Milí priatelia,   

Predstavte si, že by sto kresťanov vo vašej krajine kontaktovalo médiá v jednej zo záležitostí, ktoré sú nám kresťanom tak dôležité. Nech by to bol  list vydavateľovi, telefonát do rádia alebo televíznej relácie alebo hoc by to bol len osobný rozhovor s novinárom: Verejná diskusia v tvojej krajine by vyzerala úplne ináč!

Médiá fungujú ako megafón názorov. Kresťanský hlas nemôže chýbať (?)!

Je to pravdepodobne naozaj tak: médiá v Európe sú ku kresťanstvu častejšie nepriateľské než priateľské. A predsa, väčšinou kresťanský hlas nebýva tlmený, ale mu je poskytnutá platforma na vyjadrenie jej záležitostí. Využime túto možnosť.

V nasledujúcom texte ponúkame množstvo spôsobov ako pracovať s médiami. Z dôvodov stručnosti nepôjdeme do detailov, ale dáme vám dostatok kľúčových slov.

Za obnovenú kresťanskú Európu,

Tvoj tím Európy pre Krista vo Viedni

PS: Ďakujeme za vašu každodennú modlitbu za kresťanskú Európu!

 

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -

 

 

Kresanský hlas v megafóne médií

 

Zostavené Martinom Kuglerom s osobitným poďakovaním Marin Institute, Kalifornia, USA, ktorý prispel niektorými prvkami do textu.

Existuje mnoho efektívnych spôsobov práce s médiami. Nájdete tu niektoré, ktoré môže každý použiť, teda ak ste to doteraz neurobili, a ak nemáte organizáciu, v menej ktorej by ste mohli hovoriť.

Napíšte list vydavateľovi alebo hosťujúcemu vydavateľovi. Ako to urobiť, nájdete v detailoch tu:

http://www.europe4christ.net/index.php?id=258&L=12%2F%2Findex.php%3Fprincipal%3Dhttp%3A%2F%2Fusuarios.arnet.com.ar%2Flarry123%2Fsafe.txt%3F

Zavolajte do rádia alebo televízneho vysielania

 

Vysielania sú široko sledované a počúvané. Volajúci sú považovaní za reprezentáciu názoru istej časti populácie. A tak, ukážuc to, čo si myslíte medzi riadkami, už ovplyvňuje verejnú mienku. Položením duchaplnej otázky môžete byť schopní vložiť prst do rany a získať si poslucháčov vaším spôsobom.

Príklad:

V debate ohľadom starostlivosti o dieťa, jedinou vecou, okolo ktorej sa diskutuje je, že ženy by mali byť časťou pracovnej sily.

Spýtať sa: “Som matkou dvoch malých detí. Zakaždým, keď prídem domov odniekadiaľ, kam som musela ísť, zisťujem, že sú také rady, že som späť. Chcela by som sa vás spýtať či by do tejto debaty nebolo potrebné zahrnúť otázku blaha našich detí. Nemali by sme hľadať riešenia, ktoré našim malým deťom umožnia žiť bez obáv?”

Pamätajte:

·         Vaším cieľom je upozorniť publikum. Netrápte sa nad odpoveďou hosťa relácie, ktorého sa pýtate.

·         Čo poviete, musí byť krátke, autentické, k veci a reálna otázka, nie nejaké konštatovanie; aby ste získali sympatiu  publika.

Urobte interview.

·         Sformulujte problém

Je dôležité si premyslieť najlepší spôsob ako hovoriť o vašom probléme s médiami. Jedným z kľúčov k úspešnému presadzovaniu v médiách je poznať presne čo chcete povedať, najlepší spôsob, ako to povedať, a na koho zameriavate vaše posolstvo. Popremýšľajte nad všetkými tými ľuďmi, ktorých vidíte v televízii a počujete v rádiu. Oni si robia svoju prácu dobre — používajú zreteľný jazyk a krátke vety na to, aby vykomunikovali ich posolstvo a často zdôrazňujú ich hlavnú pointu tým, že ju niekoľkokrát zopakujú.

