Home
Európa pre Krista!
Pozdravné posolstvá
Chcem sa zapojiť!
VSETKY LISTY PRE EURÓPU
Christian Action
Christianophobia
Links

Kríza Európy

Politická a kultúrna kríza Európy sa vyhrotila v prvých rokoch nového milénia: 1 milión podpisov európskych občanov, ktoré vyjadrovali podporu zmienke o Bohu v preambule navrhovanej európskej ústavy bolo ignorovaných; kandidát za člena Európskej komisie Rocco Buttiglione bol odmietnutý pre svoje kresťanské presvedčenie; takzvané antidiskriminačné zákony majú v niektorých európskych krajinách tendenciu diskriminovať kresťanov; podpora výskumu zahŕňajúceho použitie ľudských embryí a pokusy legalizovať eutanáziu podkopávajú prirodzenoprávnu koncepciu vrodenej dôstojnosti človeka; a pod. Naša spoločnosť sa nachádza v slepej uličke; to, čo je „normálne“, už nemožno ani vysloviť, a „nenormálne“ sa stalo novou normou.

Európa nemá budúcnosť, pokiaľ nebude schopná „nájsť cestu domov“. „Európa, staň sa tým, čím si!” – túto výzvu adresoval pápež Ján Pavol II. nášmu kontinentu na začiatku tretieho milénia. Napriek tomu sa zdá, že kresťania naprieč Európou by radšej zotrvali v pasivite. Projekt Európa pre Krista sa snaží krok za krokom pomôcť kresťanom vystúpiť z tohto ghetta, do ktorého sme, či už dobrovoľne alebo nedobrovoľne vstúpili. Tento projekt má za cieľ povzbudiť kresťanov, aby sa pevnejšie zjednotili v modlitbe, aby si uvedomili kultúrne a politické problémy v dnešnej Európe, a aby zvýšili svoj zmysel pre zodpovednosť za riešenie týchto problémov.

Projekt pritom vychádza z dvoch právd, na ktoré sa často zabúda, dokonca aj medzi praktizujúcimi kresťanmi, ktorí to myslia s vierou úprimne:

  • Poprvé, naša viera musí obsiahnuť všetky aspekty nášho života. Nikto by sa nemal cítiť vyňatý z tejto spoločenskej povinnosti z dôvodov domnelého nedostatku talentu alebo príležitostí. Prvým krokom k tomu je pripravenosť modliť sa za konkrétne záležitosti vo verejnom živote.
  • Podruhé, náboženstvo nie je niečo, čo môžeme jednoducho zdediť. V Európe 21. storočia musí kresťan dokázať poskytnúť to, čo v minulosti poskytovala kultúrna tradícia, spoločenské prostredie, rodina.

Čo kresťanovi zvyčajne k tomu chýba, sú isté duševné alebo intelektuálne nástroje. Preto sa tento projekt, okrem jeho spirituálneho rázu, snaží zároveň klásť dôraz aj na sféru vzdelávania.

Vo svetle týchto úvah sa navrhovaný projekt s pracovným názvom „Európa pre Krista!” zameriava na posilnenie nádeje, že smerovanie Európy sa môže zmeniť k lepšiemu, ak budú kresťania viac aktívni a verní svojmu poslaniu.

| |
 
 
© 2005 - 2024 - Europa für Christus