Home
Europa dla Chrystusa!
slowa poparcia
Przylaczam sie!
Wszystkie listy
Akcja chrześcijańska
Chrystianofobia
Links

Nasza odpowiedz

1) Wspólna modlitwa

Jak niegdyś w przypadku Abrahama, tak również dzisiaj Bóg chce, byśmy zwrócili się do Niego w modlitwie. Aby przez wierność małej trzódki ludzkość mogła odnaleźć właściwą drogę.

"Krytyczna większość" może wywołać rewolucję - zarówno duchową jak i społeczną (rozbijając tzw. "spiralę ciszy"). Dlatego chrześcijanie powinni rozszerzać swoje horyzonty, obejmując modlitwą sprawy z życia publicznego - by w ten sposób tworzyć swojego rodzaju "globalizację modlitwy".

Do tego przyczynia się również krótka modlitwa, odmawiana w południe każdego dnia. Razem z wieloma chrześcijanami różnych wyznań modlimy się słowami Ojcze nasz w intencji chrześcijańskiej Europy.

2) Wspólne działanie

Ta część projektu powinna być z jednej strony dążeniem do pokazania całej prawdy - "wkładaniem palca w ranę" i nazywaniem problemów po imieniu. Z drugiej strony - ma przekazywać wiedzę, konieczną do zrozumienia rozwoju kulturowego, społecznego i politycznego.

Mamy tu na myśli szczególnie te zagadnienia, które dotyczą zarówno chrześcijańskiej moralności, jak i życia polityczno-społecznego. Te tematy to:

  • kultura życia i godność ludzka
  • rodzina, małżeństwo, seksualność
  • chrześcijańska nauka społeczna
  • wolność, tolerancja, relacje z innymi religiami
  • rozdział państwa od Kościoła (jego autentyczne znaczenie)
  • religia i edukacja
  • chrześcijaństwo i historia (tożsamość Europy, tożsamość chrześcijaństwa, chrześcijaństwo i historia idei - idee polityczne, "ciemne karty" historii Kościoła itd.)

Uczestniczący w tej modlitewnej inicjatywie co miesiąc otrzymują - oczywiście darmowo - mailem twz. "List do Europy", w którym mogą odnaleźć źródło informacji i materiały do dalszych poszukiwań. Równocześnie wierzący są zachęcani do modlitwy i zaangażowania w konkretne sprawy społeczno-polityczne.

 

| |
 
 
© 2005 - 2024 - Europa für Christus