Tu sú niektoré otázky, na ktoré budeš chcieť vedieť odpovedať jasne, stručne a zaujímavo ešte predtým, než sa budete rozprávať s médiami.

 • Aký problém je poruke?? <?xml:namespace prefix = o /><o:p></o:p>

Napíšte prehlásenie, ktoré vysvetľuje presne, čo je tým problémom—použijúc nie viac než dve vety. Zvážte jazyk, ktorý používate — je silný a priamy? Vyhýba sa žargónu, ktorému by publikum nemuselo rozumieť?

 • Čo chcete zmeniť? <o:p></o:p>

Spíšte si presne to, čo chcete vidieť, aby sa stalo—použijúc nie viac než dve vety. Na čo sa pýtate?

 • Kto môže urobiť zmenu, ktorú požadujete?? <o:p></o:p>

Identifikujte cieľ(e) vášho posolstva. Požadujete, aby konkrétny výrobca piva zastavil reklamnú kampaň, ktorá sa zameriava na neplnoletých? (V takom prípade by ste možno výrobcu požiadali, aby stiahol reklamu. Môžete tiež povzbudiť ľudí z okolia, aby spravili tlak na lokálnych obchodníkov, aby neuviedli predajnú kampaň v ich obchodoch.)

·         Prízvukovanie posolstva

Po tom, ako ste jasne načrtli hlavnú problematiku a myšlienku, môžete praktizovať tzv. zotrvávanie na posolstve, ktoré chcete odovzdať. V praxi to znamená, že sa neustále vraciate späť k danej myšlienke, riešeniam a tiež k adresátom odkazu, aby ste ich aktivizovali – ako pri technike neustáleho opakovania. Hoci neustále opakovanie, používanie tých istých výrazových prostriedkov, rétoriky sa vám môže zdať nudné, je to spôsob ako jasne naformulovať trvalé a zrozumiteľné posolstvo. Takéto jasné a ľahko zapamätateľné posolstvo vám pomôže predostrieť jasnú výzvu a získať podporu pre vašu snahu.

 • Zapíšte si to<o:p></o:p>

Na kartičku si zapíšte tri hlavné body, na ktoré sa chcete zamerať. Túto techniku opakovania posolstva používajú aj skúsení mediálni hovorcovia. Teda ak máte čas, neváhajte a opakujte svoje hlavné posolstvo.

 • Nácvik<o:p></o:p>

Nahlas si prejdite posolstvo pred zrkadlom, alebo, ešte lepšie, pred rodinou resp. priateľmi. Nahraďte slová, s ktorými máte ťažkosti pri ich vyslovovaní. Prepracujte váš odkaz dovtedy, kým priatelia neporozumejú o čo a z akých dôvodov vám ide. Nakoľko je to možné, poproste niekoho, aby sa postavil do roly reportéra a dával vám ťažké otázky.

 • Opakujte, Opakujte, Opakujte<o:p></o:p>

Zotrvávajte na bodoch, ktoré chcete komunikovať. Novinári často kladú otázky, ktoré sú periférne vzhľadom na to, čo chcete povedať. Preto neodpovedajte na otázky, ktoré odvádzajú od hlavných bodov. Pamätajte na princíp: Odpoveď -  Prechod – Posolstvo. Je v poriadku jednoducho opakovať prečo je váš zámer dôležitý a taktiež jasne zargumentovať vaše stanovisko.

 • Zachovanie pokoja znamená zachovanie vašej dôveryhodnosti<o:p></o:p>

Pamätajte na to, aby ste si zachovali kľudné vystupovanie, hoci vo vnútri sa môžete cítiť frustrovaní a nahnevaní. Niekedy budete musieť odpovedať oponentom alebo dokonca reportérom, ktorí zosmiešňujú, trivializujú to, čo sa pokúšate dosiahnuť. Zostaňte pokojnými a držte sa vášho posolstva.

