Milí priatelia,

 

Je ľahké sťažovať sa na politikov – ale pokúsili sme sa niekedy skúsiť ovplyvniť ich rozhodnutia? Politici sú tiež len ľuďia. Sú otvorení kritike a často môžu byť ich názory a rozhodnutia ovplyvnené tými správnymi argumentami. Je našou kresťanskou povinnosťou reprezentovať kresťanské hodnoty, ktoré sú v Európe také potrebné. A snáď je to aj jednoduchšie, ako by sa mohlo zdať.

 

Keď sa Ti nabudúce niečo nebude úplne pozdávať, napíš o tom! Keď si všimneš, že politik povedal alebo urobil niečo dobré a odvážne – napíš mu pár slov vďaky! Ak budú toto robiť mnohí z nás Európanov, pocítime naozajstnú zmenu.

Ďakujeme za Tvoj záväzok budovať kresťanskú Európu!

 

Tvoj tím Európy pre Krista! vo Viedni

 

PS: Nezabudni na každodenný Otčenáš za kresťanskú Európu!

 

 

- * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - * - *

 

 

Ako napísať dobrý list politikovi

 

Je celkom ľahké podpísať sa pod petíciu alebo preposlať už vopred naformulovaný email. Ale je oveľa efektívnejšie napísať osobný list politikovi.

Listy, písané politikom, patria k najdôležitejším prostriedkom verejnej angažovanosti. Sú jednoducho zrealizovateľné a veľmi efektívne. Je dôležité dať na papier svoj nesúhlas, ale nezabudnite prejaviť aj súhlas či poďakovať za to dobré, čo sa povedalo alebo spravilo. „Ďakujeme za Vašu odvahu v tejto dôležitej otázke. Sme na Vašej strane.“ Tejto vete podobné dokážu urobiť veľké zmeny.

 

V nasledujúcich bodoch zhrnieme, čo by mal dobrý list, adresovaný politikovi, obsahovať.

 

 

I) Komu písať?

 

Niekedy sami dobre viete, komu by bolo potrebné napisať list, niekomu, kto sa vyjadroval k predmetném problému. Jeho adresu si ľahko nájdete, ak vyplníte jeho meno a priezvisko v jednom z vyhľadávačov alebo ak vyhľadáte úrad, v ktorom pôsobí. Ak neviete presne, komu chcete svoj list adresovať, popremýšľajte nad inštitúciou, politickou stranou a pod., ktorej by bolo vhodné váš list adresovať. Preštudujte si organizačnú štruktúru predmetnej inštitúcie a zistite si, kto je zodpovednou osobou, napr. na miestnej úrovni alebo s ohľadom na riešený problém (napr. konkrétny parlamentný výbor, či minister vo vláde). Nájdite na internete alebo si zistite telefonicky údaje o zodpovednej osobe.

 

Väčšinou je najúčinnejšie napísať list poslancovi parlamentu (či už poslanovi obce, VÚC, alebo poslancovi Národnej Rady Slovenskej Republiky) prednostne vo Vašom obvode, pretože je pravdepodobné, že títo budú cítiť najväčšiu zodpovednosť vyriešiť váš problém. Necítia voči vám nepriateľstvo, a najmä tí vo vašom obvode, dúfajú, že ste ich budúcimi voličmi a v neposlednom rade, sú často možno o čosi menej závislí od straníckych názorov.

 

Navyše, je dobré adresovať list zároveň aj oddeleniu pre styk s verejnosťou v príslušnej strane (v rôznych politických stranách majú organizačné štruktúry rozličné názvy) a všetkým ľuďom, ktorí sa v politickej strane zaoberajú získavaním potenciálnych voličov, dobrovoľníkov a podobne.

Je v ich kompetencii odpovedať vám na list, a je pravdepodobné, že práve tieto oddelenia strany sa budú vašou požiadavkou alebo problémom zaoberať. V prípade pochybností, zašlite svoj list niekoľkým ľuďom, a spomeňte v liste aj všetkých ďalších adresátov, ktorým list zasielate.

