Home
Európa pre Krista!
Pozdravné posolstvá
Chcem sa zapojiť!
VSETKY LISTY PRE EURÓPU
Christian Action
Christianophobia
Links

Naša odpoveď

1) Spoločná modlitba

Ako kedysi za čias praotca Abraháma, tak aj dnes chce Boh od nás, aby sme sa k nemu obracali v modlitbe, a aby skrze vieru malého stáda našlo ľudstvo správnu cestu. Istá "kritická masa" môže spôsobiť revolúciu – tak v duchovnom ako aj sociologickom zmysle (prerušením "špirály mlčania"). Kresťania by mali rozšíriť svoj pohľad a zahrnúť do svojich modlitieb aj otázky verejného života – následkom bude takzvaná "globalizácia modlitby".

Krátka modlitba v určenom čase počas dňa môže významne pomôcť v naplnení vízie kresťanskej Európy. Účastníci projektu “Európa pre Krista” sa zaväzujú modliť sa modlitbu “Otčenáš" za kresťanskú Európu každý deň o 12:00 hod.

2) Spoločná činnosť

Tento aspekt projektu má na jednej strane predstavovať odhaľovanie skutočnej pravdy – má teda za cieľ identifikovať problémy a ich nesprávne riešenia, na druhej strane zahŕňať odovzdávanie pravdivých informácií potrebných pre pochopenie súčasného kultúrneho vývoja.

Máme na mysli predovšetkým témy, kde sa často prelína kresťanská morálka s politickým životom:

- kultúra života /ľudská dôstojnosť

- rodina, manželstvo, sexualita

- kresťanské sociálne učenie

- sloboda, tolerancia, život v harmónii s ostatnými náboženstvami

- odluka cirkvi od štátu (vo svojom autentickom zmysle)

- náboženstvo a vzdelávanie

- kresťanstvo a história (identita Európy, identita kresťanstva, kresťanstvo a história politického myslenia, ľudskej dôstojnosti...); "tmavšie kapitoly" histórie cirkvi.

Účastníci modlitbovej kampane "Európa pre Krista!" budú mať prostredníctvom mesačného bulletinu prístup k ďalším študijným materiálom, k informáciam o aktuálnom vývoji v daných oblastiach a k aktuálnym modlitebným úmyslom.

 

 

| |
 
 
© 2005 - 2024 - Europa für Christus