovzdať s istotou. Pozornosť publika upútate zaujímavým začiatkom, napríklad ilustračným príbehom, ku ktorému by ste sa mohli vrátiť na konci svojho prejavu.

 

Vysvetlite svoju motiváciu!

Čo môže byť fascinujúca téma pre vás, nemusí byť inej osobe, takže nepokladajte za samozrejmé, že ľudia sa automaticky zaujímajú o prediskutované záležitosti. Vysvetlite, prečo by vám mali venovať pozornosť a prečo práve vaše argumenty zavážia.

 

Držte sa svojho času!

Ľudia chcú zriedka počúvať niekoho dlhšie ako je primerané v danom čase. Skončite svoj prejav načas, radšej aj o niekoľko minút skôr! Pripravte si svoju reč a dostatočne ju poznajte, aby ste boli flexibilní, ak by bolo treba podľa okolností vynechať určité časti alebo rozvinúť iné.

 

Buďte opatrní pri komentovaní predošlého rečníka!

Bežná chyba rečníkov je, že k ich prejavu pridávajú nepripravené úvodné postrehy. Pokušenie venovať sa predošlým rečníkom je veľké, ale buďte pri tom obozretní: Zaberie vám to mnoho vášho času, publikum to odvádza od témy a nie je to skvelý vstup, ktorý by práve zachytil jeho pozornosť.

 

Ukážte sebadôveru a entuziazmus!

Uistite sa, že počas vašej prezentácie prejavíte vašu sebadôveru. Neospravedlňujte sa za to, čo nemôžete prezentovať alebo čo neviete. Radšej sa zamerajte na to, o čom dokážete hovoriť a diskutovať sebavedomo. Čím viac človek vie, tým viac vie, že nevie. Je úlohou dobrého rečníka poskytnúť poznanie napriek uvedomeniu si, že nie všetko vie. Určite si vašu reč užite a prejavte, že ste jej obsahom nadšený. Váš záujem o tému bude nákazlivý a pravdepodobne vyústi vo viacej angažované publikum.

 

Cvičte si svoj prejav!

Precvičujte si vašu prezentáciu niekoľko krát: viacej, ak máte menšiu skúsenosť, menej, ak ste ostrieľanejší verejný rečník. To môže byť nápomocné najmä, ak dávate rozhovor niekomu, komu je vaša oblasť cudzia, a kto nie je dôverne oboznámený s materiálom. Pomôže vám to vidieť, či je vaša reč príliš úzko zameraná alebo príliš technická.

 

Začiatok a osnovu sa naučte naspamäť!

Nezostavujte si materiál od slova do slova a neplánujte, že budete čítať text, dokonca ani keď ho máte celý napísaný. Kompletne napísaný text a jeho memorované časti vás budú obmedzovať. Zapamätajte si začiatok od slova do slova a potom už len osnovu prejavu, nie každé slovo.

 

Používajte obrazné ukážky len ak je to nevyhnutné!

Používajte obrazné ukážky len, ak je to nevyhnutné pre ilustráciu: Vyrušuje to poslucháčov a téma sa prezentuje ťažšie, v menšej plynulosti. Ak použijete vizuálne ukážky, vyhnite sa príliš dlhým textom s malým typom písma.

 

Otázky a odpovede

Ak sa ocitnete v pásme otázok a odpovedí, ostaňte zakaždým zdvorilí. Ďakujte ľuďom za ich otázky a pochváľte ich za dobré komentáre a argumenty. Ak si nie ste istí, ako odpovedať na otázku, potom vyjadrite uznanie za hlbšie nazerajúci komentár a poznamenajte, že sa tým budete zaoberať. Netvárte sa, že ste niekým iným – nepoznať odpoveď počas pásma otázok a odpovedí je OK.