 

 

II) Obsah

 

Získajte si sympatie

 

Začnite svoj list povzbudením, pochvalou, či poďakovaním. Politici to tiež potrebujú. Touto cestou budú zároveň otvorení voči podstatnej časti Vášho listu. To je taktiež dôležité, pretože politik tak nadobudne pocit, že by sa mohlo jednať o jeho budúceho voliča, a že ste snáď aj priaznivcom jeho politickej strany. Nebude vás pravdepodobne pokladať za úplne „stratený prípad“.

 

Píšte jasne

 

Ak je to vhodné, spomeňte v liste, čo viete o angažovanosti príslušného politika, čo sa týka predmetného problému. Napíšte, prečo je pre Vás tento problém podstatný. Osobný príbeh dodá listu dôveryhodnosť. Buďte čo najkonkrétnejší v opise toho, čo od politika žiadate. Spomeňte napríklad, že ste mu vo voľbách dali hlas v očakávaní, že bude bojovať za to či ono... a že v budúcnosti jemu a jeho strane už nedáte hlas, ak neurobí spomenuté.

 

Argumentujte efektívne: Snažte sa vidieť svet očami politika

 

Skúste si predstaviť byť v koži toho, komu píšete list. Táto osoba musí byť schopná balansovať medzi záujmami rôznych skupín voličov a taktiež podlieha vnútrostraníckym názorom a tlakom, s ktorými zápasí vo svojom úrade. Požadujte to, čo je rozumné a držte sa toho, čo je pravdivé a potrebné.

 

Porozmýšľajte dôkladne, aké argumenty zaberú na predmetného politika. Používajte zdravý rozum, skúsenosti a štatistiky. Pamätajte, že argumenty postavené na viere veľmi nezaberajú. Vo všeobecnosti sú úmysly zákonodarcov dobré a nie úmyselne chybné. Buďte priateľský a chápajúci.

 

Veľká chyba nás kresťanov je, že často odsudzujeme ľudí, ktorí navrhujú nedokonalé zlepšenia. Pochváľte zlepšenie, a len ak je to potrebné, poukážte na nedokonalosti.

Túto vašu snahu môžete docieliť tiež pomocou príkladov, ale zároveň aj poukázaním na to, že nie ste podporovateľom nijakých extrémnych riešení, práve naopak, že vaša žiadosť je „normálne prianie normálnych ľudí“.

 

Aby ste disponovali presvedčivými argumentami, zistite si podrobné fakty

 

Štatistika: Vykonal sa ohľadom predmetnej otázky relevantný výskum, ktorý by mohol podporiť váš prípad? Kto zaujal aký postoj? Aký postup prijala vláda? Aký opozícia a menšinové strany? Ako sa zachovali organizácie, ktoré sa tomuto problému venujú v rámci svojej činnosti? Bol problém medializovaný? Ďalšie zaujímavé fakty? A podobne.

 

Buďte struční

 

Keď to bude potrebné, priložte doplňujúci materiál, na ktorý sa v liste odvolávate. Mohli by ste písať v jednom liste o mnohých problémoch, ale je pravdepodobne oveľa efektívnejšie napísať osobitný list o každom jednotlivom probléme, na ktorý chcete poukázať.

 

 

III) Forma

 

- Nezabudnite na svoje meno, adresu, a vhodné je tiež spomenúť svoju profesiu

- Stručne uveďte predmet listu a problém, o ktorom chcete písať, prípadne aj riešenie, ktoré navrhujete

- Použite správne tituly a pozdravy

- Uistite sa, že v liste nemáte gramatické chyby

- Podpíšte list a datujte ho

- Požadujte na svoj list odpoveď, hoci odpoveď by ste mali automaticky dostať aj bez tejto požiadavky

 

 

IV) Zvýšenie efektivity listov

 

- Povzbudzujte druhých k písaniu listov o rovnakých problémoch, aby sa váha vášho hlasu znásobila

- Zvážte napísať list do novín na tému tohto problému, a ak je to vhodné, použite aj odpoveď, ktorú ste obdržali od politika