Home
Europa voor Christus
Groetwoorden
Ik doe mee!
Alle Europabrieven
Christian Action
Christianophobia
Links

Ons antwoord

1) Gezamenlijk gebed

Zoals in zijn tijd door Abraham, wil God ook vandaag aanbeden worden opdat dank zij de trouw van een kleine kudde de mensen de juiste weg vinden. Een ‘kritische massa’ kan een revolutie uitlokken: geestelijk en ook sociologisch (het overwinnen van de ‘spiraal van het zwijgen’). Christenen moeten daarom hun horizon verbreden en in hun gebed niet alleen hun eigen private wensen, maar ook die van het openbare leven betrekken: een ‘globalisering van het gebed’ zou het gevolg zijn.

Een kort, op een afgesproken moment uitgesproken, gebed zal hiertoe bijdragen. Om 12 uur ’s middags moet een ‘Onzevader voor een christelijk Europa’ gebeden worden. Door een groots opgezette verdeling van postkaarten zullen zoveel mogelijk christenen van alle denominaties ertoe uitgenodigd worden om aan dit dagelijkse gebed deel te nemen.

 

2) Vorming en maatschappij

Dit aspect van het project moet enerzijds ‘de vinger op de wonde leggen’ (wantoestanden en verkeerde ontwikkelingen bij naam noemen). Anderzijds zal het correcte informatie in verband met catechese en culturele, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen ter beschikking stellen.

We denken in het bijzonder aan thema’s die op het snijpunt tussen christelijke moraal en het maatschappelijke leven liggen:

  • Cultuur van het leven / menselijke waardigheid
  • Gezin; man en vrouw; seksualiteit
  • Christelijke sociale leer
  • Vrijheid, tolerantie, samenleven met andere religies
  • Betekenis van het principe van de scheiding van Kerk en staat
  • Godsdienst en opvoeding
  • Christendom en geschiedenis (de identiteit van Europa en het christendom; ‘zwarte hoofdstukken’ uit de kerkgeschiedenis enz.)

 

De deelnemers aan de gebedsactie krijgen in een maandelijkse nieuwsbrief materiaal om zich verder te vormen, informatie over actuele ontwikkelingen en voorstellen voor Europese gebedsintenties. Zo nodig kunnen de gelovigen ook aangezet worden zich voor bepaalde maatschappijpolitieke zaken in te zetten.

 

| |
 
 
© 2005 - 2024 - Europa für Christus