Home
Európa Krisztusért
Üdvözletek
Csatlakozom
Európa-leveleink
Christian Action
Christianophobia
Links
Válaszunk

1) Közös imádság

Ahogy Isten egyszer Ábrahámot utasította, úgy Isten ma is azt szeretné, hogy együtt forduljunk hozzá imádsággal, hogy amint egy kis nyáj, közös hittel az emberiség is helyes útra találhasson. A "kritikus tömeg" forradalom kirobbantására is képes, mind szellemi, mind szociológiai értelemben véve (áttörve a hallgatás páncélját). A keresztények szélesítsék ki látókörüket és foglalják imájukba a közélet kérdéseit is – megteremtve az “imádság globalizációját”.

Ennek egy eszköze, hogy egy rövid imádságot mondjunk egy adott időpontban. Az “Európa Krisztusért!” résztvevői vállalják, hogy minden délben a Miatyánkot imádkozzák a keresztény Európáért.

2) Közös cselekvés

Projektünk ezen része arról szól, hogy kompromisszumok nélkül nevén nevezzük a problémákat, és a téves irányvonalakat. Majd helyes teológiai magyarázattal járulhassunk hozzá a kulturális, társadalmi és politikai fejlődés megértéséhez. Itt különösen azokat a kérdéseket tartjuk fontosnak, melyek a keresztény moralitás és a társadalom metszetében fekszenek.

Hét téma

- az élet kultúrája/emberi méltóság

- család, házastársi kapcsolat, szexualitás

-keresztény társadalmi tanítás

- szabadság, tolerancia, más vallásokkal való harmónikus egymásmellettélés

- állam és egyház elválasztása (autentikus értelemben véve)

- vallás és oktatás

- kereszténység és történelem (európai identitás, keresztény identitás, kereszténység és eszmetörténet (politikai gondolattörténet, emberi méltóság...); az egyháztörténet “sötét foltjai”.

Akik résztvesznek velünk a közös imádságban, havonta mnegjelenő hírlevéleink által értesülhetnek a fenti témák fejleményeiről, ajánlott irodalmat kaphatnak a további kutatómunkához, és imakéréseket az európai imaláncunkhoz. 

 

| |
 
 
© 2005 - 2024 - Europa für Christus