Nepriateľstvo voči kresťanom v Európe: Kristofóbia

 

Milí priatelia!

 

V poslednom čase môžeme pozorovať narastanie nepriateľskej nálady voči kresťanom v Európe. Nižšie nájdete dva texty, ktoré Vám túto tému pribížia: článok od rakúskeho kardinála Christoph Schönborn a úvodné predstavenie našej novej webstránky www.christianophobia.eu.

 

Zatiaľ čo webstránka www.europe4christ.net slúži ako základ pre budovanie nášho modlitebného networkingu, spoločnej činnosti a šírenia informácií, webstránka www.christianophobia.eu sa venuje problému narastajúceho nepriateľstva voči kresťanom, kresťanským symbolom a kresťanským postojom v Európe. Predmetná webstránka zverejňuje prípady, ktoré dokumentujú tento stav v Európe, s cieľom upozorniť naň spoluobčanov a tvorcov legislatívy a prispieť tak k tolerantnejšiemu prostrediu v Európe. 

 

Žiaľ, webstránka o Kristofóbii existuje iba v anglickom jazyku. Nie je pre nás zatiaľ možné webstránku priebežne aktualizovať a zároveň zabezpečiť jej preklad do cudzích jazykov, nakoľko sme závislí na prekladateľoch - dobrovoľníkoch.

 

Prosíme Vás, prečítajte si nasledovný text, ktorý slúži ako úvod do témy.

 

Váš tím Európy pre Krista! vo Viedni

 

PS: Nezabudnite na každodennú modlitbu Otče náš za kresťanskú Európu

 

 

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -* - * - * - * - * - * -

 

 

Kresťania vychádzajú na ulicu!

Kardinál Christoph Schönborn (Viedeň)

 

Niečo sa deje, v našej staručkej Európe. Kresťania sa začínajú brániť. Nepovedia už na všetko len „ano“ a „amen“. Idú von na ulicu. Demonštrujú. Nie s hlasnými sloganmi, a už vôbec nie s použitím násilia. Ale priateľsky, veselo a v hojnom počte. Dokonca v takých hojných počtoch, že niektoré média ich chcú umenšiť.

 

V januári sa konal v Madride „Deň rodiny“. Bola to jedna obrovská oslava rodiny a zárovň pokojná demonštrácia, ktorá mala vyjadriť nesúhlas s politikou vlády Zapatera nepriateľskou voči rodine, s gay-manželstvami a s úplným zjednodušením rozvodu. Prišli takmer 2 milióny ľudí, no mnohé európske média sa zmienili iba o 150 000.

 

Pápež Benedikt bol pozvaný predniesť prednášku na najväčšej univerzite v Taliansku. Niektorí profesori a študenti protestovali a rušili vyhrážali sa bojkotovaním prednášky z dôvodu, že pápež je údajne netolerantný a ultrakonzervatívny. Pápež následne svoju prednášku odvolal. Minulú nedeľu prišlo na Námestie sv. <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Petra asi 200 000 ľudí, medzi nimi veľa mladých, aby vyjadrili podporu pápežovi pokojným a srdečným spôsobom.

 

Ježiš povedal svojim učeníkom, aby vedeli nastaviť druhé líce. No Ježiš sa zároveň opýtal toho, kto ho neprávom udrel: “ Prečo si ma udrel?” Kresťania v Európe sa začínajú nahlas pýtať svojich naoko tolerantných protivníkov: Prečo udierate Cirkev, teda nás? Robíme niečo zlé, keď obraňujeme rodinu, obraňujeme právo na život a tým pomáhame Európe mať viac detí, mať budúcnosť?