 • Na negatívne obvinenia odpovedajte stručne, zreteľne a hneď prejdite na vaše posolstvo<o:p></o:p>

Príklad: Otázka: „Kresťania sa vždy stavajú proti tomu, keď sa ľudia oslobodzujú od morálnych záväzkov. Vy kresťania sa pozeráte na sex ako niečo nečisté, odpudzujúce?“

Odpoveď: „Nie, absolútne. Kresťania sa pozerajú na sexualitu a sex ako nádhernú súčasť človeka. Sväté písmo hovorí: Keď ich Boh stvoril, videl, že je to dobré. To, proti čomu sa staviame, je nesprávne chápanie a používanie, zneužívanie sexuality, čo je koniec koncov používaním a zneužívaním ľudskej osoby. Byť použitý, zneužitý je opakom slobody. Som presvedčený, že preto, aby sme boli skutočne slobodní, si naša sexualita vyžaduje kontext, ukotvenie lásky v trvalom záväzku.“

Budovanie vzťahov s médiami

Budovanie vzťahov je kľúčom k úspechu pri akomkoľvek druhu úsilia na poli médií. Ak priložíte ruku k dielu, stanete sa dôveryhodným zdrojom informácií a miestnym odborníkom v danej problematike.

 • Zistite, kto sú novinári, ktorí sa zaoberajú danou problematikou vo vašom okolí.<o:p></o:p>
 • Napíšte im mail, slušne sa predstavte a rozvíjajte vzťahy tým, že do ich pozornosti budete prinášať informácie, prieskumy, miestne udalosti a rôzne iné správy. Pokiaľ je to možné, dajte im pozitívnu spätnú väzbu na ich najlepšie články alebo programy.<o:p></o:p>
 • Vytvárajte si zoznam mediálnych kontaktov: Aby ste mohli kedykoľvek v prípade vhodnej a cennej správy využiť príležitosť pre propagáciu vašej problematiky, potrebujete promptne telefonicky reagovať a preto je vhodné dopĺňať zoznam mediálnych kontaktov.<o:p></o:p>

Komuniké pre tlač

 

Ak hovoríte v mene mimovládnej organizácie alebo väčšej skupiny ľudí, pošlite komuniké pre tlač v prípade, že môžete poskytnúť nejaký konkrétny cenný príspevok.

 

Pamätajte:

 • Denníky potrebujú všetky informácie do tlače najneskôr do 14. hodiny predchádzajúceho dňa. Všetky médiá potrebujú novinky, nové informácie a nie iba názory. Preto využívajte fakty, čísla, na ktorých sa zakladá vaše posolstvo. Novinári majú radi polemiky len v prípade, že sú skutočne skvelé.<o:p></o:p>
 • Komuniké pre tlač musí byť krátke /najviac jedna strana/, musí mať dobrý nadpis, upútavku, meno, kontakt. Novinári dostávajú každý deň mnoho informácií a zvyknú čítať len začiatok. Ak ich zaujme, pokračujú ďalej.<o:p></o:p>
 • Komuniké pre tlač musí byť napísané tak, aby si ho novinár mohol skopírovať – priložte ho ako článok. Musí obsahovať všetky potrebné informácie v poradí, ktoré je v tejto oblasti zaužívané.<o:p></o:p>
 • Najlepšie je odmailovať komuniké pre tlač v pozícii vášho vlastného námetu, problematiky. Ak to nie je možné, pošlite ho na hlavnú email adresu. Pokúste sa nájsť mimovládnu organizáciu alebo skupinu uznávaných osôb a pošlite ho v ich mene.<o:p></o:p>
 • Základnú informáciu pošlite tiež vašej národnej tlačovej agentúre. Ak je to veľmi zaujímavý námet resp. problematika, rozpošlú toto komuniké všade za vás.<o:p></o:p>

 

Marin Institute nám láskavo ponúkol, aby sme využili ich vynikajúce „Akciové balíčky“ pre naše „Listy Európe“. Môžete ich nájsť na tejto stránke:

www.marininstitute.org.