Domov
Europa za Kristusa
POZDRAV
Pridruzil-a se bom!
Vsa pisma za Evropo
Christian Action
Kristjanofobija
Links

Naš odgovor

1.)        Skupna molitev

Kot se je nekoč Abraham obračal na Boga v molitvi, tako se danes želimo obrniti nanj mi, da bi človeštvo, preko zvestobe male črede, moglo najti pravo pot. „Kritična masa“ more povzročiti duhoven in sociološki preobrat (s prelomom „spirale tišine“). Kristjani naj razširimo svoje horizonte in v svoje molitve vključimo teme javnega življenja—„globalizacija molitve.“

Pomoč v tej smeri nam je lahko kratka molitev, ki jo zmolimo ob določenem času dneva. Sodelavci „Evrope za Kristusa” se obvežemo, da bomo vsak dan opoldne zmolili “Oče naš” za krščansko Evropo.   

2.)        Skupna angažiranost

V tem prodočju projekta želimo po eni strani prispevati k osvetlitvi resnice, s tem, ko brezkompromisno identificiramo probleme in napačne poti; po drugi strani želimo posredovati ustrezno vrsto znanja, ki bo pripomoglo k razumevanju kulturnega razvoja. V mislih imamo posebej tiste teme, ki so v presečišču med krščansko moralo in političnim življenjem.

Sedem tem:

  •            kultura življenja/dostojansto človeka
  •            družina, mož in žena, spolnost
  •            krščanski socialni nauk
  •            svoboda, toleranca, življenje v soglasju z drugimi verstvi
  •            ločitev Cerkve in države (avtentičen pomen)
  •            vera in vzgoja
  •            krščanstvo in zgodovina (identiteta Evrope, identiteta krščanstva, krščanstvo in zgodovina idej (politične ideje, človeško dostojanstvo…); “temnejša poglavja” v zgodovini Cerkve.

 

Udeleženci te molitvene kampanje morejo v mesečnem biltenu najti gradivo za nadaljni študij, obvestila o zadnjih spremembah glede omenjenih tem, in predlagane namene za evropsko-razširjeno molitev.

 

 

 

 

 

| |
 
 
© 2005 - 2023 - Europa für Christus