 

Citát z denníka: “Dnes” - “Heute”, Rubrika “Odpovede” od kardinála Christophera Schönborna, 25.1.2008

 

 

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -* - * - * - * - * - * -

 

 

Nová webstránka “Kristofóbia v Európe“

 

 

Nová webstránka www.christianophobia.eu bola naštartovaná iniciatívou „Európa pre Krista!” vo Viedni (www.europe4christ.net). Webstránka uverejňuje prípady kristofóbie v Európe, vysvetľuje pojem kristofóbie a obsahuje veľké množstvo citátov a referencií k danej téme.

 

„Kristofóbia znamená iracionálny strach alebo nenávisť voči kresťanom alebo Cirkvi vo všeobecnosti,“ vysvetľuje Dr. Gudrun Kugler, právnička a iniciátorka webstránky. Zároveň dodáva, že „tento termín v sebe zahŕňa predsudok voči kresťanom a manifestuje sa ako marginalizovanie tých, ktorí praktizujú kresťanskú vieru.“

 

Niektoré uverejnené prípady dokumentujú zosmiešnenie a výsmech kresťanskej viery, odstránenie kresťanských symbolov, či zákaz ich nosenia na verejnosti, ako aj útoky na vieru vo filmoch a v televízii.  

Prenasledovanie „politicky nekorektných“ postojov, ktoré vo svojej podstate patria ku kresťanskej viere, ako napríklad postoj odmietania potratov, či „homosexuálnych manželstiev,“ je v mnohých krajinách na dennom poriadku – ľudia boli prepustení zo zamestnania, museli zaplatiť pokutu z dôvodu a v niektorých prípadoch boli osoby dokonca umiestnené do väzby. Člen francúzskeho parlamentu Christian Vanneste musel zaplatiť pokutu 10 000 EUR z dôvodu, že vyjadril svoj kritický názor na homosexuálne správanie.

 

Pojem „kristofóbia“ bol spomenutý už vo viacerých dokumentoch OSN a OBSE. Aj niektorí vatikánski predstavitelia podporujú oficiálne uznanie tohto fenoménu, medzi nimi aj sekretár Vatikánu pre vzťahy s štátmi arcibiskup Dominique Mamberti (Zenit).

 

Joseph Weiler, židovský autor a profesor medzinárodného práva na New York University, hovorí: “Európsky laicizmus, tak odlišný od amerického sekularizmu, neznamená jednoducho len neverím v Boha. Je to svojím spôsobom viera sama o sebe. Je to aktívne nepriateľstvo voči náboženstvu, v prípade Európy voči kresťanstvu”.

 

Biskup Hilarion, zástupca Ruskej ortodoxnej cirkvi v Moskve pred európskymi inštitúciami obviňuje Európsku úniu, že ignoruje protikresťanské nálady v krajinách EÚ. „Pod záštitou tolerancie, európski lídri odsudzujú islamofóbiu a antisemitizmus, ale často ignorujú rôzne protikresťanské prakticky,” hovorí a ako príklad udáva tendenciu odstrániť cirkev z verejného života.

 

Iniciátorka webstránky Dr. Gudrun Kugler: “Nevraživosť voči kresťanom v Európe narastá. Pracujeme s týmto problémom a publikujeme tieto prípady, aby sme na to upozornili. Naša práca nie je o sebaľútosti, ale preto, aby sme hľadali riešenia, ktoré zahŕňajú zároveň aj politickú rovinu.”

 

Dr. Kugler si myslí, že tento stav by mohlo napraviť, ak by mali európski kresťania viac sebavedomia: „Európa by nebola aká je bez svojich kresťanských koreňov. Kresťanstvo dalo humanistickej Európe veľa a stále má čo ponúknuť. Je na nás kresťanoch byť aktívnymi vo verejnom živote. Výsledkom bude postupné vytrácanie sa kristofóbie.”

 

Iniciatíva Európa pre Krista! sa snaží o angažovanosť kresťanov pomocou rozosielania krátkych textov, ktoré ponúkajú informácie zo súčasného európskeho diania a zároveň chcú nabádať k aktivite kresťanov vo verejnej diskusii.