Drodzy przyjaciele,

 

Łatwo narzekać na polityków, ale czy kiedykolwiek próbowaliśmy wpłynąć na ich działania?

Są ludźmi tak, jak my, są otwarci na krytykę i często da się ich przekonać, jeśli ma się lepsze argumenty i dobry sposób ich przedstawiania.

Naszym zadaniem jako chrześcijan jest popieranie wartości, które wyznajemy i których tak bardzo potrzeba w Europie. I nie jest to trudne zadanie.

Już następnym razem, kiedy usłyszysz, że coś nie brzmi tak, jak powinno, zapisz to! Jeśli zobaczysz, że jakiś polityk odważnie mówi coś dobrego – napisz mu podziękowanie!

Kiedy wielu nas, chrześcijan, zacznie tak robić, szybko doświadczymy prawdziwej ´zmiany klimatu´.

Dziękujemy Wam za Wasze zaangażowanie w budowanie chrześcijańskiej Europy!

 

Wasz Zespół ´Europy dla Chrystusa!´ z Wiednia

 

P.S. Pamiętajcie o codziennym Ojcze Nasz w intencji Europy opartej na chrześcijańskich wartościach!

 

 

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * -

 

 

Jak napisać dobry list do polityka

 

Łatwo podpisać petycję albo przesłać dalej mail sformułowany wcześniej. Większe efekty daje jednak wysłanie osobistego listu do polityka. To jedna z najważniejszych metod wyrażania społecznego zaangażowania, jednocześnie łatwa i bardzo skuteczna. Wyraź swoją niezgodę, ale nie zapomnij wyrazić też swojego poparcia albo wdzięczności za coś, co polityk powiedział lub osiągnął. Krótki list o treści: “dziękuję za odwagę w wypowiadaniu się w tej kwestii, jesteśmy po Pana/Pani stronie” może zdziałać cuda i stać się ważnym głosem w toczącej się debacie.

 

Oto podstawy, o których trzeba pamiętać przy pisaniu listu do polityka:

 

 

I) Do kogo napisać?

 

Czasem wiadomo do którego polityka pisać, jeśli wypowiadał się w danej kwestii. Jego adres można łatwo znaleźć w wyszukiwarce internetowej albo na stronie internetowej jego partii albo organizacji.

Jeżeli do napisania listu nie zainspirowała cię konkretna osoba, zastanów się, do jakiej instytucji albo partii chciałbyś się zwrócić. Sprawdź w ich strukturach, kto jest odpowiedzialny albo za ciebie (lokalni przedstawiciele) albo za daną sprawę (jak na przykład komisja parlamentarna albo grupa w rządzie). Sprawdź w internecie albo zadzwoń na infolinię z pytaniem o konkretną osobę.

Zwykle najlepiej jest napisać do posłów (czlonka samorządu, posła sejmiku wojewódzkiego albo posła na Sejm, ale najlepiej do posła z Twojego okręgu wyborczego), jako że oni prawdopodobnie najchętniej zainteresują się sprawą. Zależy im bowiem na tworzeniu dobrych relacji z ludźmi, szczególnie tymi, którzy w przyszłości mogliby na nich głosować,a poza tym są bardziej niezależni od władz centralnych.

 

Dodatkowo warto napisać także do działu kontaktów (są różnie nazywane, ale łatwo znaleźć je na stronie partii) i do tych wszystkich, którzy zajmują się zdobywaniem popularności wyborców, rekrutacją wolontariuszy i marketingiem. Ich praca polega na nawiązywaniu kontaktów, więc możesz spodziewać się ich odpowiedzi.

Dla pewności możesz wysłać list do kilku osób, ale poinformuj o tym odbiorców.

 

 

II) Treść

 

Captatio Benevolentiae (łac. zjednywanie sobie względów)

Rozpocznij swój list od wyrażenia zachęty, pochwały albo wdzięczności. Także polityk tego potrzebuje, poza tym będzie bardziej skłonny do zapoznania się z pozostałą częścią wiadomości.

To ważne także dlatego, by polityk odniósł wrażenie, że mógłbyś na niego zagłosować, i że linia polityczna jego partii jest ci bliska. Inaczej może nawet nie rozważać sprawy, o której piszesz, jeśli uzna ją za całkowicie ‘straconą’.

 

Jasno wyraź swoją prośbę

 

Jeśli wiesz coś o osobistym zaangażowaniu tego polityka w sprawę, napisz o tym. Wyjaśnij, czemu ma ona dla ciebie znaczenie. Osobista historia doda ci wiarygodności. Swoją prośbę wyraź możliwie najkonkretniej. Na przykład powiedz, że głosowałeś na niego/ nią w oczekiwaniu, że... albo że nie zagłosujesz na niego/ nią albo na tą partię, ponieważ...

 

Klucz do skutecznej argumentacji: Zobacz świat oczami tego polityka

 

Wyobraź sobie, na czym polega rola osoby, do której piszesz – to szukanie kompromisów między sprzecznymi interesami różnych grup wyborców oraz między działalnością jego biura i polityki partii. Wyraź prawdę i swoje potrzeby, stawiając rozsądne oczekiwania. 

Przemyśl dobrze, jakie argumenty mogą przemówić do konkretnego polityka, zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, własnym doświadczeniem i statystykami, które mówią, że zwykle argumenty oparte na wierze nie odnoszą skutku.

Generalnie błędy ustawodawców nie wynikają ze złej woli, więc staraj się wyrażać swoje stanowisko z życzliwością i zrozumieniem

 

Częstym i poważnym błędem chrześcijan jest odrzucanie niedoskonałych rozwiązań, dlatego chwal ulepszenia, a krytykuj niedociągnięcia tylko, jeśli to konieczne. Możliwe, że ten konkretny polityk już zrobił wiele, by wprowadzić te zmiany. 

Postaraj się też wyrazić za pomocą przykładów albo emocjonalnego języka to, że twoje oczekiwania nie są przesadzone ani ekstremalne, ale są „normalną prośbą normalnych ludzi”.

 

Przekonujące argumenty są oparte na faktach

 

Sprawdź statystyki: czy istnieją badania, które popierają twój punkt widzenia? Kto je przeprowadził? Jakie działania w tej sprawie podejmował rząd, opozycja i mniejsze partie? Organizacje szczególnie zaangażowane w tą sprawę? Czy media się nią interesowały? Wszelkie inne fakty mogą być przydatne.

 

Wyraź to krótko

 

W razie potrzeby, dołącz dodatkowe materiały, o których wspominasz w liście. Jeśli chcesz napisać o kilku sprawach, bardziej skuteczne moze być poświęcenie na każdą oddzielnego listu, niż opisywanie wszystkich w jednym.

 

 

III) Forma

 

· Nie zapomnij podać swojego imienia, nazwiska i adresu, podanie zawodu też może być dobrym pomysłem

· W krótkim temacie wiadomości nazwij sprawę, o której piszesz i ewentualnie rozwiązanie, które proponujesz

· Stosuj odpowiednie tytuły i zwroty grzecznościowe

· Upewnij się, czy w tekście nie ma literówek

· Zamieść swój podpis i datę

· Mimo że powinieneś otrzymać odpowiedź, poproś o nią

 

 

IV) Wzmacnianie oddziaływania listu

 

· Jeśli zachęcisz innych, by napisali osobisty list w tej samej sprawie, będziecie mieć większą siłę oddziaływania

· Rozważ możliwość napisania listu do redakcji jakiejś gazety w tej samej sprawie – możesz wykorzystać odpowiedź polityka, jeśli jest pasująca.